Onverwerkte mest exporteren

Gepubliceerd op:
13 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
22 april 2024

Exporteert u onverwerkte dierlijke mest? U meldt het vervoer vooraf én wanneer u mest vervoert. En u heeft een aantal documenten nodig.

Voorwaarden voor deze regeling

Er zijn algemene voorwaarden en extra voorwaarden voor verschillende soorten mest.

Algemene regels

 • U exporteert de onverwerkte mest binnen de EU.
 • U vraagt veterinaire toestemming aan het land waar u de mest heen wilt brengen. Soms zijn er extra regels vanuit het buitenland over de veterinaire toestemming. Lees meer op de website van de NVWA.
 • U e-mailt daarna de veterinaire toestemming naar nvwacoamest@nvwa.nl. Hierin staat dat u toestemming heeft en uw KVK. Doe dit in elk geval 5 werkdagen voor u de exportdocumenten aanvraagt.
 • U vraagt uiterlijk 2 werkdagen (en voor 12:00 uur) voor het vervoer de exportdocumenten aan in e-CertNL. Informatie over het systeem en storingen vindt u op e-Cert.nl.
 • U heeft een gezondheidsverklaring nodig. Deze vraagt u aan in e-CertNL, en is opgemaakt volgens Bijlage XI, EU-verordening nr. 142/2011.
 • U heeft een handelsdocument nodig. U krijgt het handelsdocument van de NVWA, uiterlijk één werkdag voor het vervoer.
 • De vervoersdatum kunt u tot 12 uur voor het vervoer veranderen.
 • U print een internationale vrachtbrief (het CMR-document) uit.
 • U heeft tijdens het vervoer een bewijs mee dat laat zien dat uw voertuig is gereinigd en ontsmet. Bijvoorbeeld een bewijs Reinigen en Ontsmetten (R&O) van een erkende wasplaats. Ook heeft u het handelsdocument, het CMR-document en de gezondheidsverklaring mee.
 • De mest moet gebruikt worden door een erkend technisch bedrijf of in een biogas- of composteerinstallatie (erkend door Verordening (EG) nr. 1069/2009).

Melden in rVDM

U doet de startmelding op zijn vroegst 2 werkdagen voor het vervoer. Dit kan totdat u begint met laden. Dit doet u in e-CertNL of uw bedrijfsmanagementpakket (BMS). Daarnaast verantwoordt u ook het vervoer in rVDM:

 • U doet de meldingen die verplicht zijn in het standaardvervoer.
 • Na het doen van de laad-, weeg- en losmelding bevestigt de leverancier het rVDM. De afnemer uit het buitenland hoeft het rVDM niet te bevestigen.
 • Heeft de leverancier het rVDM bevestigd en zijn de lab-uitslagen bekend? Dan berekenen wij de hoeveelheid fosfaat en stikstof in de vracht.

Andere regels voor paardenmest

 • U heeft een handelsdocument en CMR-document nodig. Deze vraagt u aan in e-CertNL. Bij de aanvraag van exportmeldingen maakt u ook een vooraanmelding rVDM aan.
 • U kunt uiterlijk 2 werkdagen voordat u gaat laden een startmelding doen.

Export naar Duitsland

Vervoert u dierlijke mest naar Duitsland? Dan  registreert u zich in Duitsland. Dat doet u één keer bij de Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen of Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Zonder registratie kunt u een boete krijgen.

Hoe melden

U vraagt voor het vervoer exportdocumenten aan bij de NVWA. Tijdens het vervoer meldt u gegevens in rVDM. Dit doet u via uw bedrijfsmanagementpakket of de website e-CertNL. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Na de aanvraag van exportdocumenten

Heeft u de gezondheidsverklaring gekregen? En de startmelding gedaan in rVDM? Daarna kunt u meteen beginnen met rijden. Zorg dat u al uw documenten bij u heeft tijdens het vervoer.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over mest importeren en exporteren verzameld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?