Marktrapport Georgië: kansen in de tuinbouwsector

Gepubliceerd op:
30 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024

Hoe ziet de tuinbouwsector in Georgië eruit en welke kansen hebben Nederlandse bedrijven daar? Op deze pagina vindt u een samenvatting van het rapport 'Business Opportunities Horticulture Georgia' en kunt u het volledige rapport aanvragen.

Rapport 'Business Opportunities Horticulture Georgia'

In opdracht van RVO heeft Jos Leeters in 2021 een studie uitgevoerd naar de tuinbouwsector in Georgië. Het bijbehorende rapport omschrijft hoe Georgië de modernisering van de sector aanpakt en welke kansen dit biedt voor Nederlandse bedrijven.

Achtergrond van de tuinbouwsector in Georgië

Georgië ligt tussen Europa, Azië, Rusland en het Nabije Oosten. Sinds de val van de Sovjet-Unie bevindt het land zich in een transitiefase, maar de huidige economische cijfers en de toekomstverwachtingen zijn positief. Georgië is lid van de WTO, heeft een associatieovereenkomst met de EU en heeft preferentiële regelingen en vrijhandelsovereenkomsten met verschillende wereldwijde handelsblokken. Er is veel potentie voor internationale samenwerking.

Klimaatverandering en modernisering

De tuinbouwsector in Georgië wordt traditioneel gekenmerkt door seizoensinvloeden en kleinschaligheid in productie en handel. Daarnaast heeft de wereldwijde klimaatverandering ook invloed op het land. Dit leidt tot groeiende onzekerheden en risico's in de gewasproductie. Daarom staat modernisering in de hele supply chain hoog op de agenda en ligt de focus op het implementeren van geavanceerde productiemethoden.

Focus op fruit en noten

De belangrijkste 'cash crops' in Georgië zijn fruit (pit- en steenfruit, druiven en bessen), noten en groenten zoals kruiden, tomaten en komkommers. De belangrijkste exportproducten zijn hazelnoten, mandarijnen en perziken, gevolgd door bessen, amandelen en pistachenoten. De export vindt zijn weg naar verschillende regionale markten, waarvan de Russische markt de belangrijkste is. Dat is echter een kwetsbare en politiek onzekere markt, waardoor exporteurs naar alternatieven zoeken. Bijvoorbeeld Europa.

Sierteelt in de kinderschoenen

De sierteeltsector (snijbloemen, sierplanten, boomkwekerij) bevindt zich nog in een beginstadium. Er is een verspreide teelt in het open veld en in kassen, maar de meeste producenten werken kleinschalig en hun mogelijkheden zijn beperkt. De lokale markt voor bloemen en planten is klein en seizoensgebonden.

Kansen voor Nederlandse tuinbouwbedrijven in Georgië

Fruit- en notensector

Er is een goed perspectief voor een Nederlands 'fruit'consortium, voortbouwend op bestaande netwerken en eerdere projecten. De bestaande fruit- en notensector heeft ontwikkelingspotentie op het gebied van:

  • Teelt en jonge planten;
  • Meststoffen en landbouwchemicaliën;
  • Mechanisatie (sproeiers en onkruidbestrijders);
  • Naoogst- en verwerkingstechnologie;
  • Marketing en importhandel.

Glastuinbouw

Imereti Agro Zone heeft ontwikkelingsplannen voor een kascluster met een integrale ketenaanpak. Deze bestaat uit een kwekerij, groenten- en bloemenkassen, een logistiek centrum en een trainingscentrum.

CSA / Waterbeheer

Er is behoefte aan slimme technologie en moderne waterbeheeroplossingen om de impact van extreme weersomstandigheden, droogte en verzilting aan te pakken. Denk hierbij aan irrigatie en drainage, bodembeheer en landverbetering en klimaatbestendige (circulaire) landbouw.

Onderwijs en training

Door een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt kampt de tuinbouwsector met een tekort aan bekwaam personeel. De belangrijkste kennisbehoeften liggen op het gebied van teelt, naoogstpraktijken, markttoegang en export. Dit biedt mogelijkheden voor Nederlandse adviesbureaus en onderwijsinstellingen op het gebied van training, coaching en personeelsuitwisseling.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nederlandse organisaties kunnen (indirect) een verantwoorde en inclusieve bedrijfsvoering in Georgië bevorderen en noodzakelijk maken. Met name als dit gepaard gaat met het voldoen aan de eisen van de high-end (retail)markt.

3 Tips voor de Georgische tuinbouwsector

1. Leer de Georgische cultuur goed kennen
Om de markt succesvol te betreden, is kennis van de unieke cultuur en de bedrijfsprocessen in Georgië vereist. Goede banden onderhouden met relevante stakeholders is de belangrijkste succesfactor.

2. Neem deel aan evenementen
Deelname aan internationale beurzen en handelsmissies kan een goede eerste springplank zijn naar de Georgische tuinbouwsector.

3. Neem contact op met de ambassade
De ambassade in Georgië kan bemiddelen bij deelname aan zulke evenementen. Maak gebruik van elke gelegenheid om contact te leggen met belangrijke relaties en vergroot uw kansen in Georgië door contact op te nemen met de ambassade in Tbilisi.

Vraag direct gratis het volledige rapport aan

Het volledige marktrapport gaat uitgebreid in op de kansen in deze sector en hoe u de markt kunt benaderen. Vul het formulier in en ontvang het volledig rapport direct gratis in uw mailbox, 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Meer weten?

Onze regio-adviseurs kunnen gratis de Georgische markt voor u verkennen. Zij geven u graag advies op maat voor zakendoen in Georgië.
In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?