Sancties China

Gepubliceerd op:
25 juni 2019
Laatst gecontroleerd op:
14 augustus 2023

Wanneer u zakendoet in China, moet u rekening houden met de internationale sancties die voor dit land gelden. Wilt u weten welke sancties er zijn? En wie of wat er onder deze sancties vallen? Op deze pagina zetten we dat voor u op een rijtje, met links naar meer actuele informatie over de sancties voor China.

Internationale sancties worden opgelegd aan een land, organisatie of persoon. Dat kan door internationale organisaties die een grote groep landen vertegenwoordigen, zoals de Verenigde Naties (VN) of de Europese Unie (EU). Nederland voert deze sancties vervolgens uit op basis van de Sanctiewet 1977.

U kunt hiermee te maken krijgen als u zakendoet met China. Zo kan het gebeuren dat u een bepaald product niet mag exporteren. Of dat u niet met een bepaalde persoon of organisatie mag zakendoen.

Welke sancties zijn er?

Op dit moment gelden er verschillende sancties tegen China.

Wapenembargo

Sinds 1989 geldt er een wapenembargo. Dit betekent dat u bepaalde producten niet naar China mag exporteren. Dit geldt niet alleen voor wapens, maar bijvoorbeeld ook voor producten die zowel militair als civiel gebruikt kunnen worden.

Sancties tegen personen en organisaties

Tegen een aantal Chinese organisaties en personen met de Chinese nationaliteit lopen ook sancties. Bijvoorbeeld vanwege cybercriminaliteit of schending van mensenrechten. U mag met hen geen zakendoen.

Welke organisaties en personen vallen onder de sancties?

Wilt u weten of een organisatie, persoon of bedrijf waarmee u zaken wilt doen onder de sancties valt? Download dan de actuele geconsolideerde sanctielijst van de EU op de website van de Europese Commissie. In deze lijst vindt u de personen, bedrijven en organisaties waarvoor wereldwijd vanuit de EU beperkingen gelden.

Tip: wilt u in deze lijst zoeken op bedrijven of personen? Download het pdf-bestand en gebruik CTRL + F om op naam te zoeken. Let hierbij goed op hoe de naam gespeld wordt.

Welke producten vallen onder de sancties?

Op dit moment geldt er een wapenembargo voor China. Op de EU Sanctions Map leest u meer over wat deze sanctievorm betekent.

Wilt u weten of uw product onder het wapenembargo valt? Doe dan een indelingsverzoek bij de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane. Met dit formulier krijgt u antwoord op de vraag of er beperkende regelgeving geldt voor de export van uw producten.

De CDIU is verantwoordelijk voor vergunningen voor in- en uitvoer van 'strategische goederen en diensten'. Hieronder vallen ook goederen die u niet mag uit-, in- of doorvoeren naar China (of alleen onder voorwaarden) omdat ze onder het wapenembargo vallen.

Hulp bij sancties

Heeft u vragen over de invloed van de sancties op uw bedrijf? Wij denken graag met u mee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?