Mest importeren en exporteren

Gepubliceerd op:
13 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
19 mei 2023

Importeert of exporteert u als intermediair dierlijke mest? U heeft niet alleen te maken met de Nederlandse regels, maar ook met de regels van het land waar het naartoe gaat of waar het vandaan komt. Het maakt ook uit welke mest u vervoert en of het verwerkte of onverwerkte mest is.

rVDM voor import en export

Vanaf 1 januari 2023 werkt de hele mestketen met het realtime Vervoersbewijs dierlijke meststoffen, het rVDM. Vanaf 1 juni 2023 gebruikt u het rVDM ook voor het importeren en exporteren van dierlijke mest.

Om rVDM te kunnen gebruiken voor import en export, moet het systeem waarmee u vervoer meldt bijgewerkt worden. Binnenkort komt er een aanmeldformulier op onze website. Hierin geeft u aan welk systeem u gebruikt en wanneer u wilt overstappen naar rVDM. Uiterlijk 1 januari 2024 moet u zijn overgestapt.

Lees meer hierover op Import en export dierlijke mest na 1 juni 2023.

Nederlandse vervoersregels zijn de basis

De regels over importeren en exporteren zijn een aanvulling op de basisregels die we hebben voor vervoer in Nederland. Zo moet u dierlijke mest bijna altijd bemonsteren, wegen en analyseren. Soms is hiervoor vrijstelling, bijvoorbeeld voor mestkorrels en champost. Lees meer over deze basisregels op Dierlijke mest vervoeren en rVDM voor maatwerk vervoer.

Verwerkte mest over de grens

Verwerkte dierlijke mest of champost importeren of exporteren? Binnen de EU mag dat zonder veterinaire toestemming. Importeren van buiten de EU? Dan moet de NVWA toestemming geven.

Wilt u weten wat de definitie van verwerkte mest is? Lees meer op de website van de NVWA.

Onverwerkte mest over de grens

Import en export van onverwerkte dierlijke mest mag alleen binnen de EU. Hiervoor heeft u altijd veterinaire toestemming nodig. Deze vraagt u aan bij de NVWA. Bij export vraagt u de toestemming aan de ontvangende lidstaat.

Wilt u weten wat de definitie van onverwerkte mest is? Lees meer op de website van de NVWA.

Alles over mest importeren en exporteren

Lees alle regels over importeren en exporteren.

Export in cijfers

Landbouwers en intermediairs exporteren elk jaar veel dierlijke mest. Elk kwartaal publiceren we een actueel overzicht van de hoeveelheid mest en het aantal transporten. Deze overzichten maken we met gegevens uit de Vervoersbewijzen dierlijke mest. Dit is het meest recente kwartaaloverzicht.

Meer weten?

De regels over importeren en exporteren zijn een aanvulling op de basisregels die we hebben voor vervoer in Nederland. Lees meer over alle regels op Mest vervoeren in Nederland.

Het is belangrijk dat uw administratie en registratie ook op orde is. Wilt u meer weten? Bekijk dan de pagina’s over Uw intermediaire bedrijf.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?