De Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN)

Laatst gecontroleerd op:
20 december 2023
Gepubliceerd op:
13 december 2017

Zuidoost-Azië maakt economisch een sterke groei door. Samenwerkend in de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) vormen de deelnemende landen nu al een van de grootste markten ter wereld. Dat biedt veel kansen voor Nederlandse ondernemers. 

In de afgelopen decennia is de ASEAN uitgegroeid tot een belangrijke economische speler. Met opgeteld ruim 666 miljoen inwoners en een gecombineerd bruto nationaal product van meer dan $ 3,6 biljoen (2022), is de ASEAN-regio een economische grootmacht. ASEAN is nu al de op 2 na grootste handelspartner van de Europese Unie. En de regio groeit sterk door: ASEAN zal in 2030 waarschijnlijk de op 3 na grootste markt ter wereld zijn.

Wat is ASEAN?

ASEAN werd in 1967 door 5 Zuidoost-Aziatische landen opgericht om de handel en economische groei in de regio te bevorderen. De landen die onder de ASEAN-regio vallen vormen samen een vrijhandelszone. Dit is een samenwerkingsvorm waarbij een groep landen besluit om onderlinge handelsbelemmeringen af te schaffen, zoals bijvoorbeeld in- en uitvoerrechten. 

Tegenwoordig worden de volgende 10 landen tot de ASEAN-regio gerekend: Brunei, Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Singapore, Thailand en Vietnam.

Ondanks dat de ASEAN-landen zich als één regio presenteren, verschillen de landen onderling sterk in economisch, politiek en cultureel opzicht. Zo is Singapore een van de meest ontwikkelde handelslanden ter wereld en heeft Vietnam een sterk groeiende economie. Op politiek gebied maakt Myanmar een zeer onrustige periode door. Cultureel gezien zijn er zowel onderlinge verschillen als overeenkomsten tussen de landen. Indonesië heeft bijvoorbeeld de grootste islamitische bevolking ter wereld, terwijl landen als Thailand en Laos overwegend boeddhistisch zijn. 

Ontdek steun voor ontwikkelingsprojecten

Wilt u het zakendoen in Zuidoost-Azië combineren met het stimuleren van duurzame groei in opkomende markten? In onze Subsidie- en financieringswijzer vindt u mogelijk regelingen die uw ontwikkelingsproject ondersteunen. 

ASEAN en AEC: één regio, één markt

De ASEAN-landen hebben sinds de oprichting verschillende vrijhandelsakkoorden met elkaar afgesloten. In vervolg daarop is eind 2015 de ASEAN Economische Gemeenschap (AEC) opgericht. De AEC streeft ernaar om net als de Europese Unie één gemeenschappelijke markt te hebben met vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De ASEAN-landen hopen op deze manier een nog sterkere economische regio te vormen.

Ondanks dat nog niet alle ambities in de praktijk zijn gebracht, wordt de AEC wel steeds verder doorontwikkeld. Lees er meer over op de AEC-pagina van ASEAN (Engelstalig).

Zakendoen in de ASEAN-regio

Nederland heeft al lange tijd goede betrekkingen met de verschillende ASEAN-landen. We zijn een van de belangrijkste handels- en investeringspartners in de handel tussen de EU en de ASEAN-landen. Meer informatie over de handelscijfers vindt u op de pagina Handel Nederland - ASEAN.

Nederland heeft een uitstekende reputatie in Zuidoost-Azië, in het bijzonder op een aantal kerngebieden zoals Life Sciences & Health (LSH), land- en tuinbouw, en watermanagement. Meer weten over waar de kansen liggen in de ASEAN-landen? Kijk dan op onze pagina Zakelijke kansen in de ASEAN-regio.

Meer informatie over de zakelijke etiquette en gebruiken is te vinden op onze pagina Do's-and-don'ts in de ASEAN-regio.

EU-ASEAN-handelsakkoorden

Handelsakkoorden vereenvoudigen het internationaal zakendoen. Ze nemen barrières weg en verlagen invoertarieven of schaffen deze zelfs af. De EU onderhandelt namens Nederland over de handelsbetrekkingen met de ASEAN-landen.

Momenteel is er geen handelsakkoord met de ASEAN-regio als geheel. In plaats daarvan richt de EU zich op bilaterale handelsakkoorden met individuele ASEAN-landen. De handelsakkoorden met Vietnam en Singapore zijn sinds 2019 van kracht. De Europese Commissie heeft een pagina met meer informatie over de handelsbetrekkingen tussen de EU en ASEAN.

Toekomst van de ASEAN-regio

Economische verwachtingen ASEAN

De economieën van Zuidoost-Azië blijven naar verwachting groeien in de komende jaren. Na de langdurige negatieve impact van COVID-19 is het economisch herstel ingezet. Het tempo van dit herstel verschilt per land, maar voor alle landen wordt tussen 2024 en 2028 een sterke groei voorspeld. Met deze verwachte groei hangt samen, dat in alle ASEAN-landen steeds meer inwoners van het platteland naar de stad trekken (verstedelijking). De hoogte van de economische groei van ASEAN is mede afhankelijk van de wereldwijde economie. Met name een tegenvallende economische groei van China in de komende jaren, kan voor ASEAN ook een minder sterke groei betekenen.

Publicaties over de ASEAN-regio

  • Publicaties over het ASEAN-samenwerkingsverband vindt u op de website van ASEAN
  • Publicaties en gidsen over de ASEAN-landen vindt u op de website van de Asian Development Bank
  • Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) publiceert jaarlijks een economisch vooruitzicht voor Azië en de Pacific-regio

Ontdek uw kansen 

In de ASEAN-landen liggen mogelijk ook kansen voor uw onderneming. Wij kunnen voor u een vergelijking maken tussen de marktsituatie in verschillende landen. Interesse? Neem contact op met ons. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?