Marktrapport: kansen voor watersector in Mexicaanse landbouw

Gepubliceerd op:
30 juli 2021

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de ambassade in Mexico-stad, de LNV-raad en de NBSO in Querétaro publiceren marktrapporten over kansrijke sectoren in Mexico. Op deze pagina vindt u een samenvatting van het rapport 'Opportunities for Dutch Businesses in Water Management in Mexican Agriculture'. U kunt het rapport opvragen via het formulier op deze pagina.

Rapport 'Opportunities for Dutch Businesses in Water Management in Mexican Agriculture'

De Nederlandse ambassade in Mexico-stad heeft in juli 2021 het Engelstalige rapport 'Opportunities for Dutch Businesses in Water Management in Mexican Agriculture' gepubliceerd.

Achtergrond watermanagement in Mexico

Water wordt steeds schaarser in Mexico. 76% van het beschikbare water wordt gebruikt voor de landbouw, en door uitbreiding van de landbouwgrond zal dit aandeel nog verder toenemen. Landbouw is vaak verantwoordelijk voor watervervuiling en irrigatiesystemen zijn inefficiënt. Verbeteringen in de waterhuishouding zijn hard nodig.

Kansen voor Nederlandse waterbedrijven in Mexico

Concrete kansen voor Nederlandse ondernemers liggen op verschillende terreinen. Kennis is nodig in de volgende gebieden:

 • Irrigatiesystemen
 • Afvalwaterzuivering
 • Hergebruik en opvang van water
In dit marktrapport wordt het waterverbruik en de lokale situatie en behoeften voor de productie van verschillende landbouwproducten in kaart gebracht. Vervolgens gaat het rapport in de kansen voor u als Nederlandse ondernemer. Het gaat om verschillende onderdelen binnen de agrosector:
 • Open teelt (groenten en fruit)
 • Kastuinbouw
 • Biologische landbouw
 • Veeteelt
 • Voedselverwerking

3 tips voor de Mexicaanse watersector

1. Richt u op specifieke hotspots

Mexico is een groot land. Richt u daarom op een aantal specifieke regio's met een hoge productiviteit en hoogwaardige producten, waar de genoemde uitdagingen in het watermanagement spelen. Het gaat hierbij om de volgende regio's:

 • Baja California Norte
 • Laguna-Chihuahua
 • Sonora
 • Sinaloa
 • Bajío-Occidente

2. Werk aan de bewustwording

Niet bij alle boeren zijn bewust van de waterproblematiek. Werk hier eerst aan. 

3. Pas u aan de Mexicaanse markt aan

Mexico is geen Nederland. Houd er rekening mee dat Mexicaanse boeren erg prijsbewust zijn. Let ook op cultuurverschillen. Onze pagina over Do's en Don'ts in Mexico helpt u op weg.

Ontvang direct het gratis rapport

Vul het onderstaande formulier in en ontvang het volledige marktrapport direct gratis in uw mailbox. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?