Verwerkte mest exporteren

Gepubliceerd op:
13 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
6 september 2023

Exporteert u verwerkte dierlijke mest? U meldt het vervoer vooraf en wanneer u mest vervoert. En u heeft een aantal documenten nodig.

Voorwaarden voor deze regeling

Vervoert u binnen of buiten de EU? De voorwaarden verschillen.

Verwerkte mest en champost binnen de EU

Vanaf 1 juni 2023 gebruikt u bij import en export van dierlijke mest het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Om rVDM te kunnen gebruiken voor import en export, moet het systeem waarmee u vervoer meldt bijgewerkt worden. Hier gaan wij u mee helpen, daarom meldt u zich hiervoor bij ons aan.

Wij hebben een e-mail gestuurd aan alle vervoerders in ons systeem die mest importeren of exporteren. In de e-mail stond een link naar een aanmeldformulier. Aanmelden via het formulier kan niet meer. Heeft u de e-mail gekregen en wilt u zich nog aanmelden? Of heeft u de e-mail niet gekregen maar wilt u wel mest importeren of exporteren? Neem dan contact met ons op.

U krijgt tot uiterlijk 31 december 2023 de tijd om over te stappen. Zolang u nog niet bent overgestapt, meldt u op de oude manier. Bent u wel overgestapt? Dan houdt u zich aan de regels voor rVDM. Lees meer hierover op Import en export dierlijke mest na 1 juni 2023.

Vervoert u champost naar het buitenland, maar bent u nog niet overgezet naar rVDM? Dan maakt u wel gebruik van GR-apparatuur.

Vóór de overstap naar rVDM

 • U heeft een handelsdocument nodig.
 • U vraagt uiterlijk 12 uur voor het vervoer de exportdocumenten aan in e-CertNL. Informatie over het systeem en storingen vindt u op e-Cert.nl.
 • U print in e-CertNL een Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM), een internationale vrachtbrief (het CMR-document) en het handelsdocument uit.
 • Na afloop van het transport berekent u zelf de hoeveelheid fosfaat en stikstof in de vracht. Het VDM stuurt u binnen 30 werkdagen naar ons op.

Na de overstap naar rVDM

 • U heeft een handelsdocument nodig.
 • U kunt maximaal 10 dagen voor het vervoer de exportdocumenten aanvragen in e-CertNL. Informatie over het systeem en storingen vindt u op e-Cert.nl.
 • Bij de aanvraag van exportmeldingen maakt u ook een vooraanmelding rVDM aan.
 • U doet maximaal 2 werkdagen voorafgaand aan het transport een startmelding voor rVDM. Dit doet u in e-CertNL. Print ook de internationale vrachtbrief (CMR-document) en het handelsdocument uit.
 • Na het doen van de laad-, weeg- en losmelding wordt een e-mail verstuurd aan de leverancier om het rVDM te bevestigen. De afnemer uit het buitenland hoeft het rVDM niet te bevestigen.
 • Nadat de leverancier het rVDM heeft bevestigd, berekenen wij de hoeveelheid fosfaat en stikstof in de vracht.

Verwerkte mest buiten de EU

 • Bekijk welke documenten u naast het VDM en het CMR-document nodig heeft. De eisen van het land waar u de mest naar vervoert vindt u op de website van de NVWA.
 • U vraagt uiterlijk 2 werkdagen (voor 12:00 uur) voor het vervoer de exportdocumenten aan in e-CertNL.
 • Heeft u een exportdocument nodig waarbij één of meer eisen op oranje vallen? Dan vraagt u de inspectie eerder aan. Voor 23.59 uur van de derde werkdag voor het vervoer.
 • U ontvangt de exportdocumenten uiterlijk één werkdag voor de exportdatum van de NVWA. Veranderen er op het laatste moment gegevens en levert u deze op tijd aan? Dan stuurt de NVWA het certificaat op de exportdatum naar u toe.
 • U print in e-CertNL het CMR-document uit.
 • U heeft de gezondheidsverklaring (als deze nodig is) en het CMR-document mee tijdens het vervoer.
 • U heeft het VDM mee tijdens het vervoer, zolang u niet bent overgezet naar rVDM.

Vóór de overstap naar rVDM

Het VDM vult u tijdens het vervoer verder in. Op het bewijs staan de gegevens van de leverancier, vervoerder en afnemer. En de gegevens over het vervoer. U berekent zelf de hoeveelheid fosfaat en stikstof in de vracht. Het VDM stuurt u binnen 30 werkdagen naar ons op.

Na de overstap naar rVDM

 • U doet de meldingen die verplicht zijn in het standaardvervoer.
 • Na het doen van de laad-, weeg- en losmelding krijgt de leverancier een e-mail om het rVDM te bevestigen. De afnemer uit het buitenland hoeft het rVDM niet te bevestigen.
 • Nadat de leverancier het rVDM heeft bevestigd, berekenen wij de hoeveelheid fosfaat en stikstof in de vracht.

Mestkorrels binnen of buiten de EU

 • Bekijk welke documenten u naast het CMR-document nodig heeft. Een VDM of een rVDM invullen hoeft niet. De eisen van het land waar u de mestkorrels naar vervoert vindt u op de website van de NVWA.
 • U vraagt uiterlijk 2 werkdagen voor het vervoer de exportdocumenten aan in e-CertNL.
 • Buiten de EU? En heeft u een exportdocument nodig waarbij één of meer eisen op oranje vallen? Dan vraagt u de inspectie eerder aan. Voor 23.59 uur van de 3e werkdag voor het vervoer. Deze regel is er alleen voor export buiten de EU.
 • U ontvangt de exportdocumenten uiterlijk één werkdag voor de exportdatum van de NVWA. Veranderen er op het laatste moment gegevens en levert u deze op tijd aan? Dan stuurt de NVWA het certificaat op de exportdatum naar u toe.
 • U print in e-CertNL het CMR-document uit.
 • U heeft de gezondheidsverklaring (als deze nodig is) en het CMR-document bij u tijdens het vervoer.

Na afloop van het vervoer

Bij de export van mestkorrels hoeft u geen VDM of rVDM in te vullen. U moet wel eens per kwartaal bij ons een opgave doen van de afgeleverde mestkorrels.

Export naar Duitsland

Vervoert u dierlijke mest naar Duitsland? Dan heeft u een VDM nodig. Het VDM is uw bewijs van levering. Deze stuurt u niet op, maar laat u zien bij een controle. Ook registreert u zich in Duitsland. Dat doet u één keer bij de Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen of Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Zonder registratie kunt u een boete krijgen.

Wanneer en hoe melden

U vraagt exportdocumenten aan bij de NVWA. Dit doet u op de website e-CertNL. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+nodig.

Voor het eerst

Heeft u nog niet eerder mest geëxporteerd? En wilt u dat wel gaan doen? Neem dan contact op met ons. Wij bespreken met de NVWA hoe u exportdocumenten aan kunt vragen.

Na uw melding

Zorg ervoor dat u al uw documenten mee heeft tijdens het vervoer.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over mest importeren en exporteren verzameld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?