Marktrapport India: kansen in de digitale gezondheidszorg

Gepubliceerd op:
5 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
15 augustus 2023

Hoe ziet de digitale gezondheidszorg eruit in India en welke kansen biedt dat voor Nederlandse bedrijven? RVO, de ambassade in New Delhi, de consulaten in Mumbai & Bangalore, de landbouwraad en het IA-netwerk, publiceren marktrapporten over kansrijke sectoren in India. Op deze pagina vindt u een samenvatting van het rapport 'Digital Health in India'. U kunt het rapport opvragen via de aanvraagbuttons op deze pagina.

Rapport 'Digital Health in India'

De Nederlandse ambassade in New Delhi en RVO hebben in juli 2021 het Engelstalige rapport 'Digital Health in India' gepubliceerd. In dit rapport krijgt u een overzicht van de huidige Indiase gezondheidssector, de kansen op de digitale gezondheidsmarkt en advies over de manier waarop u op deze ontwikkelingen kunt inspelen.

Achtergrond digitale gezondheidszorg in India

Gezondheidszorg is een van de grootste sectoren in India. Naar verwachting stijgen de uitgaven aan gezondheidszorg in 2022 naar $ 372 miljard. De Indiase overheid streeft ernaar om de gezondheidszorg beter toegankelijk en betaalbaar te maken. Bijvoorbeeld via de National Digital Health Mission (NDHM) en het 'Ayushman Bharat'-stelsel, waarmee India voorziet in een nationale ziektekostenverzekering.

Samen met de snelle opkomst van digitale technologieën in de gezondheidszorg biedt dit veel kansen voor buitenlandse bedrijven. Er bestaan al verschillende publiek-private partnerschappen (PPP's) die de samenwerking tussen Nederland en India bevorderen op het gebied van digitale gezondheidszorg. De Indiase overheid verwelkomt zulke PPP's.

Kansen voor Nederlandse bedrijven in de digitale gezondheidszorg

De Indiase markt voor digitale gezondheidszorg is volop in ontwikkeling. Er is onder andere behoefte aan nieuwe en bestaande technologieën en publiek-private partnerschappen op onderstaande gebieden:

Data-infrastructuur

De Indiase overheid wil de digitale gezondheidsinfrastructuur verbeteren. Onder andere door invoering van het 'Health Information Exchange'-platform (HIE) en zogeheten 'Unique Health Identification Numbers' en 'Personal Health Records'. De invoering van deze systemen biedt kansen voor Nederlandse ondernemers die ervaring hebben met HIE. Denk aan diensten voor toestemmingsbeheer of anonimisering van gegevens.

E-health toepassingen

De groeiende middenklasse, vergrijzing en de coronapandemie geven een impuls aan de digitale gezondheidszorg. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidsbeheer op afstand, telehealth, verbonden medische apparaten en thuiszorg. Zowel de overheid als private partijen in India zoeken naar samenwerkingen met bedrijven die actief zijn op dit gebied of die innovatieve oplossingen bieden.

Datagestuurde oplossingen

De Indiase overheid wil bijdragen aan vroege opsporing van ziektes en ziektemanagement. Daarom investeert India in kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en data-analyse Bijvoorbeeld door het opzetten van een analyseplatform. Nederlandse ondernemers kunnen hieraan bijdragen door hun oplossingen te presenteren aan NDHM.

3 tips voor de digitale gezondheidszorgmarkt in India

1. Werk samen met een lokaal bedrijf

Als u met succes de Indiase digitale gezondheidsmarkt wilt betreden, is het aan te bevelen om met een lokaal bedrijf samen te werken. Het rapport geeft een aantal voorbeelden van succesvolle samenwerkingen tussen Nederlandse en Indiase partijen op de digitale gezondheidsmarkt.

2. Zorg voor een duidelijke aanpak

Daarnaast is het van belang om een duidelijk plan van aanpak te hebben bij het betreden van de markt. Maak bijvoorbeeld vooraf keuzes op het gebied van technologie, klantsegment (B2C of B2B) en sociaal-economische factoren. Zo zullen e-health toepassingen met name worden afgenomen in steden en zijn oplossingen rond data-infrastructuur vooral landelijk interessant.

3. Neem contact op met de ambassade

De ambassade in New Delhi heeft uitgebreide kennis van de Indiase markt en een groot lokaal netwerk. De medewerkers van de ambassade kunnen u helpen bij het leggen van de juiste contacten in de digitale gezondheidszorg. Vergroot uw kansen in India door contact op te nemen met de ambassade in New Delhi.

Meer weten?

Gratis het rapport ontvangen?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?