Marokko: ontdek uw kansen in de klimaatslimme tuinbouw en duurzaam waterbeheer

Gepubliceerd op:
3 juli 2024

De combitrack Klimaatslimme tuinbouw en waterbeheer in Marokko biedt interessante zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers. Doel is om met klimaatslimme oplossingen een duurzame teelt te ontwikkelen die beter bestand is tegen droogte. Daarnaast moet beter waterbeheer bijdragen aan het oplossen van de waterschaarste.

Uitdagingen in de Marokkaanse tuinbouw en duurzaam waterbeheer

Marokko is een van de landen in de wereld die het meest door klimaatverandering getroffen is. De watervoorziening in het land neemt al jaren af. In de afgelopen 6 jaar ging dat nog sneller dan voorheen. Het land heeft al een aantal jaren op rij te maken met de ergste droogte van de laatste 40 jaar. Daarnaast neemt de vraag naar water juist toe.

De 2 belangrijkste oorzaken van de afnemende watervoorziening zijn klimaatverandering, en te intensief gebruik van waterbronnen. De landbouwsector gebruikt het grootste deel (80%) van het zoete water. Omdat de economie alsmaar blijft groeien, en het aantal inwoners toeneemt, is de verwachting dat de vraag naar water blijft stijgen.

Ontzilting wordt in bepaalde gebieden gebruikt om zoet water te krijgen. Dit is geen duurzame oplossing omdat dit proces veel energie kost, en er een restproduct wordt geproduceerd (pekel).  Dat is zeer vervuilend voor het maritieme ecosysteem. 

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Duurzamer watergebruik is dus van essentieel belang voor de (agrarische) toekomst van Marokko. Via deze combitrack kunnen Nederlandse ondernemers daar een rol bij gaan spelen. De combitrack focust zich vooral op het snijvlak (ook wel 'de nexus') van voedsel-water-energie, dus de onderlinge verbanden tussen deze 3 sectoren. Nederland heeft van oudsher veel kennis, kunde en technologie in de water- en tuinbouwsector. Hierdoor kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan deze nexus.

Kansen voor Nederlandse ondernemers liggen er met name op de volgende gebieden:

1. Klimaatslimme technologieën en gewasteelt

Deze combitrack biedt een interessante kans voor Nederlandse ondernemingen. Met name voor bedrijven met kennis over klimaatslimme technologieën (zoals veerkrachtige zaden of kassen) en klimaatslimme gewasteelt. Met die technologieën kunnen Marokkaanse tuinbouwondernemers het waterverbruik en het gebruik van chemische middelen verminderen. Dat is belangrijk voor de toekomst van de Marokkaanse tuinbouw.

2. Watertechnologie en watervoorziening

Nederlandse bedrijven kunnen ook een rol spelen bij verbetering van de watervoorziening in Marokko. Het Nationale Drinkwatervoorzienings- en Irrigatieprogramma kan nog niet alle uitdagingen aanpakken rond de waterschaarste in het land .

Wat hierbij helpt, is dat in 2023 een Memorandum of Understanding (MoU) tussen Nederland en Marokko is getekend. Mede dankzij dit MoU kunnen Nederlandse bedrijven in de watersector zich goed positioneren in Marokko. Ze kunnen bijvoorbeeld duurzame oplossingen aanbieden die integraal waterbeheer en watertechnologie ondersteunen. Daarbij is het van belang dat bedrijven kunnen aantonen dat de oplossingen niet ten koste gaan van het grondwater.

3. Duurzame energie

Nederland heeft veel kennis en kunde over duurzame energievoorziening. De combitrack biedt daarom ook kansen voor Nederlandse energiebedrijven die duurzame oplossingen hebben voor de water- en tuinbouwsector. Denk bijvoorbeeld aan gebruik van hernieuwbare energie voor ontzilting, of van zonne-energie voor irrigatie.

Doelen van de combitrack in Marokko

Het belangrijkste doel van de combitrack is om op een duurzame manier bij te dragen aan klimaatslimme tuinbouw en duurzaam waterbeheer. 

Concreet streeft de combitrack naar:

 • toename van de handel en investeringen tussen Nederlandse en Marokkaanse bedrijven in de water- en tuinbouwsector;
 • Nederland als voorkeurspartner in de Marokkaanse water- en tuinbouwsector;
 • ondersteunen van duurzame tuinbouwpraktijken, door klimaatbestendig waterbeheer;
 • meer en efficiënter gebruik van duurzame energie in Marokkaans waterbeheer en tuinbouw;
 • creëren van nieuwe, kansrijke banen, vooral voor vrouwen en jongeren;
 • beter inkomen voor mensen die in de tuinbouwsector werken;
 • meer banen in deze sector.

Welke kansen biedt de combitrack Marokko u?

Bent u een innovatief Nederlands bedrijf in de water- of tuinbouwsector? En bent u bezig met klimaatslimme tuinbouw?

Dan kan deze combitrack u een aantal kansen opleveren. Bijvoorbeeld:

 • laagdrempelige introductie in de Marokkaanse water- en tuinbouwmarkt;
 • samenwerking met Marokkaanse bedrijven en organisaties;
 • gratis toegang tot informatie over marktkansen en marktonderzoek
 • toegang tot regelingen die door combitracks worden ingezet;
 • ondersteuning van de Nederlandse overheid bij het betreden van een commercieel interessante markt.

Win-winsituatie met wereldwijde combitracks

De Nederlandse overheid start in 14 landen een gecombineerde aanpak om handel, investeringen en ontwikkeling te bevorderen.

Die aanpak levert een win-winsituatie op. Aan de ene kant wordt de export- en investeringspositie van Nederlandse ondernemers versterkt. Aan de andere kant wordt geïnvesteerd in oplossingen voor lokale uitdagingen en lokale economische ontwikkeling. Dit draagt ook bij aan het creëren van waardig werk in deze landen.

In verschillende landen is al gestart met de opzet van combitracks. Bekijk welke combitracks er zijn.

Interesse in deze combitrack?  

Onze experts gaan graag met u in gesprek. Bespreek uw mogelijkheden!    

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?