Zakelijke kansen in Brazilië

Laatst gecontroleerd op:
27 december 2023
Gepubliceerd op:
25 maart 2013

De economie van Brazilië biedt u veel kansen. Wilt u ondernemen in Brazilië? Ga goed voorbereid aan de slag. Verdiep u in de markt: hoe werkt export naar Brazilië, waar vindt u informatie over IMVO en hoe vindt u een betrouwbare zakenpartner? Gelukkig staat u niet alleen. RVO helpt u met uw internationale ambities.

Misschien is Brazilië ook interessant voor u. Om een beter beeld van uw kansen te krijgen zijn hieronder de belangrijkste sectoren uitgelicht.

Staat uw sector er niet bij of bent u op zoek naar specifieke informatie? Neem dan contact met ons op. De adviseurs van RVO kunnen u helpen bij:

 • het verkennen van de markt;
 • het vinden van kansen;
 • het vinden van de juiste zakenpartners.

Water

In Brazilië liggen er veel marktkansen op het gebied van:

 • drinkwater;
 • sanitatie;
 • zuivering van afvalwater;
 • energie maken uit afvalwater.

Download ons uitgebreide Engelstalige marktrapport 'Business in Brazil’s New Sanitation Framework' over deze kansen in de verschillende regio's van Brazilië:

Agro & food

Brazilië is een agrarische grootmacht. Het land is 's werelds grootste producent van koffie, suikerriet en sinaasappels. Daarnaast is Brazilië een van 's werelds grootste sojaproducenten en heeft het de grootste veestapel ter wereld.

Het land is ook een groot producent van bio-energie. Ongeveer 30% van de verbruikte energie in Brazilië is afkomstig van de agrosector. Hieronder vallen ethanol, biodiesel en biogas. Omdat de landbouwsector al jaren stabiel groeit, is deze sector interessant voor Nederlandse ondernemers.

Voor Nederlandse bedrijven zijn er veel exportkansen op het gebied van:

 • voortplantingsmateriaal
 • zaden
 • genetica
 • vooruitstrevende en duurzame productietechnologieën
 • agro-logistiek
 • opslag en verwerking

Agrospecial natuurinclusieve landbouw

In deze nieuwe editie van ons e-magazine presenteren de teams van ons Landbouw Attaché Netwerk voorbeelden van natuurinclusieve praktijken in 36 landen wereldwijd. Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw met een flexibel voedsel- en ecosysteem. Natuurinclusieve landbouw zorgt voor voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving. Daarbij heeft het een positieve invloed op de verschillende soorten planten en dieren in een gebied. In dit Engelstalige magazine leest u over de ontwikkelingen, voordelen en uitdagingen van deze innovatieve landbouwbenadering.

Het landbouwattachénetwerk steunt Nederlandse bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen bij het halen van hun internationale agro- en natuurdoelen. Onze teams werken op de economische afdelingen van 60 Nederlandse ambassades en/of consulaten voor 80 landen.

Lees over de verkenning van agrobosbouw in Brazilië.

Marktrapporten

Lees meer over deze sector in onderstaande rapporten. Meer marktrapporten over deze sector vindt u in onze bibliotheek.

High-tech systems & materials

Nederland en Brazilië werken al jaren samen aan innovatie op vele gebieden. Juist deze sector biedt daarom veel kansen voor Nederlandse ondernemers. In de Braziliaanse HTSM-sector liggen onder andere kansen voor het toepassen van industriële technologieën in bijvoorbeeld de vliegtuig- en de scheepsbouw. Ook in de ICT, het toepassen van big data en blockchain en de biologische grondstoffeneconomie (bio-based) liggen veel kansen.

Marktrapport Smart City São Paulo

In 2021 heeft het Consulaat Generaal in São Paulo een onderzoek laten uitvoeren naar zakelijke kansen in de 'High Tech Systems and Materials - Concrete Smart City business opportunities in the City of São Paulo'. Dit leverde een rapport op met een overzicht van de huidige hightechsector, de zakelijke kansen en hoe u daarop kunt inspelen.

Lees de samenvatting en vraag het volledige rapport direct aan.

