Mest importeren

Gepubliceerd op:
13 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
25 februari 2022

Importeert u dierlijke mest? U meldt het vervoer vooraf en wanneer u mest vervoert. En u heeft een aantal documenten nodig.

Voorwaarden voor deze regeling

Voor onverwerkte mest zijn andere voorwaarden dan voor verwerkte mest en champost.

Onverwerkte mest

Vooraf regelen

  • U vraagt veterinaire toestemming aan. Lees meer op de website van de NVWA.
  • U meldt het vervoer minimaal 12 uur van tevoren. Dit doet u in e-CertNL. Print ook het Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) en de internationale vrachtbrief (CMR-document). Informatie over het systeem en storingen vindt u op E-cert.nl.

Tijdens het vervoer

Tijdens het vervoert heeft u mee:

  • Gezondheidscertificaat van het land van herkomst.
  • Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM)
  • Internationale vrachtbrief.
  • Weegbon met het gewogen gewicht van het leeggewicht en het geladen voortuig. Ook de datum en het tijdstip van wegen, en identificatie van het weegsysteem staat op de weegbon. U mag de vracht in het buitenland wegen. Doet u dit niet, dan moet u de vracht direct wegen als u op Nederlandse grond rijdt.
  • Bewijs dat uw voertuig is schoongemaakt en ontsmet. Dit kan bijvoorbeeld een bewijs Reinigen & Ontsmetten (R&O) van een erkende wasplaats zijn. Lees meer op de website van de NVWA.

Het VDM vult u tijdens het vervoer verder in. Op het bewijs staan de gegevens van de leverancier, vervoerder en afnemer en de gegevens over het vervoer. Het VDM stuurt u binnen 30 werkdagen naar ons op.

Verwerkte mest en champost

U heeft geen gezondheidscertificaat nodig als u verwerkte mest en champost importeert. U heeft in dat geval een handelsdocument nodig. Verder volgt u dezelfde stappen als bij onverwerkte dierlijke mest.

Wanneer en hoe melden

U vraagt importdocumenten aan bij de NVWA. Dat doet u in e-CertNL. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Voor het eerst

De eerste keer dat u importdocumenten aanvraagt, geeft u aan dat u importeur bent. U doet dit in e-CertNL onder Beheren bedrijfsgegevens. Daarna gaat u naar Importgegevens. Klik op het groene plusje en vul bij het veld naam ‘importeur’ in. Vul daarna de andere gegevens in en sla uw ingevulde gegevens op. U kunt dan terug naar het startscherm om een aanvraag voor importdocumenten in te vullen.

Na uw melding

Zorg ervoor dat u al uw documenten bij u heeft tijdens het vervoer.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over mest importeren en exporteren verzameld.

Vragen over mest importeren?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?