Sancties Oekraïne

Gepubliceerd op:
14 februari 2018
Laatst gecontroleerd op:
7 maart 2023

Doet u zaken in Oekraïne? Dan kunt u te maken krijgen met sancties. Deze gelden voor bepaalde Oekraïense personen, bedrijven of andere entiteiten. Ook zijn er sancties specifiek voor de gebieden Cherson, Zaporizja, Donetsk, Loehansk en de Krim. Lees hieronder welke sancties er zijn en waar u meer informatie vindt.

Deze pagina beschrijft de sancties van de Europese Unie (EU) tegen bedrijven, organisaties en personen in Oekraïne. Deze zogenaamde entiteiten staan op de lijst omdat ze meewerkten aan de illegale inlijving (annexatie) van de Krim door Rusland en de destabilisering van Oost-Oekraïne. Hieronder vallen ook enkele Russische (rechts)personen. Daarnaast staan op deze pagina ook de sancties die gelden in de gebieden Cherson, Zaporizja, Donetsk, Loehansk en de Krim, die vallen onder Oekraïens grondgebied.

Doet u zaken met een Russisch bedrijf? Lees dan ook onze informatie over de sancties tegen Rusland.

Welke sancties gelden er in Oekraïne?

Er gelden in Oekraïne sancties om verschillende redenen. Deze zijn niet gericht tegen de huidige regering, maar tegen specifieke personen en bedrijven. Bijvoorbeeld omdat zij een rol speelden in de verduistering van Oekraïense staatstegoeden, de illegale inlijving van de Krim of de destabilisering van Oost-Oekraïne. De volgende sancties zijn van kracht:

 • Er geldt een visumverbod voor bepaalde personen.
 • Aan bepaalde personen, bedrijven en organisaties mag u geen economische middelen verstrekken. Hun tegoeden moeten worden bevroren.
 • Voor de gebieden Cherson, Zaporizja, Donetsk, Loehansk en de Krim gelden uitgebreide sancties. Verderop deze pagina leest u er meer over.

Kijk voor een overzicht van de sancties in Oekraïne op de EU Sanctions Map.

Actuele lijst met personen en bedrijven

U moet goed controleren met wie u geen zaken mag doen. Dit zoekt u op in de actuele geconsolideerde lijst van de EU. In deze sanctielijst vindt u de personen, bedrijven en organisaties in Oekraïne waarvoor beperkingen gelden.

Tip: wilt u in deze lijst zoeken op bedrijven of personen? Download het pdf-bestand en gebruik CTRL + F om op naam te zoeken. Let hierbij goed op hoe de naam gespeld wordt.

Sancties Cherson, Zaporizja, Donetsk en Loehansk

Deze sancties gaan over de gebieden in de Oekraïense oblasten Cherson, Zaporizja, Donetsk en Loehansk, die niet door de Oekraïense regering gecontroleerd worden. Deze zijn illegaal door Rusland geannexeerd. Er is een verbod op:

 • goederen invoeren die van oorsprong uit deze gebieden komen, met uitzondering van goederen die zijn goedgekeurd door de regering van Oekraïne;
 • het verlenen van toeristische diensten;
 • de uitvoer van bepaalde goederen en technologieën naar deze gebieden;
 • handel in goederen en technologie voor gebruik in bepaalde sectoren en diensten, namelijk: vervoer, telecommunicatie, energie of de prospectie, exploratie en productie van olie, gas en minerale hulpbronnen.

In de officiële EU-verordeningen leest u wat de sancties precies inhouden.

Krimsancties

De Krimsancties zijn ingesteld als reactie op de illegale inlijving van de Krim door Rusland. Deze sancties bestaan uit een volledig import- en investeringsverbod voor het gebied van de Krim en Sebastopol. Daarnaast is er een exportverbod op bepaalde producten. Ook heeft u voor veel producten en diensten nu een vergunning nodig.

De volgende sancties in Oekraïne gelden specifiek voor entiteiten in de Krim of Sebastopol:

Verbod op import en export (diensten en goederen)

 1. Het is verboden om producten te importeren uit de Krim of Sebastopol, of om de import te financieren.
 2. Het is verboden om bepaalde producten en technologie te exporteren naar de Krim of Sebastopol. Ook gerelateerde ondersteuning of training is verboden. Bekijk bijlage II van EU-verordening 692/2014 om te zien over welke producten het gaat.
 3. Het is verboden om diensten te leveren die direct gerelateerd zijn aan toeristische activiteiten in de Krim of Sebastopol. Het is specifiek verboden voor cruiseschepen om aan te meren bij havens, die genoemd worden in bijlage III van EU-verordening 692/2014.
 4. Het is verboden om technische ondersteuning, tussenhandel en bouw- of ingenieursdiensten aan entiteiten in de Krim of Sebastopol te leveren, die direct te maken hebben met de infrastructuur in de volgende sectoren: transport, telecommunicatie, energie en olie, gas en minerale grondstoffen. Dit geldt ook voor bestaande contracten.

Verbod op financieringen

 1. Het verwerven of vergroten van een deelneming in vastgoed in de Krim of in Sebastopol.
 2. Het verwerven of vergroten van een deelneming in entiteiten die zijn gevestigd in de Krim of in Sebastopol, inclusief de volledige verwerving van zulke entiteiten, of de verwerving van aandelen en andere effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen.
 3. Het verstrekken van, of het deelnemen aan, regelingen voor het verstrekken van leningen of kredieten, of het anderszins verstrekken van financiering, inclusief eigen vermogen, aan een entiteit in de Krim of in Sebastopol, of met de expliciete bedoeling zulke entiteiten te financieren.
 4. De oprichting van een joint venture in de Krim of in Sebastopol of met een entiteit in de Krim of in Sebastopol.
 5. Het verrichten van investeringsdiensten die direct te maken hebben met de activiteiten zoals bedoeld in de punten 1) tot en met 4).

Officiële sanctieteksten

Op zoek naar de volledige, officiële teksten met de sancties in Oekraïne? Deze vindt u in de verordeningen van de EU; zie de tabel hieronder.

Omdat u in deze verordeningen niet ziet wat er in de loop der tijd verandert, hebben zij vaak ook een geconsolideerde versie. Hierin vindt u een overzicht van alle aanpassingen sinds het originele document is opgesteld. Bijvoorbeeld als er personen zijn toegevoegd waarvoor de sancties gelden.

Overzicht sancties

Sanctietekst Aanpassingen Oorspronkelijke publicatiedatum
Verordening (EU) 2022/263 Geconsolideerde versie (bijgewerkt t/m 7 oktober 2022) 23 februari 2022
Verordening (EU) 208/2014 Geconsolideerde versie (bijgewerkt t/m 13 september 2022) 5 maart 2014
Verordening (EU) 269/2014 Geconsolideerde versie (bijgewerkt t/m 8 februari 2023) 17 maart 2014
Verordening (EU) 692/2014 Geconsolideerde versie (bijgewerkt t/m 7 oktober 2022) 23 juni 2014
Verordening (EU) 833/2014 Geconsolideerde versie (bijgewerkt t/m 5 februari 2023) 31 juli 2014

De website van de Europese Raad biedt u een handig actueel overzicht in de vorm van een tijdlijn.

Hulp bij sancties Oekraïne

Heeft u nog vragen over de sancties in Oekraïne? Neem dan contact op met ons Ondernemersloket sancties Rusland. Hier kunt u ook uw vragen kwijt over sancties die gelden op Oekraïens grondgebied.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?