Verwerkte mest exporteren

Laatst gecontroleerd op:
11 april 2024
Gepubliceerd op:
13 juni 2020

Exporteert u verwerkte dierlijke mest? U meldt het vervoer vooraf en wanneer u mest vervoert. En u heeft een aantal documenten nodig.

Voorwaarden voor deze regeling

Vervoert u binnen of buiten de EU? De voorwaarden verschillen.

Verwerkte mest en champost binnen de EU

 • U heeft een handelsdocument nodig.
 • U kunt maximaal 10 dagen voor het vervoer de exportdocumenten aanvragen in e-CertNL. Informatie over het systeem en storingen vindt u op e-Cert.nl.
 • Als u de exportdocumenten aanvraagt, maakt u ook een vooraanmelding rVDM aan.
 • U doet maximaal 2 werkdagen voorafgaand aan het transport een startmelding voor rVDM. Dit doet u in e-CertNL. Print ook de internationale vrachtbrief (CMR-document) en het handelsdocument uit.
 • Na het doen van de laad-, weeg- en losmelding bevestigt de leverancier het rVDM. De afnemer uit het buitenland hoeft het rVDM niet te bevestigen.
 • Nadat de leverancier het rVDM heeft bevestigd, berekenen wij de hoeveelheid fosfaat en stikstof in de vracht.

Verwerkte mest buiten de EU

 • Bekijk welke documenten u naast het CMR-document nodig heeft. De eisen van het land waar u de mest naar vervoert vindt u op de website van de NVWA.
 • U vraagt uiterlijk 2 werkdagen (voor 12:00 uur) voor het vervoer de exportdocumenten aan in e-CertNL.
 • Heeft u een exportdocument nodig waarbij één of meer eisen tijdens de controle van de zekerheden een vierkant oranje plaatje hebben? Dan vraagt u de inspectie eerder aan. Voor 23:59 uur van de derde werkdag voor het vervoer.
 • U ontvangt de exportdocumenten uiterlijk één werkdag voor de exportdatum van de NVWA. Veranderen er op het laatste moment gegevens en levert u deze op tijd aan? Dan stuurt de NVWA het certificaat op de exportdatum naar u toe.
 • U print in e-CertNL het CMR-document uit.
 • U heeft de gezondheidsverklaring (als deze nodig is) en het CMR-document mee tijdens het vervoer.

Melden in rVDM

U doet de startmelding op zijn vroegst 2 werkdagen voor het vervoer. Dit kan totdat u begint met laden. Dit doet u in e-CertNL of uw bedrijfsmanagementpakket (BMS). Daarnaast verantwoordt u ook het vervoer in rVDM:

 • U doet de meldingen die verplicht zijn in het standaardvervoer.
 • Na het doen van de laad-, weeg- en losmelding bevestigt de leverancier het rVDM. De afnemer uit het buitenland hoeft het rVDM niet te bevestigen.
 • Heeft de leverancier het rVDM bevestigd en zijn de lab-uitslagen bekend? Dan berekenen wij de hoeveelheid fosfaat en stikstof in de vracht.

Mestkorrels binnen of buiten de EU

 • U vraagt uiterlijk 2 werkdagen voor het vervoer de exportdocumenten aan in e-CertNL. U geeft in de exportmelding aan dat u geen rVDM wilt aanmaken.
 • Bekijk welke documenten u naast het CMR-document nodig heeft. Een rVDM invullen hoeft niet. De eisen van het land waar u de mestkorrels naar vervoert, vindt u op de website van de NVWA.
 • Buiten de EU? En heeft u een exportdocument nodig waarbij één of meer eisen tijdens de controle zekerheden een vierkant oranje plaatje hebben? Dan vraagt u de inspectie eerder aan. Voor 23:59 uur van de derde werkdag voor het vervoer. Deze regel is er alleen voor export buiten de EU.
 • U ontvangt de exportdocumenten uiterlijk één werkdag voor de exportdatum van de NVWA. Veranderen er op het laatste moment gegevens en levert u deze op tijd aan? Dan stuurt de NVWA het certificaat op de exportdatum naar u toe.
 • U print in e-CertNL het CMR-document uit.
 • U heeft de gezondheidsverklaring (als deze nodig is) en het CMR-document bij u tijdens het vervoer.

Tijdens en na afloop van het vervoer

Bij de export van mestkorrels hoeft u geen rVDM in te vullen. U moet wel eens per kwartaal bij ons een opgave doen van de afgeleverde mestkorrels.

Export naar Duitsland

Vervoert u dierlijke mest naar Duitsland? Dan registreert u zich in Duitsland. Dat doet u één keer bij de Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen of Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Zonder registratie kunt u een boete krijgen.

Wanneer en hoe melden

U vraagt exportdocumenten aan bij de NVWA. Dit doet u op de website e-CertNL. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+nodig.

Voor het eerst

Heeft u nog niet eerder mest geëxporteerd? En wilt u dat wel gaan doen? Neem dan contact op met ons. Wij bespreken met de NVWA hoe u exportdocumenten aan kunt vragen.

Na uw melding

Zorg ervoor dat u al uw documenten mee heeft tijdens het vervoer.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over mest importeren en exporteren verzameld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?