Hoe registreren intermediair

Gepubliceerd op:
29 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
26 juni 2020

Als intermediair moet u uw bedrijf bij ons registreren als u mest verhandelt, vervoert of opslaat. Heeft u meerdere bedrijven? Dan registreert u elk bedrijf apart. Alle intermediairs die bij ons geregistreerd zijn met hun voertuigen en apparatuur, staan in het overzicht van vervoerders.

Uw registratie bij ons

Wilt u uw bedrijf registreren als intermediair bedrijf? Vul dan de digitale vragenlijst (Bibob-toets) in. Met deze informatie bepalen wij of we uw bedrijf registreren. Dat duurt 6 of 13 weken. Heeft u meerdere bedrijven? Dan registreert u elk bedrijf apart. Lees meer op Intermediaire zaken regelen.

Na uw registratie

Hebben wij uw intermediaire bedrijf geregistreerd? Wij zetten u dan in het Overzicht vervoerders. U registreert daarna uw mestopslagen, apparatuur en voertuigen.

Uw gegevens veranderen

Veranderen uw gegevens? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door. Ook als u stopt als vervoerder geeft u dat aan ons door. Lees meer op Intermediaire zaken regelen.

Intermediair bedrijf overnemen

Neemt u een bedrijf over? Of krijgt uw bedrijf een andere rechtsvorm? Dan kunt u pas mest vervoeren als u de digitale vragenlijst (Bibob-toets) heeft verstuurd en wij het onderzoek hebben afgerond. Zorg daarom dat u eerst het bedrijf dat u overneemt opricht en de Bibob-toets doet. Dit doet u op mijn.rvo.nl.

U werkt in de tussentijd door op het relatienummer van het originele bedrijf. Op het moment dat het bedrijf dat u overneemt bij ons is geregistreerd, draagt u het bedrijf pas over. U beëindigt dan ook het originele bedrijf. U meldt de beëindiging van uw oude bedrijf op mijn.rvo.nl.

Machtiging KVK nodig

Heeft u de Bibob-toets gedaan voor het bedrijf dat u overneemt en is het bij ons geregistreerd als intermediair? Dan zet u uw apparatuur en voertuigen over naar dit nieuwe bedrijf. Tot die tijd gebruikt u uw oude relatienummer. Het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM) verstuurt u ook onder uw oude relatienummer. Daarvoor heeft u een machtiging nodig voor een bedrijf uitgeschreven bij KVK. Het formulier downloadt u op mijn.rvo.nl.

Inloggen en foutmelding

Als u inlogt met het nieuwe relatienummer, registreert u het rVDM nog wél onder het oude relatienummer. Doet u dat niet? Dan krijgt u een foutmelding omdat de apparatuur nog niet op dat nummer geregistreerd staat.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over uw intermediaire bedrijf verzameld.

Vragen over uw registratie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?