Zakelijke kansen in Nigeria

Laatst gecontroleerd op:
5 februari 2024
Gepubliceerd op:
31 oktober 2012

Nigeria heeft de grootste economie van Afrika. Van alle landen in Afrika exporteert Nederland het meest naar Nigeria. Nederlandse ondernemers doen al lange tijd zaken in Nigeria op het gebied van landbouw, voedingsmiddelenproductie, maritieme industrie, baggerwerkzaamheden, cacao, irrigatie en olie- en gaswinning. Ook de sectoren tuinbouw, ICT, duurzame energie en gezondheidszorg zijn interessant voor Nederlandse ondernemers. Bekijk hieronder waar uw kansen liggen en waar u informatie vindt over IMVO.

Landbouw

Landbouw is de grootste sector van de Nigeriaanse economie. Het aandeel van landbouw in de Nigeriaanse economie is ruim 20%. De landbouwsector moet blijven groeien, want de verwachting is dat de Nigeriaanse bevolking groeit van circa 222,2 miljoen in 2023 tot circa 370 miljoen inwoners in het jaar 2050.

De sector biedt veel ruimte voor ontwikkeling. Het verbeteren van opslag, distributie, oogstopbrengst en verwerking biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Met name in de staten Kaduna, Kano en Plateau liggen er kansen om de productie te verhogen.

Pluimveesector

Ook liggen er kansen in de pluimveesector. Lees onderstaand rapport 'Poultry sector study Nigeria' om meer te weten te komen over die kansen.

Melkveesector & agritech

Andere interessante subsectoren zijn de melkveesector en agritech (ICT).

Lees in onderstaand rapport 'Insight into agricultural education in Nigeria (a scoping study to identify potential areas of NL support)' waar de kansen voor ontwikkeling en samenwerking liggen.

Waardeketens

Meer weten over de waardeketens van tomaten, uien en chilipeper en mogelijkheden tot verbetering? Bekijk dan onderstaand rapport van CBI: 'Food loss in Nigeria'.

Financiering agribusiness

Financiering van de agribusiness wordt vaak als moeilijk, risicovol en onvoldoende ervaren. Terwijl professionalisering van de agribusiness vaak afhangt van toegang tot financiering.

Het onderzoek 'Addressing the $200 billion demand for finance for Agriculture and Agribusiness in Nigeria' wil inzicht bieden in de toegankelijkheid van landbouwfinanciering in Nigeria. Het onderzoek is gemaakt in opdracht van de Nederlandse Ambassade en uitgevoerd door Agri-Logic.

Het rapport onderzoekt wat er ontbreekt en welke oplossingen er mogelijk zijn. Het rapport biedt inzicht in de status van toegang tot landbouwfinanciering in verschillende sectoren, de waardeketen en staten in Nigeria.

Duurzame energie

Nigeria heeft een energietekort. Het landelijke energienetwerk is niet stabiel. Landelijke gebieden zijn vaak niet aangesloten. Hierdoor hebben veel Nigerianen geen of weinig toegang tot elektriciteit.

Zonne-energie

De Nigeriaanse overheid wil investeren in zonne-energie. Dat heeft de overheid bevestigd in het nieuwe Nigeria Economic Sustainability Plan. Steeds meer Nigerianen, bedrijven en markten stappen over naar zonne-energie, vanwege de hoge energieprijzen.

Dit biedt vooral grote kansen voor Nederlandse ondernemers die sterk zijn op het gebied van (off-grid) zonne-energie. Ziet u kansen in deze sector? Neem dan contact op met het economisch team in Lagos.

Lees meer over de kansen in de zonne-energiesector in het rapport 'Solar Report Nigeria'.

Lees ook onderstaand blog van Vincent van Reenen, de Business Development Coach voor West-Afrika. Hij legt in eigen woorden uit dat de belangrijkste kansen voor Nederlandse ondernemers in Nigeria op dit moment liggen in de zonne-energie.

Webinar over duurzame energie terugkijken

Kijk het webinar van mei 2021 over duurzame energie terug op het RVO-kanaal op YouTube. Experts uit de Nigeria, Senegal en Marokko vertellen over deze sector en de kansen voor Nederlandse bedrijven. Het webinar was onderdeel van de Africa Business Week.

