Marktrapport Mexico: kansen in mobiliteitssector

Gepubliceerd op:
9 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
8 december 2022

Bent u werkzaam op het gebied van mobiliteit? Op deze pagina vindt u een samenvatting van het kansenrapport 'Sector study on mobility in Mexico'. De Nederlandse ambassade in Mexico-Stad gaf opdracht om dit rapport op te stellen. Vraag het Engelstalige rapport aan en lees waar er kansen voor u liggen in de Mexicaanse mobiliteitssector.

Mobiliteitssector in Mexico

Mexico heeft een aantal van de meest dynamische steden in Latijns-Amerika. De groei van de grote steden heeft invloed op de toegang tot basisdiensten zoals mobiliteit.

Iedere dag reizen er bijna 73 miljoen mensen naar werk of school. De helft van de reisbewegingen concentreert zich rond de grote steden. Hierbij is de auto het meest gekozen vervoermiddel. Dit komt vooral door de matige kwaliteit van het openbaar vervoer en de beperkte infrastructuur voor voetgangers en fietsers.

Mexico moet grote stappen zetten om tot een duurzaam en veilig mobiliteitssysteem te komen. Het land ontwikkelt hiervoor veel nieuwe ideeën om de mobiliteitssector te verbeteren, zoals:

 • aanmoediging om niet-gemotoriseerd vervoer te gebruiken;
 • onderhoud en uitbreiding van busroutes;
 • de overgang naar elektrisch vervoer.

Nederlandse oplossingen kunnen de komende jaren een grote rol hierin spelen.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Met een groot marktpotentieel is Mexico een aantrekkelijke markt voor Nederlandse bedrijven. Het Latijns-Amerikaanse land wilt aantrekkelijk blijven als handelspartner en concurreren met andere landen in de regio. Het is daarom belangrijk dat Mexico haar infrastructuur en mobiliteit op orde brengt. Hierin liggen kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Rapport 'Sector study on mobility in Mexico'

Het rapport brengt de Mexicaanse mobiliteitssector in kaart. Waar liggen de kansen en hoe kunnen Nederlandse ondernemers hierop inspringen.

De studie kijkt vooral naar de kortetermijnkansen in verkeerssystemen en infrastructuur voor fietsen. Ook is er aandacht voor de kansen op middellange- en langetermijn, zoals in het openbaar vervoer en het elektrisch vervoer. Voor iedere regio ziet u waar er kansen liggen voor u.

Tot slot geeft het rapport nuttige tips over zakendoen in Mexico. Zo gaat u goed voorbereidt de Mexicaanse markt op.

  Waar liggen de kansen voor u?

  Uit het rapport komt naar voren dat er vooral kansen liggen in de duurzame stedelijke mobiliteit:

  • stedelijke planning gericht op de fiets;
  • integratie met andere vervoersmiddelen;
  • openbaar vervoer-verbindingen;
  • kennis en capaciteitsopbouw.

  Ontvang direct het gratis rapport

  Het volledige marktrapport gaat uitgebreid in op de kansen in de mobiliteitssector en hoe u de markt benadert. Vul onderstaand formulier in en ontvang het rapport direct in uw mailbox.

  Meer weten?

  U vindt een overzicht van de meest kansrijke sectoren in Mexico op onze pagina Zakelijke Kansen in Mexico.

  Heeft u nog vragen?

  Onze regio-adviseurs verkennen gratis de Mexicaanse markt voor u. Zij geven u graag advies op maat voor zakendoen in Mexico.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Bent u tevreden over deze pagina?