Mest importeren

Gepubliceerd op:
13 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
10 april 2024

Importeert u dierlijke mest? U meldt het vervoer vooraf en wanneer u mest vervoert. En u heeft een aantal documenten nodig.

Voorwaarden voor de import en export van dierlijke mest

Voor onverwerkte mest zijn andere voorwaarden dan voor verwerkte mest en champost.

Onverwerkte mest

  • U vraagt veterinaire toestemming aan. Lees meer op de website van de NVWA.
  • U meldt het vervoer en doet maximaal 2 werkdagen voordat u gaat laden een startmelding voor rVDM. Dit doet u in e-CertNL. U print ook de internationale vrachtbrief (CMR-document) uit. Informatie over het systeem en storingen vindt u op e-Cert.nl.

Tijdens het vervoer

Tijdens het vervoer heeft u mee:

  • Gezondheidscertificaat van het land van herkomst
  • Internationale vrachtbrief
  • Weegbon met het gewogen gewicht van het leeggewicht en het geladen voertuig. Ook de datum en het tijdstip van wegen, en identificatie van het weegsysteem staat op de weegbon. U mag de vracht in het buitenland wegen. Doet u dit niet, dan moet u de vracht direct wegen als u op Nederlandse grond rijdt. 
  • Bewijs dat uw voertuig is schoongemaakt en ontsmet. Dit kan bijvoorbeeld een bewijs Reinigen & Ontsmetten (R&O) van een erkende wasplaats zijn. Lees meer op de website van de NVWA.

Melden in rVDM

U doet de startmelding op zijn vroegst 2 werkdagen voor het vervoer. Dit kan totdat u begint met laden. Dit doet u in e-CertNL of uw bedrijfsmanagementpakket (BMS). Daarnaast verantwoordt u ook het vervoer in rVDM:

  • U doet de meldingen die verplicht zijn in het standaard vervoer.
  • Na het doen van de laad-, weeg- en losmelding bevestigt de afnemer het rVDM. De leverancier uit het buitenland hoeft het rVDM niet te bevestigen. 
  • Heeft de afnemer het rVDM bevestigd en zijn de lab-uitslagen bekend? Dan berekenen wij de hoeveelheid fosfaat en stikstof in de vracht. 

Verwerkte mest en champost

U heeft geen gezondheidscertificaat nodig als u verwerkte mest en champost importeert. U heeft in dat geval een handelsdocument nodig. Dit vraagt u aan in e-CertNL. Verder volgt u dezelfde stappen als bij onverwerkte dierlijke mest.

Hoe melden

U vraagt importdocumenten aan bij de NVWA. Dit doet u via uw bedrijfsmanagementpakket (BMS) of de website e-CertNL. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Na uw melding

Zorg dat u al uw documenten bij u heeft tijdens het vervoer.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over mest importeren en exporteren verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?