"Dankzij mijn persoonlijke ervaring en contacten zie ik waar de belangrijkste kansen liggen voor Nederlandse ondernemers. Op dit moment is dat in de zonne-energie. En het goede nieuws is dat de kansen in deze industrie alleen maar beter worden."

Bekijk het blog: Zonne-energie in Nigeria; waarom u nu moet instappen in deze markt

Vincent van Reenen
Business Development Coach West-Afrika

Tuinbouw

Er zijn veel marktkansen voor de Nederlandse agrosector in de (bedekte) tuinbouw van Nigeria. De Nigeriaanse sector heeft veel belangstelling voor Nederlandse producten en diensten. Dit betreft duurzame technologieën en diensten in de gehele waardeketen als:  

  • inputs (zoals zaden en meststoffen); 
  • kassen; 
  • voedselverwerking (apparaten om bijvoorbeeld voedsel te verwerken, verpakken of te etiketteren); 
  • agrologistiek (zoals voor vervoer, behandeling, opslag en klimaatbeheersing); 
  • klimaatslimme landbouw (zoals met zonne-energie).

Lees onderstaande rapporten om een beeld te krijgen van de sector en de kansen. En ook voor kansen specifiek in de regio’s Kano, Kaduna en Zuidwest-Nigeria.

Afvalsector en circulaire economie

Circulaire economie in Nigeria

De aandacht voor circulaire economie groeit in Nigeria. De Nigeriaanse overheid werkt aan een roadmap en ook de private sector ziet kansen. Denk aan:

  • herfabricage
  • recycling
  • afvalverwerking (met name plastic en organisch afval)
  • upcycling (afvalproducten die eindigen als een hoogwaardiger product)

Verschillende Nigeriaanse staten werken aan de verbetering van afvalmanagement en het opwekken van stroom uit afval. Nederland heeft veel kennis en kunde op dit gebied. Hier liggen dus zakelijke kansen en kansen voor samenwerking.

Kansen liggen er in de waardeketen van plastic afval, in e-waste en bio-afval. Maar ook in andere afvalstromen.

Lees de rapporten 'Business opportunities in Nigeria's circular Economy' en 'Influential mission on Circular Economy in Africa Developing actions towards Transitions' voor meer informatie.

Webinar over circulaire economie terugkijken

Kijk het webinar van mei 2021 over circulaire economie in Zuid-Afrika, Kenia en Nigeria terug op het RVO-kanaal op YouTube. Experts leggen uit welke ontwikkelingen er gaande zijn in deze sector en welke kansen er liggen voor Nederlandse ondernemers. Het webinar was onderdeel van de Africa Business Week.

Afvalprobleem in Lagos

De Nigeriaanse miljoenenstad Lagos heeft een afvalprobleem. Veel afval wordt niet ingezameld en slechts weinig wordt gerecycled. De Lagos State Government wil dit veranderen met ambitieuze plannen en door te investeren in afvalmanagement en recyclinginfrastructuur. De private sector speelt hierbij een belangrijke rol.

Wilt u meer weten over de afvalsector en circulaire economie in Lagos? Lees dan onderstaand rapport of neem contact op met het economisch team in Lagos.

Water

Nigeria merkt steeds meer van de gevolgen van klimaatveranderingen. Die spelen ook een rol in Lagos, de grootste stad van Afrika met 20 miljoen inwoners. Lagos is gelegen aan de kust.

Voor Nederlandse ondernemingen en kennisinstellingen liggen er kansen bij het verduurzamen van de haven van Lagos. Zo kan Nederlandse kennis in Nigeria helpen met de slimme en innovatieve oplossingen die hiervoor nodig zijn. Zeker als je kijkt naar het brede perspectief van watermanagement, dus de samenhang ('nexus') tussen water, landbouw, tuinbouw en energie.

Bovendien heeft Nigeria grote ambities op het terrein van verduurzaming en weerbaarheid. Nederland wordt gezien als een gewaardeerde en gekwalificeerde partner. Bent u als ondernemer sterk in watermanagement, en denkt u kansen te zien in Nigeria? Neem dan contact met ons op.

