Welke administratie intermediair

Gepubliceerd op:
29 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
12 januari 2024

Als intermediair moet u laten zien dat u de mest volgens de regels vervoert. U houdt bij waar de mest vandaan komt en waar het naar toe gaat. U houdt daarvoor een administratie bij.

Welke gegevens bewaren

Met de administratie laat u zien dat uw gegevens kloppen. Bewaar daarom alle documenten in elk geval 5 jaar. Belangrijke documenten zijn bijvoorbeeld bonnen, vervoersbewijzen, weegbrieven, analyserapporten en facturen. Veranderingen moet u binnen 30 dagen in uw administratie opnemen.

U houdt voor elk kalenderjaar deze gegevens bij:

 • Hoeveel dierlijke mest, compost, zuiveringsslib en andere mest u aan- en afvoerde.
 • De datum van de aan- en afvoer.
 • Het bedrijf waar de mest vandaan komt en waar het heen gaat.
 • De leverancier en de afnemer van de mest.
 • De grootte van de verschillende opslagruimtes in m3 voor drijfmest en in m2 voor vaste mest.
 • De aan- en afvoer van mest voor iedere opslagruimte.
 • Hoeveel mest in de mestopslag zit op het moment dat u de opslag overdraagt aan een ander bedrijf.
 • Hoeveel mest in de opslag zit op het moment dat u de opslag overneemt van een ander bedrijf.

Verwerkt of bewerkt u dierlijke mest op uw bedrijf? Dan houdt u ook deze gegevens bij:

 • De manier van bewerken of verwerken.
 • Hoeveel dierlijke mest u bewerkt of verwerkt.
 • Hoeveelheid, vorm en samenstelling van de stoffen die u samen met de dierlijke mest bewerkt of verwerkt.
 • Hoeveelheid en samenstelling van de eindproducten na de bewerking en verwerking.

Aanvullende gegevens doorgeven

Elk jaar geeft u aanvullende gegevens aan ons door. Dit doet u in elk opvolgende jaar uiterlijk 31 januari. Lees meer op Aanvullende gegevens intermediair.

Welke administratie voor mestopslag

U houdt voor elke opslag bij hoeveel dierlijke mest erin zit. Behalve dierlijke mest kan dat ook zuiveringsslib, compost of een andere mestsoort zijn. Gebruik hiervoor een standaard formulier. Een voorbeeld van zo'n standaardformulier is de H1-staat. Het formulier kunt u onderaan deze pagina downloaden.

U mag ook een ander hulpmiddel gebruiken. De gegevens en berekening moeten dan hetzelfde zijn als in de H1-staat. Zet er ook bij hoeveel ton mest en kilogram stikstof en fosfaat u heeft aan- en afgevoerd. U gebruikt de gegevens van:

 • het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM);
 • het Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost (VZC);
 • de analyseresultaten van het laboratorium;
 • de gegevens op het etiket of het begeleidende document.

Als u hierover nieuwe gegevens krijgt, neemt u ze binnen 24 uur op in uw administratie.

Mestkwartaalopgave

Bent u producent van substraat of mestkorrels? Of van mengsels van vaste meststoffen met maximaal 10% vaste dierlijke meststoffen of champost? Dan vult u na afloop van elk kwartaal de mestkwartaalopgave in. Lees meer op Mestkwartaalopgave.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over uw intermediaire bedrijf verzameld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?