Onverwerkte mest exporteren

Gepubliceerd op:
13 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
6 september 2023

Exporteert u onverwerkte dierlijke mest? U meldt het vervoer vooraf en wanneer u mest vervoert. En heeft u een aantal documenten nodig.

Voorwaarden voor deze regeling

Er zijn algemene voorwaarden en extra voorwaarden voor verschillende soorten mest.

Algemene regels

 • U exporteert de onverwerkte mest binnen de EU.
 • U vraagt veterinaire toestemming aan het land waar u de mest heen wilt brengen. Soms zijn er extra regels vanuit het buitenland over de veterinaire toestemming. Lees meer op de website van de NVWA.
 • U e-mailt daarna de veterinaire toestemming naar nvwacoamest@nvwa.nl. Hierin staat dat u toestemming heeft en uw KVK. Doe dit in elk geval 5 werkdagen voor u de exportdocumenten aanvraagt.
 • U vraagt uiterlijk 2 werkdagen (en voor 12:00 uur) voor het vervoer de exportdocumenten aan in e-CertNL. Informatie over het systeem en storingen vindt u op e-Cert.nl.
 • U heeft een gezondheidsverklaring nodig. Deze vraagt u aan in e-CertNL, en is opgemaakt volgens Bijlage XI, EU-verordening nr. 142/2011.
 • U heeft een handelsdocument nodig. U krijgt het handelsdocument van de NVWA, uiterlijk één werkdag voor het vervoer.
 • De vervoersdatum kunt u tot 12 uur voor het vervoer veranderen.
 • U print een internationale vrachtbrief (het CMR-document) uit.
 • U heeft tijdens het vervoer een bewijs mee dat laat zien dat uw voertuig is gereinigd en ontsmet. Bijvoorbeeld een bewijs Reinigen en Ontsmetten (R&O) van een erkende wasplaats. Ook heeft u het handelsdocument, het VDM, het CMR-document en de gezondheidsverklaring mee.
 • U heeft het VDM mee tijdens het vervoer, zolang u niet bent overgezet naar rVDM.
 • De mest moet gebruikt worden door een erkend technisch bedrijf of in een biogas- of composteerinstallatie (erkend door Verordening (EG) nr. 1069/2009).

Vanaf 1 juni 2023 rVDM

Vanaf 1 juni 2023 gebruikt u bij import en export van dierlijke mest het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Om rVDM te kunnen gebruiken voor import en export, moet het systeem waarmee u vervoer meldt bijgewerkt worden. Hier gaan wij u mee helpen, daarom meldt u zich hiervoor bij ons aan.

Wij hebben een e-mail gestuurd aan alle vervoerders in ons systeem die mest importeren of exporteren. In de e-mail stond een link naar een aanmeldformulier. Aanmelden via het formulier kan niet meer. Heeft u de e-mail gekregen en wilt u zich nog aanmelden? Of heeft u de e-mail niet gekregen maar wilt u wel mest importeren of exporteren? Neem dan contact met ons op.

U krijgt tot uiterlijk 31 december 2023 de tijd om over te stappen. Zolang u nog niet bent overgestapt, meldt u op de oude manier. Bent u wel overgestapt? Dan houdt u zich aan de regels voor rVDM.

Vóór de overstap naar rVDM

Het VDM vult u tijdens het vervoer verder in. Op het bewijs staan de gegevens van de leverancier, vervoerder en afnemer. En de gegevens over het vervoer. U berekent zelf de hoeveelheid fosfaat en stikstof in de vracht. Het VDM stuurt u binnen 30 werkdagen naar ons op.

Na de overstap naar rVDM

 • U doet de meldingen die verplicht zijn in het standaardvervoer.
 • Na het doen van de laad-, weeg- en losmelding krijgt de leverancier een e-mail om het rVDM te bevestigen. De afnemer uit het buitenland hoeft het rVDM niet te bevestigen.
 • Nadat de leverancier het rVDM heeft bevestigd, berekenen wij de hoeveelheid fosfaat en stikstof in de vracht.

Extra regels voor paardenmest

Vanaf 1 juni 2023 gebruikt u het rVDM voor de export van dierlijke mest. Om rVDM te kunnen gebruiken, moet uw systeem worden overgezet naar rVDM. Zolang u nog niet bent overgestapt, meldt u op de oude manier. Als u wel bent overgestapt houdt u zich aan de regels voor rVDM.

Vóór de overstap naar rVDM

 • U vraagt uiterlijk 12 uur voor het vervoer de exportdocumenten aan in e-CertNL, in plaats van 2 werkdagen van tevoren (voor 12:00 uur).
 • U heeft een handelsdocument, VDM en CMR-document nodig. Deze vraagt u aan in e-CertNL (zie Algemene regels hierboven).

Na de overstap naar rVDM

 • U heeft een handelsdocument en CMR-document nodig. Deze vraagt u aan in e-CertNL. Bij de aanvraag van exportmeldingen maakt u ook een vooraanmelding rVDM aan.
 • U kunt uiterlijk 2 werkdagen voordat u gaat laden een startmelding doen.

Export naar Duitsland

Vervoert u dierlijke mest naar Duitsland? Dan is er een extra voorwaarde: u registreert zich in Duitsland. Dat doet u één keer bij de Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen of Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Zonder registratie kunt u een boete krijgen.

Wanneer en hoe melden

U vraagt exportdocumenten aan bij de NVWA. Dit doet u via de website e-CertNL. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Voor het eerst

Heeft u nog niet eerder mest geëxporteerd? En wilt u dat wel gaan doen? Neem dan contact op met ons. Wij bespreken met de NVWA hoe u exportdocumenten aan kunt vragen.

Na uw melding

Heeft u de gezondheidsverklaring gekregen? Daarna kunt u meteen beginnen met rijden. Zorg ervoor dat u al uw documenten bij u heeft tijdens het vervoer.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over mest importeren en exporteren verzameld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?