Webinar over de watersector terugkijken

Kijk het webinar van mei 2021 over de watersector in Zuid-Afrika, West-Afrika en de Maghreb terug op het RVO-kanaal op YouTube. Experts leggen uit welke ontwikkelingen er gaande zijn in deze sector en welke kansen er liggen voor Nederlandse ondernemers. Het webinar was onderdeel van de Africa Business Week.

Life, Science and Health (LSH)

Door de coronacrisis beseft Nigeria dat het belangrijk is om de Lifescience en Health Sector te hervormen. De vraag naar innovatieve ICT-oplossingen zoals wij in Nederland hebben, neemt toe.

Dat probleem speelt vooral een rol in grote steden als Lagos en in landelijke gebieden. Daar heerst een groot tekort aan kwalitatief goede en betaalbare zorg. Bestaande ziekenhuizen moeten op korte termijn worden gemoderniseerd. Datzelfde geldt voor de hele medische infrastructuur in Nigeria.

Het economisch deel van de ambassade in Lagos zoekt naar mogelijkheden om de samenwerking tussen Nederland en Nigeria verder te ontwikkelen. Het team wil in Nigeria de mogelijkheden van Nederlandse kennis op het gebied van LSH laten zien. Bent u ondernemer in de LSH-sector en denkt u ook kansen te zien in Nigeria? Neem dan contact met ons op.

Kansen in de e-healthsector

Meer weten? Tijdens de Africa Business Week 2021 werd een discussie gevoerd over de kansen in de e-healthsector in Zuid-Afrika en Nigeria. Met een pitch van startende ondernemers en feedback op deze plannen.

ICT-sector

De ICT-sector in Nigeria is de grootste van Afrika en daarmee ook een belangrijke economische motor voor het land.

60% van de Nigerianen is jonger dan 25 jaar en doorgaans goed bekend met de digitale wereld. Dat is ook gunstig voor de ontwikkeling van e-commerce en ICT-toepassingen in verschillende sectoren. Denk aan landbouw, gezondheidszorg, hernieuwbare energie en de financiële sector.

Deze jonge generatie met goede ICT-skills biedt ook kansen voor Nederlandse bedrijven. Bijvoorbeeld door het uitbesteden van ICT-projecten aan Nigeriaanse developers. Of door het invullen van openstaande ICT-vacatures met Nigeriaans ICT-talent.

De Nigeriaanse overheid ziet ICT als een belangrijke sector om andere sectoren mee te kunnen ontwikkelen, zoals landbouw en industrie. De overheid probeert daarom partnerschappen te ontwikkelen met buitenlandse investeerders.

Ook zijn er ICT-hubs, zoals Abuja Technology Village Science and Technology Park en incubators zoals FATE foundation. Jaarlijks vindt de belangrijke Afrikaanse ICT-beurs Digital Africa plaats in Nigeria.

Uitdagingen in de ICT-sector

De ICT-sector heeft ook te maken met een aantal uitdagingen, zoals een lage internetsnelheid en een beperkte toegang tot ICT-infrastructuur. Dat geldt vooral voor de landelijke gebieden.

Lees voor meer achtergrondinformatie het Canadees-Nigeriaans onderzoek State of ICT in Nigeria 2018 (pdf).

Video over ICT-sector in Nigeria

Meer weten over de Nigeriaanse ICT-sector? Bekijk de video over kansen in de ICT- en techsector op het RVO-kanaal op YouTube.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's uit aan projecten. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Meer weten?

Marktrapporten Nigeria

Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten en landbouwraden publiceren wij regelmatig marktrapporten over kansrijke sectoren in Nigeria. U vindt ze op deze pagina bij de betreffende kansrijke sector. In onze bibliotheek vindt u een volledige lijst van marktrapporten over Nigeria.

Op internationaalondernemen.nl vindt u ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook particuliere partijen hier interessante marktrapporten. U kunt hier filteren op het land en de gewenste sector.

Meer informatie

Ontdek uw kansen

Waar liggen de grootste kansen voor u? Wij denken graag met u mee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?