Producteisen in Nigeria

Gepubliceerd op:
31 oktober 2012
Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2020

In Nigeria moeten producten aan bepaalde normen en eisen voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, gezondheid en etikettering. Wilt u weten wat die voorwaarden zijn en waar u de juiste certificaten regelt? Wij helpen u op weg.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

  Vind het in de online portal Access2Markets

  We verwijzen op deze pagina vaak naar Access2Markets. Bent u hier nog niet mee bekend? Onze pagina over Access2Markets helpt u om met een stappenplan deze waardevolle databank goed te gebruiken.

  Komt u er niet uit met deze informatie? Dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Wij denken graag met u mee.

  Waar moet uw product aan voldoen?

  Producten die u naar Nigeria exporteert, moeten aan verschillende producteisen voldoen. Daarbij is er een onderscheid tussen normen en certificaten:

  • Normen zijn specifieke, vaak technische producteisen, bijvoorbeeld voor de drukbelasting van bouten en moeren.
  • Certificaten omvatten vaak een bredere producteis, zoals de veilige werking van een boormachine.

  Voldoen aan standaarden en normen

  Nationale normen (oftewel standaarden) zijn opgesteld om te zorgen dat (geïmporteerde) producten in een land voldoen aan bijvoorbeeld eisen voor veiligheid.

  Voor diverse producten heeft de Standards Organisation Nigeria (SON) standaardnormen opgesteld. De standaarden zijn gebaseerd op internationale normen. De Standards Organisation of Nigeria is verantwoordelijk voor alle zaken rondom standaardisatie in Nigeria.

  Kijk ook in Access2Markets. Lees het stukje ‘Standardisation’ voor meer informatie over standaarden. Vul eerst de HS-code en het land in.

  Regelen van de juiste certificaten

  Conformiteitscertificaat

  De meeste exportproducten naar Nigeria zijn onderworpen aan conformiteitscertificering in het land van uitvoer. Die inspectie heet ook wel de Standards Organization of Nigeria Conformity Assessment Program (SONCAP). U vindt meer over conformity assessment in Access2Markets en op de website van Standards Organisation of Nigeria.

  Halalcertificaat

  Bij export van een groot aantal producten naar Nigeria is een halalcertificaat vereist. Zowel het productieproces als alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten, moeten voldoen aan de islamitische wet.

  Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen gelden in Nigeria. Bekijk meer informatie over halalcertificering.

  Exportcertificaten

  In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. U kunt bij deze instanties navragen of en welke certificaten u nodig heeft.

  Instanties voor export- en keuringscertificaten
  Instanties Onderwerpen Certificaat of keurmerk
  Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) Levensmiddelen, non-foodproducten, dieren en dierlijke producten en planten Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
  Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) Zuivelproducten Exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
  Farmatec Farmaceutische producten Exportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten
  De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Bloembollen Kwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van de import en export
  Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) Verse groenten en fruit Import- en exportinspectie van verse groenten en fruit
  Naktuinbouw Tuinbouwproducten Controle kwaliteit tuinbouwproducten voor de export
  De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) Zaaizaad en pootgoed Certificering pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden
  RVO.nl en NVWA Mest Documenten bij export van mest. (Zie het onderwerp bij NVWA.)

  De landenpagina Nigeria van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) legt heel specifiek uit aan welke eisen uw producten moeten voldoen als u ze naar Nigeria wilt exporteren. Denk aan de export van bloembollen, aardappelen en sierteelt.

  Kijk ook in Access2Markets of er momenteel sanitaire en fytosanitaire maatregelen gelden in Nigeria.

  Verpakkings- en etiketteringseisen in Nigeria

  Bij het exporteren van uw product krijgt u te maken met verpakkingseisen en etiketteringseisen. Deze eisen zijn vaak specifiek en verschillen per land. Denk aan informatie over de taal op het etiket, informatie over het land van oorsprong of de uiterste houdbaarheidsdatum.

  Pallets meestal verplicht

  Ladingen in containers die geëxporteerd worden naar Nigeria, moeten voldoen aan de internationale normen. Dat gaat om de normen voor het verpakken, vullen en laden in containers. Sinds 2018 hanteert Nigeria een Palletization Policy, die voorschrijft dat de meeste containervracht op pallets moet worden vervoerd. Lees hier meer over in Access2Markets onder 'Packaging and Marking requirements'.

  Etiketteringseisen voor veel producten

  De MADB heeft specifieke informatie over de etiketteringseisen voor:

  • planten
  • voedsel
  • vleesproducten
  • genetisch gemodificeerde organismen (GGO's)
  • medische producten
  • textiel

  In Access2Markets vindt u meer informatie. Kijk bij de kopjes 'Packaging and Marking requirements' en 'Labelling requirement'.

  Komt u er niet uit met deze informatie? Neem contact op met ons. Wij denken graag met u mee.

  Meer weten?

  Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over producteisen, normen of verpakkingsregels in Nigeria?
  Wij denken graag met u mee hoe u aan de producteisen kunt voldoen.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Bent u tevreden over deze pagina?