Life sciences & health (LSH)

Health

Gezondheidszorg is in Brazilië een grondrecht. Dat betekent dat momenteel meer dan 207 miljoen Brazilianen recht hebben op zorg. Sinds 1990 ontvangen de inwoners gratis gezondheidszorg via SUS (het publieke nationale zorgsysteem). De inwoners kunnen ook gebruikmaken van (betaalde) private zorg. Daarmee heeft Brazilië de grootste markt voor zorg in Zuid-Amerika.

De sector is aan het groeien. Economische welvaart heeft ervoor gezorgd dat een grotere middenklasse nu private verzekeringen kan betalen. Ook hebben zij meer geld voor medicijnen. Een andere oorzaak van groei is de vergrijzing van de Braziliaanse bevolking. In 2030 zal 18,7% van de inwoners bejaard zijn. Daarnaast nemen chronische (welvaarts)ziekten onder de bevolking toe.

De sector moet dus noodgedwongen investeren om de productiviteit op peil te krijgen. Het resultaat is dat er meer ruimte is voor buitenlandse investeringen. Zo mogen buitenlandse bedrijven sinds 2015 investeren in Braziliaanse ziekenhuizen.

Life Sciences

De verkoop van geneesmiddelen is in de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. De Braziliaanse overheid reguleert medicijnen sterk. De regulering omvat ontwikkeling, prijs en verspreiding. Mede dankzij de overheid is er een stevige markt voor lokale generieke geneesmiddelen.

De deelstaat São Paulo is het hart van de life sciences en health sector. De staat bevat private en publieke ziekenhuizen van hoge kwaliteit. Ook is 38% van de LS&H-bedrijven in deze staat aanwezig.

Marktrapporten

Meer lezen over de ontwikkelingen in deze sector? Bekijk het marktrapport hieronder. Meer marktrapporten over deze sector vindt u in onze bibliotheek.

Duurzame energie

Brazilië maakt al flink gebruik van hernieuwbare energie: momenteel wordt 41% van alle verbruikte energie duurzaam opgewekt. In 2017 is een nieuwe wet aangenomen om de productie van hernieuwbare energie aan te jagen. De verwachting is dat het hieraan gekoppelde programma RenovaBio zal zorgen voor meer gebruik van biobrandstoffen. Het uiteindelijke doel is om 43% minder broeikasgassen uit te stoten.

Offshore windparken

Het gebruik van energiebronnen zoals onshore wind en zon groeit hard. Voor uitbreiding van duurzame energie richt de Braziliaanse overheid zich nu op offshore windparken. Het land heeft een uitgestrekte kustlijn en kwalitatief goede windbronnen met een potentieel van 697 GW. Dat is 24 keer groter dan de huidige wereldwijde capaciteit en 10 keer groter dan de potentie in Nederland. Hier liggen kansen voor Nederlandse ondernemers kennisinstellingen.

Zoekt u een partner in de Braziliaanse energiesector?

Kijk dan eens bij International Clean Energy Partnership (ICEP). Dit programma ondersteunt Nederlandse bedrijven die producten en diensten aanbieden op het gebied van hernieuwbare energie, bij het zakendoen in het buitenland.

Marktrapport Biogas Minas Gerais

In het laatste kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 heeft de Netherlands Business Support Office (NBSO) in Belo Horizonte een onderzoek laten uitvoeren naar zakelijke kansen in de biogassector in Minas Gerais. Het rapport geeft u een overzicht van de huidige biogassector, de kansen die er liggen, en hoe u daarop kunt inspelen.

Lees de samenvatting en vraag het volledige rapport direct aan.

Andere marktrapporten

Lees meer over deze sector in onze bibliotheek.

Mijnbouw

Mijnbouw is heel belangrijk voor de Braziliaanse economie en is verantwoordelijk voor ongeveer 4% van het BBP (2018). Hierbij staat de veiligheid van residudammen hoog op de agenda.

Reden hiervoor is de instorting van de Mariana-dam in 2015. Dit kostte aan 18 mensen het leven en liet honderden dakloos achter. De miljoenen liters mijnbouwafval die uit het reservoir stroomden veroorzaakten een grote ecologische ramp. In januari 2019 stortte ook de dam bij Brumadinho in. Hier stierven 270 mensen en werd 300 kilometer aan rivierwater vervuild. 

