Intermediaire zaken regelen

Laatst gecontroleerd op:
25 april 2023
Gepubliceerd op:
29 november 2019

Vervoert u mest? Dan registreert u uw bedrijf, opslagen, apparatuur en voertuigen bij ons. Als gegevens hiervan veranderen geeft u dat aan ons door. Elk jaar geeft u ook uw aanvullende gegevens door.

Registreren als intermediair

Als u dierlijke mest vervoert, verhandelt of opslaat, registreert u zich bij ons als intermediair.

Voorwaarden voor deze regeling

U vult een digitale vragenlijst in. Deze hoort bij de Bibob-toets die wij (laten) uitvoeren. Er zijn 3 vragenlijsten:

 • Intermediair VOF, CV of maatschap registreren.
 • Intermediair eenmanszaak registreren.
 • Intermediair andere rechtsvorm registreren.

U kiest de vragenlijst die het beste bij uw situatie past. U kunt een toelichting gebruiken bij het invullen. Deze staat hieronder.

Melden

U kunt de vragenlijst invullen op Mijn RVO. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Na uw melding

We onderzoeken of we uw bedrijf kunnen registreren. We vragen bijvoorbeeld gegevens op bij Justitie, politie en KVK. Dit duurt ongeveer 6 weken. Als we twijfelen, controleert het Landelijk Bureau Bibob uw aanmelding ook. Dan duurt het onderzoek 13 weken.

Is uw bedrijf als intermediaire onderneming bij ons geregistreerd? Dan registreert u daarna uw mestopslagen, apparatuur en voertuigen.

Uw opslagen, apparatuur en voertuigen registreren

Heeft u zich geregistreerd als intermediair? Dan registreert u meteen uw opslagen, apparatuur en voertuigen.

Voorwaarden voor deze regeling

Voor elke onderneming registreert u:

 • Uw naam, rechtsvorm en adresgegevens.
 • De locatie van de gebouwen.
 • De opslagen en de inhoud van alle opslagen voor dierlijke mest, zuiveringsslib en compost in m2 en m3.
 • De bemonsterings- en verpakkingsapparatuur en het voertuig waarop deze onlosmakelijk bevestigd zijn.
 • De voorgeschreven GR-apparatuur. Bij vaste mest geeft u ook aan op welke voertuigen u die bevestigd heeft. 

Wanneer en hoe melden

U kunt uw opslagen, apparatuur en voertuigen registreren op Mijn RVO. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Na uw melding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw meldbewijs en deze kunt u laten zien bij een controle.

Voor uw mestopslag krijgt u van ons een registratienummer. Dit nummer moet duidelijk zichtbaar en leesbaar op de mestopslag staan.

Uw registratie als intermediair veranderen

Als uw gegevens veranderen, geeft u dat binnen 30 dagen door.

Voorwaarden voor deze regeling

Deze veranderingen geeft u door:

 • adresgegevens
 • naam van de onderneming
 • rechtsvorm
 • samenwerkingsverband
 • bankrekeningnummer

Wanneer en hoe melden

U geeft de veranderingen binnen 30 dagen aan ons door op Mijn RVO. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

U kunt zich via Mijn RVO ook weer afmelden als intermediair. U doet dit op het tabblad Vervoerder.

Na uw melding

Na het doorgeven ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw meldbewijs en kunt u laten zien bij een controle.

Uw opslagen, apparatuur of voertuigen veranderen

Veranderen de gegevens van van uw opslagen, apparatuur of voertuigen? Dan geeft u dat zo snel mogelijk door, maar uiterlijk binnen 30 dagen. Ook als u het overdraagt naar of overneemt van iemand anders.

Wanneer en hoe melden

U geeft de veranderingen binnen 30 dagen aan ons door op Mijn RVO. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Na uw melding

Na het doorgeven ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw meldbewijs en kunt u laten zien bij een controle.

Gevulde mestopslag overdragen

Draagt u een gevulde mestopslag over? Dat kan alleen naar een andere intermediaire onderneming. U meldt dat binnen 30 dagen op Mijn RVO. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Overdracht van intermediair naar intermediair

Draagt u als intermediair een opslag met mest over aan een andere intermediair? Dan meldt u alle gegevens over de inhoud van de mestopslag aan ons. Gebruik hiervoor de H1-staat of een document dat hier op lijkt. U kunt de H1-staat downloaden op Welke administratie intermediair. Of u belt ons om deze aan te vragen. De gegevens bewaart u in uw administratie.

Overdracht van intermediair naar landbouwbedrijf of tussen landbouwbedrijven

U mag alleen lege mestopslagen overdragen aan of overnemen van een landbouwbedrijf. Is de opslag nog gevuld? Dan maakt u hem eerst leeg. U laat dan de mest wegen, bemonsteren en analyseren. Draagt u als intermediair een lege opslag over aan een landbouwbedrijf? Dan moet het landbouwbedrijf ook tekenen voor deze overdracht. 

Neemt u als intermediair een opslag over van een landbouwer? Dan moet de opslag ook leeg zijn. Is de opslag eerder bij u of een andere intermediair in gebruik geweest? Dan heeft de opslag een opslagnummer. U meldt dit opslagnummer bij de overdracht. De landbouwer ondertekent ook voor de overdracht. Is de opslag niet eerder bij u of een andere intermediair in gebruik geweest? Dan meldt u de opslag aan als nieuwe opslag.

Draagt u als landbouwer een opslag over aan een andere landbouwer? Ook dan moet de mestopslag leeg zijn. U mag alleen een gevulde mestopslag overdragen bij een bedrijfsoverdracht. U mag de hele voorraad dan overdragen zonder wegen, bemonsteren en analyseren.

Uw bedrijf stoppen

Stopt u als intermediair bedrijf? Dan meldt u uw onderneming af. Meld eerst al uw apparatuur en vervoermiddelen af en draag uw opslagen over. Dit doet u op Mijn RVO. Geef daarna aan ons door dat u stopt. Dit doet u met het formulier Bedrijfsbeëindiging op Mijn RVO.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over uw intermediaire bedrijf verzameld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?