Zakelijke kansen in Mexico

Gepubliceerd op:
1 augustus 2012
Laatst gecontroleerd op:
20 december 2023

Mexico heeft een grote economie, de 15e in de wereld. Investeren in Mexico kan veel opleveren. Redenen hiervoor zijn de lage lonen, verbeterde logistiek en het open handelsklimaat. Mexico is niet voor niets het grootste handelsland van Latijns-Amerika. Veel Nederlandse ondernemers zijn al met succes actief op de Mexicaanse markt en dit aantal groeit. Waar liggen de meeste kansen voor u?

Kansen in land- en tuinbouw in Mexico

Nederlandse marktleiders in de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn in Mexico steeds meer aanwezig. Hieruit blijkt dat er kansen liggen voor Nederlanders. Ongeveer 60% van de Mexicaanse agro-export (groenten, fruit, bloemen) gaat naar de Verenigde Staten. Ook Mexico zelf is een belangrijke afzetmarkt voor Nederlandse bedrijven.

Daarnaast is er interesse voor Nederlandse kennis op het gebied van duurzaamheid. Deze kennis kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de kastuinbouw, maar ook in de verbetering van productieketens voor tropisch fruit, zoals avocado's en limoenen.

Meer weten of advies nodig?

Kijk op Agroberichten Buitenland of neem contact op met het LNV-team van de Nederlandse ambassade.

Uitbreiding van havens en logistiek in Mexico

De verwachting is dat de Mexicaanse export flink zal groeien. Op dit moment zijn de havens en luchthavens daar nog niet op berekend. De Mexicaanse regering gaat veel investeren in de ontwikkeling van havens, logistiek en het wegennet. Door Mexico loopt de Pan-American Highway: een verkeersader van 30.000 kilometer die Noord-, Midden- en Zuid-Amerika verbindt.

Nederlandse bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in:

  • constructie van logistieke corridors en distributiecentra;
  • management en ICT voor logistieke corridors;
  • benodigdheden en software voor warehouse-management;
  • oplossingen voor asset- en voertuigopsporing;
  • barcodescanners en RFID (Radio Frequency Identification).

Meer weten over kansen voor uw bedrijf in deze sector?

Neem contact op met de Nederlandse ambassade in Mexico-Stad.

Kansen in de Mexicaanse energiesector

Mexico is de 12e olieproducent ter wereld. Dit levert kansen op voor Nederlandse oliemaatschappijen en offshorebedrijven. Duurzame energie wordt echter ook steeds belangrijker. Het land zoekt actief naar investeerders voor schone energie en heeft haar wetgeving en beleidsdoelen hierop aangepast. Mexico streeft naar 50% verbruik van groene stroom in 2050.

Er liggen enorme mogelijkheden op het gebied van zonne-energie, windenergie en waterkracht. Veel internationale leveranciers en projectontwikkelaars zijn al actief in Mexico.

Wilt u meer weten over kansen voor uw bedrijf in deze sector?

Neem contact op met de Nederlandse ambassade in Mexico-Stad.

Kansen in Mexicaanse waterstofenergie

De waterstof-energiesector staat wereldwijd op een keerpunt. Door de energietransitie beseffen landen en bedrijven dat het gebruik van waterstof en waterstofderivaten (ammoniak, methanol en synthetische brandstoffen) steeds belangrijker wordt. Een combinatie van goedkope hernieuwbare elektriciteit én de beschikbaarheid van land zorgt ervoor dat Latijns-Amerika in de belangstelling staat van (internationale) waterstofecosystemen.

Stimulansen, standaardisatie en certificering

Nederlandse organisaties zullen profiteren van kennisdeling, en capaciteitsopbouw op het gebied van beleid en stimulansen, standaardisatie en certificering in Latijns-Amerika.

Marktrapport waterstof

De marktstudie "Assessment of opportunities for Dutch companies in developing hydrogen ecosystems in Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Panama and Uruguay" is in het najaar van 2021 uitgevoerd door consultantbureau Hinicio en geeft verder inzicht in de kansen die er liggen.

Lees de samenvatting en vraag het rapport direct aan

Kansen in de Mexicaanse watersector

Mexico heeft veel last van waterproblemen. In Latijns-Amerika is het een van de landen die het meeste door waterproblemen is getroffen. Delen van het land hebben droge, woestijnachtige omstandigheden. In het zuidoosten is er juist overvloedige regenval.

Mexico kampt met een beperkte infrastructuur voor waterzuivering- en behandeling. Daarnaast is er waterschaarste. Ook heeft Mexico een gebrek aan middelen om nieuwe technologieën te ontwikkelen.

Vooral voor de Mexicaanse landbouw liggen er uitdagingen in de watersector. Ook zijn er vernieuwingen nodig in steden en industrie. In de zomer van 2021 zijn daarover 2 rapporten uitgebracht.

Meer weten?

Kansen in de Mexicaanse mobiliteitssector

Mexico heeft een aantal van de meest dynamische steden in Latijns-Amerika. De groei van de grote steden heeft invloed op de toegang tot basisdiensten zoals mobiliteit.

Iedere dag reizen er bijna 73 miljoen mensen naar werk of school. De helft van de reisbewegingen concentreert zich rond de grote steden. Hierbij is de auto het meest gekozen vervoermiddel. Dit komt vooral door de matige kwaliteit van het openbaar vervoer en de beperkte infrastructuur voor voetgangers en fietsers. Het land ontwikkelt veel nieuwe ideeën om de mobiliteitssector te verbeteren. Nederlandse oplossingen kunnen de komende jaren een grote rol hierin spelen.

Het rapport 'Sector study on mobility in Mexico' brengt de Mexicaanse mobiliteitssector in kaart. Waar liggen de kansen en hoe kunnen Nederlandse ondernemers hierop inspringen?

Lees de samenvatting en vraag het rapport direct aan

Innoveren in de automotivesector in Mexico

Mexico is een topspeler in de automotive- en onderdelensector. Hierin gaan miljarden om. De auto's en onderdelen die in Mexico worden geproduceerd zijn bestemd voor export naar de VS, Canada, Europa en Azië.

De laatste jaren richten de grote merken die in Mexico actief zijn zich steeds meer op innovatie en ontwerp. In de productie wordt de focus verlegd van goedkoop te produceren auto's naar luxe hightech auto's waaraan meer verdiend kan worden.

Mexico heeft behoefte aan investeerders die deze ingrijpende verandering van de sector kunnen ondersteunen en versnellen. Er liggen kansen voor Nederlandse leveranciers en dienstverleners op het gebied van geavanceerde technologie en kwaliteitsmanagement.

Meer weten over kansen voor uw bedrijf in deze sector?

Neem contact op met de Nederlandse ambassade in Mexico-Stad.

Zakelijke ondersteuning via NBSO's

Een Netherlands Business Support Office (NBSO) kan u helpen met het vinden van vertegenwoordigers, samenwerkingspartners, marktinformatie en informatie over lokale wet- en regelgeving. NBSO's hebben een uitgebreid netwerk opgebouwd van relaties met de lokale overheden relevante organisaties en het bedrijfsleven ter plaatse.

In Querétaro is een NBSO gevestigd. Contactgegevens en informatie vindt u via de website van de NBSO Mexico.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Overige marktrapporten

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades en LNV-raden publiceren wij marktrapporten over kansrijke sectoren in Mexico. Hieronder vindt u een selectie van rapporten over de belangrijkste sectoren in Mexico.

Benieuwd naar de kansen in uw sector?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?