Verpakkingseisen in Duitsland

Gepubliceerd op:
16 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
4 mei 2021

Brengt u verpakte producten op de Duitse markt? Dan krijgt u mogelijk te maken met verplichtingen rondom de terugname van de verpakkingen. En die zijn anders dan in Nederland.

De onderstaande informatie helpt u om te voldoen aan de Duitse wet- en regelgeving op het gebied van verpakkingen.

Komt u er toch niet uit? Of heeft u andere vragen rondom uw exportplannen voor Duitsland? Neem dan contact op met onze Duitsland-adviseurs. Zij kunnen u helpen bij het vinden van kansen, zakenpartners of u adviseren over andere exportzaken.

Verplichte terugname verpakkingen

De Duitse wet schrijft voor dat verpakkingen moeten worden teruggenomen. Deze verplichting ligt bij de eerste in de keten die de producten (inclusief verpakking) op de Duitse markt brengt. Dit wordt in het Duits de 'Erstinverkehrbringer' genoemd.

Ben ik een Erstinverkehrbringer?

Hoe weet u of u de 'Erstinverkehrbringer' bent? In het geval van export van Nederland naar Duitsland gaat het erom wie bij de grensovergang juridisch aansprakelijk is voor de producten. Deze partij geldt als de 'Erstinverkehrbringer'. Dat betekent dat diegene de verpakkingen moet aanmelden en moet zorgen voor de terugname ervan.

Voorbeeld 1

U levert in plastic verpakte aardappelen aan een supermarkt in Duitsland. U bent verantwoordelijk voor de lading tot aan de aankomst bij de supermarkt. In deze situatie bent u 'Erstinverkehrbringer' en bent u verantwoordelijk voor de terugname van de verpakking.

Voorbeeld 2

U levert dezelfde in plastic verpakte aardappelen aan een andere Duitse supermarkt. Hiermee heeft u een ex works afspraak. De supermarkt komt/laat de aardappelen bij u ophalen. In deze situatie bent u niet de 'Erstinverkehrbringer', maar de supermarkt. Zij zijn verantwoordelijk voor de terugname van de verpakking.

Terugname in de praktijk: het duaalsysteem

Hoewel de Duitse wet voorschrijft dat verpakkingen moeten worden teruggenomen, is dit in de praktijk niet haalbaar. Het is onmogelijk om bij alle eindgebruikers de verpakkingen op te halen. Daarom werkt Duitsland met de zogenaamde duaalsystemen (Duits: Duales System).

In deze opzet sluit de 'Erstinverkehrbringer' een contract af met één van de duaalsystemen. Daarin wordt vastgelegd dat het duaalsysteem de terugname/recycling overneemt. Afhankelijk van het verpakkingsmateriaal en de hoeveelheid betaalt u daar een bepaalde bijdrage voor.

Er zijn diverse duaalsystemen op de Duitse markt actief. Op de site van toezichthouder Zentrale Stelle kun u onder vraag 8.2 de actuele lijst van duaalsystemen vinden. Zentrale Stelle beheert ook een catalogus met producten en verpakkingen. Op basis van de grootte van het product/de verpakking wordt bepaald of het gemeld moet worden.

Welke duaalsysteem kiest u?

U mag zelf kiezen voor één of meerdere duaalsystemen. Hou er wel rekening mee dat sommige systemen niet bij alle bedrijven afval mogen ophalen.

Het is aan te raden om bij verschillende aanbieders offertes op te vragen. De duaalsystemen mogen hun tarieven en voorwaarden zelf bepalen. Er kunnen dus verschillen zitten tussen de aanbieders. Na het afsluiten van een contract moet u per maand, kwartaal of jaar een melding indienen over de daadwerkelijk in omloop gebrachte verpakkingen.

Eisen per soort verpakking

In Duitsland wordt onderscheid gemaakt tussen consumentenverpakkingen, transportverpakkingen en omverpakkingen. Deze staan hieronder verder toegelicht. Afhankelijk van wat voor verpakkingen u in omloop brengt, moet u bepaalde acties ondernemen.

Consumentenverpakkingen

Consumentenverpakkingen zijn verpakkingen die de consument bij aankoop van zijn product mee naar huis neemt en daar na gebruik van het product weggooit. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verpakkingen voor koekjes of producten als pasta, bonen in blik of potten met sauzen.

Verpakkingen die eindigen bij locaties die vergelijkbaar zijn met particuliere huishoudens zoals restaurants, scholen, hotels en dergelijken worden ook gezien als consumentenverpakkingen.

Brengt u als 'Erstinverkehrbringer' consumentenverpakkingen op de Duitse markt? Dan bent u verplicht om voor de inzameling en terugname van dit type verpakkingen een contract met een duaalsysteem af te sluiten. Deze neemt de recycling van verpakkingen bij consumenten van u over.

Transportverpakkingen

Transportverpakkingen zijn verpakkingen die nodig zijn voor een veilig transport van de producten. Ze maken deel uit van B2B verkoop, maar komen niet bij de consument terecht. Pallets en transportdozen zijn transportverpakkingen, maar ook materialen die voor opvulling tussen producten zorgen.

Bij transportverpakkingen schrijft de Duitse wet niet voor wie de verpakkingen bij een duaalsysteem meldt. Het principe van 'Erstinverkehrbringer' geldt dus niet. De verplichte terugname van transportverpakkingen geldt echter wel.

De producent/distributeur en afnemer moeten met elkaar een overeenkomst sluiten wie de verplichtingen rondom de terugname van de transportverpakkingen op zich neemt.

Omverpakkingen

Dit zijn verpakkingen die voor het transport niet noodzakelijk zijn. De verkoper verwijdert deze verpakkingen voordat hij de producten verkoopt. Voorbeelden hiervan zijn trays waarin tubes tandpasta of pakken vruchtensap staan.

Deze omverpakkingen worden sinds 1 januari 2019 door de nieuwe verpakkingswet gezien als verkoopverpakkingen en dienen ook dusdanig gemeld te worden bij een duaal systeem. Deze verpakkingen zijn opgenomen in de catalogus van de Zentrale Stelle. Het is daarom heel belangrijk dat uw verpakkingen met de catalogus vergelijkt.

Nieuwe wetgeving vanaf 2019: VerpackG

Op 1 januari 2019 treedt de nieuwe verpakkingswet 'VerpackGesetz' in werking die de oude verpakkingsverordening (VerpackV) vervangt. Wat betreft de registratie bij een duaal systeem verandert er niets. Er komt wel een extra registratieplicht bij.

Bedrijven die verpakkingen op de Duitse markt brengen moeten dit vanaf 2019 namelijk melden bij Zentrale Stelle. Deze recent opgerichte instantie is verantwoordelijk voor de uitvoering van en toezicht op de nieuwe regels.

Hoe voldoet u aan de VerpackGesetz?

Wilt u meer weten over de nieuwe regels en hoe u hieraan kunt voldoen? Kijk dan op de website van Zentrale Stelle. Zij bieden veel informatie en beantwoorden vragen over de nieuwe wetgeving. Naast de Duitstalige informatie zijn er ook Engelstalige documenten met de tien belangrijkste vragen rond VerpackG en een handleiding voor aanmelden onder VerpackG.

Komt u er toch niet uit? Neem contact op met één van onze Duitsland-adviseurs. Zij kunnen u adviseren over hoe u aan uw verplichtingen moet voldoen.

Meer informatie

Vragen over ondernemen in Duitsland?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?