Mest importeren

Gepubliceerd op:
13 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
6 september 2023

Importeert u dierlijke mest? U meldt het vervoer vooraf en wanneer u mest vervoert. En u heeft een aantal documenten nodig.

Voorwaarden voor deze regeling

Voor onverwerkte mest zijn andere voorwaarden dan voor verwerkte mest en champost.

Onverwerkte mest

Vooraf regelen

Vanaf 1 juni 2023 gebruikt u bij import en export van dierlijke mest het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Om rVDM te kunnen gebruiken voor import en export, moet het systeem waarmee u vervoer meldt, bijgewerkt worden. Hier gaan wij u mee helpen, daarom meldt u zich hiervoor bij ons aan.

Wij hebben een e-mail gestuurd aan alle vervoerders in ons systeem die mest importeren of exporteren. In de e-mail stond een link naar een aanmeldformulier. Aanmelden via het formulier kan niet meer. Heeft u de e-mail gekregen en wilt u zich nog aanmelden? Of heeft u de e-mail niet gekregen maar wilt u wel mest importeren of exporteren? Neem dan contact met ons op.

U krijgt tot uiterlijk 31 december 2023 de tijd om over te stappen. Zolang u nog niet bent overgestapt, meldt u op de oude manier. Bent u wel overgestapt? Dan houdt u zich aan de regels voor rVDM. Lees meer hierover op Import en export dierlijke mest na 1 juni 2023.

Vóór de overstap naar rVDM:

 • U vraagt veterinaire toestemming aan. Lees meer op de website van de NVWA.
 • U meldt het vervoer minimaal 12 uur van tevoren. Dit doet u in e-CertNL. U print ook het Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) en de internationale vrachtbrief (CMR-document) uit.

Na de overstap naar rVDM:

 • U vraagt veterinaire toestemming aan. Lees meer op de website van de NVWA.
 • U meldt het vervoer en doet uiterlijk 2 werkdagen voordat u gaat laden een startmelding voor rVDM. Dit doet u in e-CertNL. U print ook de internationale vrachtbrief (CMR-document) uit. Informatie over het systeem en storingen vindt u op e-Cert.nl.

Tijdens het vervoer

Tijdens het vervoer heeft u mee:

 • Gezondheidscertificaat van het land van herkomst.
 • Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM)
 • Internationale vrachtbrief.
 • Weegbon met het gewogen gewicht van het leeggewicht en het geladen voortuig. Ook de datum en het tijdstip van wegen, en identificatie van het weegsysteem staat op de weegbon. U mag de vracht in het buitenland wegen. Doet u dit niet, dan moet u de vracht direct wegen als u op Nederlandse grond rijdt.
 • Bewijs dat uw voertuig is schoongemaakt en ontsmet. Dit kan bijvoorbeeld een bewijs Reinigen & Ontsmetten (R&O) van een erkende wasplaats zijn. Lees meer op de website van de NVWA.

Vóór de overstap naar rVDM:

Het VDM vult u tijdens het vervoer verder in. Op het bewijs staan de gegevens van de leverancier, vervoerder en afnemer en de gegevens over het vervoer. U berekent zelf de hoeveelheid fosfaat en stikstof in de vracht. Het VDM stuurt u binnen 30 werkdagen naar ons op.

Na de overstap naar rVDM:

 • U doet de meldingen die verplicht zijn in het standaardvervoer.
 • Na het doen van de laad-, weeg- en losmelding  krijgt de afnemer een e-mail om het rVDM te bevestigen. De leverancier uit het buitenland hoeft het rVDM niet te bevestigen. 
 • Heeft de afnemer het rVDM bevestigd en zijn de labuitslagen bekend? Dan berekenen wij de hoeveelheid fosfaat en stikstof in de vracht. 

Verwerkte mest en champost

U heeft geen gezondheidscertificaat nodig als u verwerkte mest en champost importeert. U heeft in dat geval een handelsdocument nodig. Verder volgt u dezelfde stappen als bij onverwerkte dierlijke mest. Vervoert u champost naar het buitenland, maar bent u nog niet overgezet naar rVDM? Dan maakt u wel gebruik van GR-apparatuur.

Wanneer en hoe melden

U vraagt importdocumenten aan bij de NVWA. Dat doet u in e-CertNL of uw bedrijfsmanagementpakket (BMS-pakket). Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Voor het eerst

Heeft u nog niet eerder mest geïmporteerd? En wilt u dat wel gaan doen? Neem dan contact op met ons. Wij bespreken met de NVWA hoe u importdocumenten aan kunt vragen.

Na uw melding

Zorg ervoor dat u al uw documenten bij u heeft tijdens het vervoer.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over mest importeren en exporteren verzameld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?