Marktrapport Brazilië: Smart city São Paulo

Gepubliceerd op:
11 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
14 juni 2021

Hoe ziet de hightech-industrie in São Paulo eruit en welke kansen biedt dat voor Nederlandse bedrijven? Op deze pagina vindt u een samenvatting van het rapport 'High Tech Systems and Materials - Concrete Smart City business opportunities in the City of São Paulo'. U kunt het rapport opvragen via de aanvraagbutton rechts, of onder aan deze pagina.

Rapport 'Smart City business opportunities in the City of São Paulo'

In 2021 heeft het Consulaat Generaal in São Paulo een onderzoek laten uitvoeren naar zakelijke kansen in: 'High Tech Systems and Materials - Concrete Smart City business opportunities in the City of São Paulo'. In dit rapport krijgt u een overzicht van de huidige hightech-sector, welke kansen er liggen en hoe u daarop kunt inspelen.

De Braziliaanse High tech systems and materials (HTSM) sector

Nieuwe beleidsontwikkelingen zorgen ervoor dat de particuliere sector steeds meer deelneemt aan de uitvoering van publieke werkzaamheden. Privatisering zit in een stroomversnelling en de verwachting is dat deze trend zich voortzet. De stad São Paulo heeft in 2017 het 'Stedelijk Privatisering Plan' opgesteld, dat projectaanbestedingen voor privatiseringen, concessies en publiek-private partnerschappen samenbrengt. Steeds meer besluiten worden nu decentraal genomen.

Kansen voor Nederlandse ondernemers in São Paulo

De studie bevat 23 projecten. Hiervan zijn er 8 geselecteerd die op korte termijn HTSM-gerelateerde kansen bieden. Naast het 'Stedelijke Privatisering Plan' en de kansen die daarbij horen, benoemt het rapport ook kansen in deze sector op de middellange termijn. Kansen liggen onder andere in de volgende niches:

  • Optical Fiber Network
  • Distributed Generation
  • Public Lighting
  • Urban Cleaning
  • Traffic Lights Network
  • Rapid Bus Transit
  • On-street Parking
  • Urban Drainage Solutions

3 Tips voor de Braziliaanse HTSM-markt

1. Leer de Braziliaanse cultuur goed kennen

Om de markt succesvol te betreden, is kennis van de unieke cultuur en de bedrijfsprocessen in Brazilië vereist. Goede banden onderhouden met relevante stakeholders is de belangrijkste succesfactor.

2. Neem deel aan evenementen

Nederlandse ondernemers kunnen aandacht trekken door deel te nemen aan nationale en internationale evenementen. Deelnemen aan een consortium met een ontwikkelaar, bouwbedrijf en internationale investeerder, kan een goede springplank zijn. Kleinere bedrijven kunnen de aandacht trekken door gezamenlijk hun portfolio's te presenteren tijdens seminars en workshops.

3. Neem contact op met de ambassade

De ambassade in Brasilia kan bemiddelen bij deelname aan zulke evenementen. Maak gebruik van elke gelegenheid om contact te leggen met belangrijke relaties en vergroot uw kansen in Brazilië.

Gratis het volledige rapport ontvangen?

Het volledige marktrapport gaat uitgebreid in op de kansen in deze sector en hoe u de markt kunt benaderen.

Meer weten?

Gratis het rapport ontvangen?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?