Aanvullende gegevens intermediair

Laatst gecontroleerd op:
1 februari 2023
Gepubliceerd op:
29 november 2019

Bent u intermediair? Dan geeft u elk jaar gegevens over uw bedrijf aan ons door. Dit doet u met het formulier Aanvullende gegevens intermediair (AGI). U krijgt hiervoor elk jaar een uitnodiging van ons. Gegevens doorgeven kan van 1 januari tot en met 31 januari.

Welke gegevens geeft u door

U geeft deze gegevens aan ons door:

  • Eindvoorraad van alle mest (ook kunstmest) op 31 december.
  • Aan- en afvoer van andere mestsoorten dan dierlijke mest, zuiveringsslib en compost (bijvoorbeeld kunstmest).

Produceert u mineralenconcentraat? Ook hiervan geeft u de eindvoorraad door.

Eindvoorraad van alle mest doorgeven

Heeft u aan het einde van het jaar een voorraad mest? Van die eindvoorraad bepaalt u het gehalte stikstof en fosfaat. Daarmee berekent u hoeveel kilogram stikstof en fosfaat u in totaal heeft. Deze aantallen vult u in. Het gaat om dierlijke mest, compost, zuiveringsslib, een mengsel hiervan, of kunstmest.

Eindvoorraad mineralenconcentraat doorgeven

Produceert u mineralenconcentraat en heeft u hiervan op 31 december een eindvoorraad? En heeft u zich aangemeld voor het onderzoek mineralenconcentraat? Dan vult u deze eindvoorraad in als dierlijke vloeibare mest.

De hoeveelheid stikstof en fosfaat berekent u met de analysegegevens van het mineralenconcentraat. Heeft u geen analyseresultaten? Dan rekent u met:

  • 6,4 kg stikstof per ton mineralenconcentraat;
  • 0,30 kg fosfaat per ton mineralenconcentraat.

Wanneer en hoe doorgeven

U kon de AGI over 2023 doorgeven van 1 januari tot en met 31 januari 2024 op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Na uw melding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw meldbewijs en laat u zien bij een controle.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?