Ghana: ontdek uw kansen in de tuinbouwsector

Laatst gecontroleerd op:
14 februari 2024
Gepubliceerd op:
26 januari 2024

In de combitrack Horti Ghana helpt Nederland mee om de Ghanese tuinbouwsector professioneler te maken. Het doel is om de sector te versterken met ondernemende en technisch onderlegde boeren, die meer toegang hebben tot investeringen. Dat zal ook zakelijke kansen opleveren voor Nederlandse ondernemers. Ontdek welke kansen er voor u liggen in deze combitrack.  

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De Ghanese tuinbouwsector is volop in ontwikkeling en heeft veel potentie. Een verdere ontwikkeling van de sector kan een grote bijdrage leveren aan de economische groei van Ghana. Ook kan zij zorgen voor waardig werk voor Ghanese jongeren en vrouwen, en voedselzekerheid voor de bevolking. Bovendien helpt een duurzamere sector bij de bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering

Veel producten die Ghana nu importeert, zou het land in principe ook zelf kunnen verbouwen. Ghana produceert nu veel vers en bewerkt fruit, vooral voor de export. Daarbij is de export van banaan en mango de laatste jaren flink gegroeid.

Nederland is een van de belangrijkste landen waarnaar Ghana fruit exporteert; voor mango's zelfs het belangrijkste. Het gaat bijna altijd om bewerkt fruit, minder om vers fruit. Dit alles biedt kansen voor b2b-samenwerking tussen Nederlandse en Ghanese bedrijven.  

Intussen zijn er al heel wat Nederlandse bedrijven actief in de Ghanese tuinbouwsector. Maar Ghana biedt op termijn ook kansen op het gebied van:  

 • opslag van agrarische producten;
 • low- en midtech bedekte teelt;  
 • digitalisering;
 • irrigatie;
 • productiemiddelen, zoals meststoffen.

Nederlandse kennis en technologieën kunnen hierbij een rol spelen.

Uitdagingen in de Ghanese tuinbouw

Kansen genoeg dus, maar hoe zit het met de uitdagingen? Er zijn er een aantal:  

 • Ghanese bedrijven kunnen soms lastig een lening krijgen. Dit geldt vooral voor jongeren en vrouwen. Het zakenklimaat is nog niet op niveau door onduidelijke regelgeving, corruptie, en te weinig beschikbare informatie over prijzen en markt. 
 • Werknemers leren op school niet de vaardigheden die zij nodig hebben om in de bedrijven te werken. Jongeren hebben te weinig kennis van agrarische technieken en missen vaak ondernemersvaardigheden.   

Doelen van de combitrack Horti Ghana  

De combitrack Horti Ghana wil de Ghanese tuinbouwsector duurzaam en weerbaar maken. Zo moeten er kansen ontstaan voor Ghanese en Nederlandse bedrijven. Bovendien wil deze combitrack bijdragen aan vermindering van de jeugdwerkloosheid. Hiervoor is het nodig dat bedrijven in deze sector eenvoudiger aan investeringen kunnen komen. Ook betere scholing en een verbeterd zakenklimaat zijn nodig. De track richt zich in eerste instantie op open teelt, en later ook op bedekte teelt  

De combitrack Horti Ghana is gespreid over 3 fasen:

 1. De eerste fase loopt inmiddels. Hierin zijn een aantal onderzoeken gestart, die de hoognodige informatie opleveren voor Nederlandse en Ghanese bedrijven. Deze fase gaat  opleidingen bevorderen en de productiviteit verhogen. Daarnaast gaan boeren in verschillende regio's duurzame technieken toepassen op demonstratievelden.  
 2. De tweede fase draait om de ontwikkeling en versterking van transport en opslag. Ook worden productiemethoden verbeterd, bijvoorbeeld door irrigatie met behulp van zonnepanelen. Daarnaast gaat het in deze fase om de verbetering van het zakenklimaat en betere toegang tot financiën.  
 3. In de derde en laatste fase zouden al deze processen moeten leiden tot de ontwikkeling van lowtech-kasteelt.  

Concrete doelen  

 • Gezonder zakenklimaat  
 • Toegang tot financiën  
 • Economische groei
 • Meer investeringen in tuinbouw  
 • Betere voeding
 • Werkgelegenheid
 • Scholing  
 • Tuinbouw die bestand is tegen klimaatverandering  
 • Waardig werk voor jongeren en vrouwen  

Vliegende start  

Enkele jaren geleden startte TU Delft en Holland Greentech in Ghana een scholingsproject. Samen met Ghanese landbouwcolleges leerden zij landbouwtechniek, duurzame landbouw én ondernemersvaardigheden aan Ghanese (aspirant) boeren. Ook koppelden ze deze leerlingen aan boeren uit de omgeving. 

Volgens combitrackleader Anne Katrien Denissen konden de leerlingen die daar zijn getraind echt een eigen bedrijf starten of hun productie en inkomen verhogen. "En het ging niet alleen om boerenzonen en -dochters; ook Ghanezen uit andere sectoren deden mee". Volgens Denissen kunnen deze ambitieuze jonge ondernemers de hele sector in hun regio op een hoger niveau brengen. Dat laatste biedt weer kansen voor Nederlandse ondernemers. 

Met financiële ondersteuning van combitrack Horti Ghana wordt dit onderwijs opgeschaald naar 5 Ghanese locaties. Met de voortzetting van dit uiterst succesvolle scholingsproject kent deze combitrack een vliegende start.

Welke kansen biedt de combitrack Horti Ghana u?  

Nederlandse bedrijven die in Ghana willen ondernemen of investeren, profiteren van deze track. Bijvoorbeeld omdat die gaat zorgen voor meer geschoolde agrariërs en een beter zakenklimaat. 

Concreet biedt deze combitrack:  

 • Zakelijke kansen, onder meer op het gebied van irrigatie, agrarische technologie en bouw van lowtech-kassen.  
 • Toegang tot het Horticulture Business Platform. Dit wordt een digitale en fysieke ontmoetingsplaats, onder meer voor matchmaking tussen Nederlandse en Ghanese bedrijven en organisaties. 

Meer weten? Lees het marktrapport Ghana Vegetable Market Flow Mapping

Wat zijn de échte kansen voor ontwikkeling van de tuinbouwsector in Ghana? En hoe kunnen bedrijven hieraan bijdragen en van profiteren? 

Het Engelstalige rapport 'Ghana Vegetable Market Flow Mapping' biedt een gedetailleerd overzicht van de Ghanese markt, gericht op de meest kansrijke productgroepen in de groentensector. Het laat aan investeerders zien waar de kansen liggen en legt uit hoe groot deze kansen zijn.

Daarnaast geeft dit marktrapport een overzicht van initiatieven voor de private sector om deze ontwikkeling te ondersteunen. De sector kan zo bijdragen aan groei en concurrentievermogen van de Ghanese groentensector.

Win-winsituatie met wereldwijde combitracks  

De Nederlandse overheid start in 14 landen een gecombineerde aanpak om handel, investeringen en ontwikkeling te bevorderen.  

Die aanpak levert een win-winsituatie op. Aan de ene kant wordt de export- en investeringspositie van Nederlandse ondernemers versterkt. Aan de andere kant wordt geïnvesteerd in oplossingen voor lokale uitdagingen en lokale economische ontwikkeling. Dit draagt ook bij aan het creëren van waardig werk in deze landen.  

In verschillende landen is al gestart met de opzet van combitracks. Bekijk welke combitracks er zijn.

Interesse in deze combitrack?  

Onze experts gaan graag met u in gesprek. Bespreek uw mogelijkheden!  

Combitracks
In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?