Intermediaire zaken regelen

Gepubliceerd op:
29 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
7 juli 2021

Vervoert u mest? Dan registreert u uw bedrijf, opslagen, apparatuur en voertuigen bij ons. Als gegevens hiervan veranderen geeft u dat aan ons door. Elk jaar geeft u ook uw aanvullende gegevens door.

Registreren als intermediair

Als u mest vervoert, verhandelt of opslaat, registreert u zich bij ons als intermediair.

Voorwaarden voor deze regeling

U vult een digitale vragenlijst in. Deze hoort bij de Bibob-toets die wij (laten) uitvoeren. Er zijn 3 vragenlijsten:

 • Intermediair VOF, CV of maatschap registreren.
 • Intermediair natuurlijke persoon en/of eenmanszaak registreren.
 • Intermediair andere rechtsvorm registreren.

U kiest de vragenlijst die het beste bij uw situatie past. U kunt een toelichting gebruiken bij het invullen. Deze staat hieronder.

Melden

U kunt de vragenlijst invullen op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Voor het ondertekenen van uw aanmelding heeft u TAN-codes nodig.

 

 

Na uw melding

We onderzoeken of we uw bedrijf kunnen registreren. We vragen bijvoorbeeld gegevens op bij Justitie, politie en KVK. Dit duurt ongeveer 6 weken. Als we twijfelen, controleert het Landelijk Bureau Bibob uw aanmelding ook. Dan duurt het onderzoek 13 weken.

Is uw bedrijf als intermediaire onderneming bij ons geregistreerd? Dan registreert u daarna uw mestopslagen, apparatuur en voertuigen.

Uw opslagen, apparatuur en voertuigen registreren

Heeft u zich geregistreerd als intermediair? Dan registreert u meteen uw opslagen, apparatuur en voertuigen.

Voorwaarden voor deze regeling

Voor elke onderneming registreert u:

 • Uw naam, rechtsvorm en adresgegevens.
 • De locatie van de gebouwen.
 • De inhoud van alle opslagen voor dierlijke mest, zuiveringsslib en compost in m2 en m3.
 • De bemonsteringsapparatuur bij drijfmest.
 • De verpakkingsapparatuur bij drijfmest.
 • De AGR-GPS-apparatuur als u vaste mest en drijfmest vervoert.
 • De voertuigen voor het vervoer van dierlijke mest. De automatische bemonsterings- en verpakkingsapparatuur is daaraan vastgemaakt.

Wanneer en hoe melden

U kunt uw opslagen, apparatuur en voertuigen registreren op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Voor het ondertekenen van uw melding heeft u TAN-codes nodig.

 

 

Na uw melding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw meldbewijs en deze kunt u laten zien bij een controle.

Voor uw mestopslag krijgt u van ons een registratienummer. Dit nummer moet duidelijk zichtbaar en leesbaar op de mestopslag staan.

Uw registratie als intermediair veranderen

Als uw gegevens veranderen, geeft u dat binnen 30 dagen door.

Voorwaarden voor deze regeling

Deze veranderingen geeft u door:

 • adresgegevens
 • naam van de onderneming
 • rechtsvorm
 • samenwerkingsverband
 • bankrekeningnummer

Wanneer en hoe melden

U geeft de veranderingen binnen 30 dagen aan ons door op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ Voor het ondertekenen van uw melding heeft u TAN-codes nodig.

U kunt zich via mijn.rvo.nl ook weer afmelden als intermediair. U doet dit op het tabblad Vervoerder.

 

 

Na uw melding

Na het doorgeven ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw meldbewijs en kunt u laten zien bij een controle.

Uw opslagen, apparatuur of voertuigen veranderen

Als de gegevens van uw opslagen, apparatuur of voertuigen veranderen, geeft u dat binnen 30 dagen door. Ook als u het overdraagt naar of overneemt van iemand anders.

Wanneer en hoe melden

U geeft de veranderingen binnen 30 dagen aan ons door op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ Voor het ondertekenen van uw melding heeft u TAN-codes nodig.

 

 

Na uw melding

Na het doorgeven ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw meldbewijs en kunt u laten zien bij een controle.

Gevulde mestopslag overdragen

Draagt u een gevulde mestopslag over? Dan meldt u dat binnen 30 dagen op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Voor het ondertekenen van uw melding heeft u TAN-codes nodig.

 

 

Overdracht van intermediair naar intermediair

Draagt u als intermediair een opslag met mest over aan een andere intermediair? Dan meldt u alle gegevens over de inhoud van de mestopslag aan ons. Gebruik hiervoor de H1-staat of een document dat hier op lijkt. U kunt de H1-staat downloaden op Welke administratie intermediair. Of u belt ons om deze aan te vragen. De gegevens bewaart u in uw administratie.

Overdracht van intermediair naar landbouwbedrijf of tussen landbouwbedrijven

Draagt u als intermediair een gevulde silo over aan een landbouwbedrijf? Dan geeft u aan ons door hoeveel mest (in ton) en stikstof en fosfaat (in kilogram) u overdraagt of overneemt. En u moet de mest (laten) wegen, bemonsteren en analyseren. Om dit te kunnen doen, moet u de mestopslag bij de overdracht leeghalen. U verstuurt alle gegevens met een Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM). Dit doet u op Vervoersbewijs dierlijke mest op mijn.rvo.nl.

Uw bedrijf stoppen

Stopt u als vervoerder? Dan meldt u uw bedrijf af. Meld eerst al uw apparatuur en vervoermiddelen af. Dit doet u op mijn.rvo.nl. Geef daarna aan ons door dat u stopt. Dit doet u met het formulier Bedrijfsbeëindiging op mijn.rvo.nl.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over uw intermediaire bedrijf verzameld.

Vragen over uw intermediaire zaken?

 

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?