Openbare en overheidsinstellingen zetten mijnbouwbedrijven daarom onder druk om de manier waarop ze hun residudammen ontwerpen en onderhouden aan te passen. Hierdoor zijn er kansen voor Nederlandse bedrijven in het assisteren van Braziliaanse partijen, onder andere bij het waarborgen van de veiligheid van hun Tailings-opslagfaciliteiten. Het gaat bijvoorbeeld om de toepassing van kennis en technologie op het gebied:

 • monitoring;
 • damontwerp;
 • locatieonderzoek;
 • preventietechnologie;
 • sensoren en andere apparatuur.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met het Netherlands Business Support Office in Belo Horizonte.

Vervoer en logistiek

Luchthavens

Brazilië is met 99 luchthavens de grootste markt voor luchtvervoer in Zuid-Amerika. Er zijn 18 luchthavens voor internationale vluchten en 81 voor regionale vluchten. In 2018 namen 103 miljoen passagiers een binnenlandse vlucht en werd er voor 1,74 miljoen ton aan vracht en post vervoerd. 

Voor het WK 2014 privatiseerde de Braziliaanse regering de luchthavens in 6 steden. Hierna werden er nog 17 luchthavens overdragen aan de private sector. De Braziliaanse regering wil nu alle overige staatsluchthavens privatiseren. Dit biedt mogelijkheden voor Nederlandse investeerders en voor aanbieders van diensten en producten.

Marktrapporten

Lees meer over deze sector in onderstaand rapport of bekijk onze bibliotheek.

Havens

Brazilië is een van de belangrijkste exporteurs van grondstoffen ter wereld. Bijna 95% van alle Braziliaanse vracht stroomt door het havensysteem. Een goede logistieke infrastructuur is daarom belangrijk. Dit vraagt een constante uitbreiding en modernisatie. 

Voor een betere logistieke infrastructuur draagt de Braziliaanse regering sinds 1993 havens en haventerminals over aan bedrijven. De huidige regering is van plan nog eens 22 haventerminals te veilen. Daarnaast is er veel vraag naar haalbaarheidsstudies. Dit biedt handelskansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

Marktrapporten

Lees meer over deze sector in onderstaand rapport. Meer marktrapporten vindt u in onze bibliotheek.

Aanbestedingen van internationale organisaties

Er ontstaan ook kansen uit de aanbestedingen van grote internationale organisaties, zoals de Wereldbank en de Europese Unie. U leest hier meer over op de pagina Subsidies en financiering voor internationaal ondernemen.

Zakelijke ondersteuning

NBSO's

In Belo Horizonte en Porto Alegre zijn Netherlands Business Support Offices (NBSO's) gevestigd. Het NBSO-netwerk biedt informatie aan Nederlandse bedrijven en helpt bij het zoeken naar zakenpartners.

 • NBSO Belo Horizonte bedient de regio Minas Gerais en de stadsdriehoek Triângulo Mineiro. Minas Gerais biedt mogelijkheden voor bedrijven in de sectoren ICT, mijnbouw, metaalverwerking en agrifood.
 • NBSO Porto Alegre bedient de zuidelijke regio en de steden Florianópolis en Curitiba. Deze regio biedt mogelijkheden voor bedrijven in de sectoren agrifood, water & transport en ICT.

Innovatie Attaché Netwerk

Innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends worden gesignaleerd door het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk). Kijk op onze IA-netwerk-pagina hoe het netwerk u verder kan helpen. Voor contactgegevens en focussectoren van het IA-netwerk in Brazilië kunt u terecht op IA-netwerk Brazilië.

Concrete kansen

Concrete zakelijke kansen publiceert het buitenlandnetwerk op internationaalondernemen.nl.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Marktrapporten

Hieronder hebben wij een selectie gemaakt van rapporten over de belangrijkste sectoren in Brazilië. De volledige lijst van marktrapporten over Brazilië vindt u in onze lijst 'documenten en publicaties'.

Ontdek uw kansen

Waar liggen de grootste kansen voor u? RVO denkt graag met u mee.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?