Nigeria: ontdek uw kansen in de zonne-energie

Gepubliceerd op:
22 november 2023

De combitrack Solar Nigeria biedt grote zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers in de zonne-energiesector. In deze combitrack ontmoeten ondernemers, financiers en overheden elkaar op een digitale en fysieke marktplaats. Daar werken ze samen aan schone én winstgevende energie in Nigeria. Ontdek welke kansen er voor u liggen in deze combitrack.

Nigeria staat in de top-20 van olie-exporterende landen. Toch is bijna de helft van de Nigeriaanse bevolking niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Ook zijn er vaak black-outs. Vooral op het Nigeriaanse platteland ontbreekt het aan aansluitingen. Het werk gebeurt vaak met dieselgeneratoren. Die zijn afhankelijk van een schommelende dieselprijs en ze zijn slecht voor het milieu.

De Nigeriaanse overheid wil dat het hele land elektriciteit krijgt. Zonne-energie speelt daarin een grote rol. Niet zo vreemd, want Nigeria heeft 2 keer zoveel zonuren als Nederland. Er zijn projecten, fondsen en subsidies die zonne-energie stimuleren. Ook neemt de overheid steeds meer bureaucratische hobbels weg.

"Zowel Nigeriaanse particulieren en bedrijven als de Nigeriaanse overheid investeren vaker in solar. Want zon, dat is er genoeg in dit Afrikaanse land."

Lees het blog over zonne-energie in Nigeria van RVO Business Development Coach Vincent van Reenen.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Het Nigeriaanse platteland biedt grote kansen voor zonne-energie. Er is vooral behoefte aan minigrids. Dit zijn kleine velden met zonnepanelen die mensen en bedrijven van elektriciteit kunnen voorzien. Jasmijn Snippe, trackleader bij RVO: "We richten ons in eerste instantie op bedrijven. Die hebben nu eenmaal wat meer financiële mogelijkheden, bijvoorbeeld om minigrids te leasen. Maar er zijn ook ontwikkelaars van zonne-energie die dorpen en gemeenschappen aansluiten."

De minigrids vervangen de dure en vervuilende dieselgeneratoren en zorgen voor hogere opbrengsten voor de boeren. Bijvoorbeeld omdat zij op deze manier het hele jaar betaalbare en betrouwbare elektriciteit krijgen voor hun irrigatiesysteem. Bovendien zal de komst van minigrids werkgelegenheid en inkomen opleveren voor de lokale bevolking. En daarmee een hogere levensstandaard. Ander gevolg van een betrouwbare energievoorziening is betere koeling en opslag van levensmiddelen. Hierdoor bederft er minder voedsel voordat het de markt bereikt, en de kwaliteit ervan is hoger.

Inmiddels zit de Nigeriaanse markt voor minigrids flink in de lift, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 22%. Die groei trekt binnenlandse en buitenlandse investeerders aan. De agrarische branche is natuurlijk niet de enige sector met kansen voor minigrids. Zo kan ook de sector gezondheidszorg minigrids gebruiken, bijvoorbeeld voor de koeling van vaccins. Deelnemers aan deze combitrack zijn dan ook niet gebonden aan agrarische bedrijven voor de lease of verkoop van hun zonne-energieoplossingen.

Rapport over kansen in de Nigeriaanse zonne-energie

Wat zijn de kansen voor Nederlandse bedrijven in de Nigeriaanse zonne-energie? In ons Engelstalige 'Solar Report Nigeria' uit 2021 vindt u een overzicht van deze sector. Het overzicht is gemaakt op basis van open data én interviews met meer dan 50 stakeholders. Daaruit blijkt dat er vele kansen liggen voor Nederlandse ondernemers, onder meer op het gebied van landbouw en industrie.

Uitdagingen in de Nigeriaanse energiesector

Kansen genoeg dus op de Nigeriaanse markt. Maar hoe zit het met de uitdagingen? De financiering van een minigrid blijkt soms lastig. Vooruitbetaling is vaak een vereiste en de toegang tot leningen is in Nigeria beperkt. Ook zijn er nog geen heldere regels over de ontwikkeling van zonne-energie. Soms ontbreekt het aan financiële prikkels. Bovendien is er te weinig geschoold personeel om de minigrids te bemannen en te onderhouden.

Doelen van de combitrack Solar Nigeria

De combitrack Solar Nigeria zet een digitale en fysieke marktplaats op waar partijen elkaar kunnen vinden. Dan gaat het om Nederlandse bedrijven die in zonne-energie handelen en Nigeriaanse afnemers van die producten. Maar ook Nederlandse en Nigeriaanse stakeholders, investeerders en overheden ontmoeten elkaar daar.

De fysieke marktplaats bevindt zich in Nigeria, in een kantoor van de NGO SNV. Volgens Jasmijn Snippe komt daar een ontmoetingsplaats en een secretariaat zodat je ook fysiek kunt afspreken. "Je kunt als ondernemer dan contact opnemen met de marktplaats. Bijvoorbeeld om ondersteuning te vragen voor jouw solar project in Nigeria." Er is ook een digitale marktplaats. "Wanneer een ondernemer zijn solarproduct wil aanbieden kan hij daar terecht. De marktplaats gaat dan op zoek naar bedrijven in Nigeria die misschien geïnteresseerd zijn in dat product."

De marktplaats brengt dus vraag en aanbod bij elkaar. Maar ze betrekt ook financiers bij de projecten. Ook voert ze gesprekken met de overheid om knelpunten weg te nemen. Daarnaast maakt ze Nederlandse ondernemers bewust van hun kansen in Nigeria. Bovendien promoot de marktplaats andere activiteiten van deze combitrack. Zoals demonstratieprojecten, trainingen, seminars, handelsmissies en inkomende bezoeken.

Concrete doelen zijn:

 • Meer minigrids in Nigeria.
 • Meer investeringen in zonne-energie.
 • Verminderen van handelsbarrières.
 • Minder uitstoot CO2.
 • Lagere belasting op de import van zonnepanelen in Nigeria.
 • Toename banen in de Nigeriaanse zonne-energiesector.
 • Toename geschoolde arbeidskrachten.

Welke kansen biedt de combitrack Solar Nigeria?

Deze combitrack richt zich op ondernemers die in zonne-energieproducten handelen en willen uitbreiden naar nieuwe markten. De groeiende Nigeriaanse zonne-energiemarkt biedt deze kansen. Voor Nederlandse bedrijven zou dit ook een opstapje kunnen zijn voor uitbreiding in omliggende Afrikaanse landen.

Wat deze combitrack concreet biedt:

 • Contact met mogelijke zakenpartners, overheden, investeerders en andere belanghebbenden via de marktplaats.
 • Deelname aan demonstraties, roadshows en pilotprojecten.
 • Toegang tot financiële middelen, onder meer via RVO en de Nigeriaanse overheid.

Win-winsituatie met wereldwijde combitracks

De Nederlandse overheid start in 14 landen een gecombineerde aanpak om handel, investeringen en ontwikkeling te bevorderen.

Die aanpak levert een win-winsituatie op. Aan de ene kant wordt de export- en investeringspositie van Nederlandse ondernemers versterkt. Aan de andere kant wordt geïnvesteerd in oplossingen voor lokale uitdagingen en lokale economische ontwikkeling. Dit draagt ook bij aan het creëren van waardig werk in deze landen.

In verschillende landen is al gestart met de opzet van combitracks. Bekijk welke combitracks er zijn.

Interesse in deze combitrack?  

Onze experts gaan graag met u in gesprek. Bespreek uw mogelijkheden!  

Combitracks
In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?