Onverwerkte mest exporteren

Gepubliceerd op:
13 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
7 juli 2021

Exporteert u onverwerkte dierlijke mest? U meldt het vervoer vooraf en wanneer u mest vervoert. En heeft u een aantal documenten nodig.

Voorwaarden voor deze regeling

Er zijn algemene voorwaarden en extra voorwaarden voor verschillende soorten mest.

Algemene regels

 • U exporteert de onverwerkte mest binnen de EU.
 • U vraagt veterinaire toestemming aan het land waar u de mest heen wilt brengen. Soms zijn er extra regels vanuit het buitenland over de veterinaire toestemming. Lees meer op de website van de NVWA.
 • U e-mailt daarna de veterinaire toestemming naar nvwacoamest@nvwa.nl. Hierin staat dat u toestemming heeft en uw KVK. Doe dit in elk geval 5 werkdagen voor u de exportdocumenten aanvraagt.
 • U vraagt uiterlijk 2 werkdagen (en voor 12:00 uur) voor het vervoer de exportdocumenten aan in e-CertNL. Informatie over het systeem en storingen vindt u op E-cert.nl.
 • U heeft een gezondheidsverklaring nodig. Deze vraagt u aan in e-CertNL, en is opgemaakt volgens Bijlage XI, EU-verordening nr. 142/2011.
 • U heeft een handelsdocument nodig. U krijgt het handelsdocument van de NVWA, uiterlijk één werkdag voor het vervoer.
 • De vervoersdatum kunt u tot 12 uur voor het vervoer veranderen.
 • U print in e-CertNL een Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) en een internationale vrachtbrief (het CMR-document) uit.
 • U heeft tijdens het vervoer een bewijs mee dat laat zien dat uw voertuig is gereinigd en ontsmet. Bijvoorbeeld een bewijs Reinigen en Ontsmetten (R&O) van een erkende wasplaats. Ook heeft u het handelsdocument, het VDM, het CMR-document en de gezondheidsverklaring mee.
 • De mest moet gebruikt worden door een erkend technisch bedrijf of in een biogas- of composteerinstallatie (erkend door Verordening (EG) nr. 1069/2009).

Andere regels voor paardenmest

 • U vraagt uiterlijk 12 uur voor het vervoer de exportdocumenten aan in e-CertNL, in plaats van 2 werkdagen van tevoren (voor 12.00).
 • U heeft een handelsdocument, VDM en CMR-document nodig. Deze vraagt u aan in e-CertNL.

Export naar Duitsland

Vervoert u dierlijke mest naar Duitsland? Dan heeft u een VDM nodig. Het VDM is uw bewijs van levering. Deze stuurt u niet op, maar laat u zien bij een controle. Ook registreert u zich in Duitsland. Dat doet u één keer bij de Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen of Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Zonder registratie kunt u een boete krijgen.

Wanneer en hoe melden

U vraagt exportdocumenten aan bij de NVWA. Dit doet u via de website e-CertNL. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Voor het eerst

De eerste keer dat u exportdocumenten aanvraagt, geeft u aan dat u exporteur bent. U doet dit in e-CertNL onder Beheren bedrijfsgegevens en daarna gaat u naar Exportgegevens. Klik op het groene plusje en vul bij het veld naam 'exporteur' in. Vul daarna de andere gegevens in en sla uw ingevulde gegevens op. U kunt dan terug naar het startscherm om een aanvraag voor exportdocumenten in te vullen.

Na uw melding

Heeft u de gezondheidsverklaring gekregen? Daarna kunt u meteen beginnen met rijden. Zorg ervoor dat u al uw documenten bij u heeft tijdens het vervoer.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over mest importeren en exporteren verzameld.

Vragen over onverwerkte mest exporteren?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?