Marktrapport Oekraïne: kansen in de precisielandbouw

Gepubliceerd op:
17 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
17 november 2021

Wat zijn de laatste ontwikkelingen in Oekraïense precisielandbouw en welke kansen bieden die aan Nederlandse bedrijven? Op deze pagina vindt u een samenvatting van het rapport 'Precision farming technologies in the Ukrainian agricultural sector'. Vraag het volledige rapport aan via de button.

Deze informatie is met zorg samengesteld, maar gaat niet in op de impact van de oorlog in Oekraïne. De Russische inval in Oekraïne heeft invloed op het zakendoen in Rusland en Oekraïne. Via het Sanctieloket vindt u alle informatie.

In opdracht van RVO en de Nederlandse Landbouwraad in Kiev heeft de Ukrainian Agribusiness Club (UCAB) in 2021 een studie uitgevoerd naar de belangrijkste trends en toepassingen van technologieën in de precisielandbouw. Deze studie geeft antwoord op de volgende vragen: 

  • Hoe is de Oekraïense landbouwsector georganiseerd?
  • Wie zijn de belangrijkste spelers en wat zijn de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd?
  • Welke partijen introduceren digitale technologieën bij producentengroepen?
  • Welke technieken worden door welke categorie ondernemingen toegepast en waarvoor? Hoe goed zijn ze geografisch verspreid?
  • Hoe bereiken leveranciers van deze technologieën de afnemers?
  • Wat zijn de kansen en uitdagingen voor Nederlandse bedrijven op de Oekraïense markt?
  • Met welke wetgeving en certificering moeten Nederlandse ondernemers rekening houden?

Achtergrond van de precisielandbouw in Oekraïne

Oekraïne is een belangrijke exporteur van landbouwproducten en levensmiddelen. Van alle producten die het land produceert, wordt twee derde geëxporteerd naar 175 verschillende landen. Om de exportmarkt verder te laten groeien is de landbouwsector volop in ontwikkeling. Veranderingen in het bestaande landbouwbeleid en de infrastructuur worden ingezet om de sector te moderniseren en te verduurzamen. Zo is de Oekraïense grondmarkt opengesteld en wordt er hard gewerkt om aan de voorwaarden van de EU Green Deal-overeenkomsten te kunnen voldoen.

Benodigde procesverbeteringen

Er zijn procesverbeteringen nodig rondom irrigatie- en bodembeheer, het monitoren van de beschikbare landbouwvoorraden, watertekort en bodemdegradatie. Op die manier kan er beter worden ingespeeld op klimaatuitdagingen zoals temperatuurstijging. Ook kampt Oekraïne met een groeiend tekort aan arbeidskrachten. Deze ontwikkelingen bieden volop kansen voor Nederlandse ondernemers die innovatieve toepassingen, technologieën en totaaloplossingen kunnen bieden.

Focus op vollegrondsgewassen

Het onderzoek richt zich op technologieën die worden gebruikt bij de productie van vollegrondsgewassen. Denk hierbij aan bemesting, bodemvoorbereiding, gps, gewasbescherming, ICT en robotisering, oogsten, sensortechnologie en waterbeheer.

Kansen voor Nederlandse bedrijven in Oekraïne

De Ukrainian Agribusiness Club (UCAB) heeft de kansen voor precisielandbouw bij kleine, middelgrote en grote bedrijven per regio onderzocht. Waar de grote Agriholdings (10.000 ha of meer) vaak over hun eigen innovatie-afdelingen beschikken, zijn kleine landbouwbedrijven minder ver in de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde digitale technologieën.

Elektronische apparatuur

Uit het rapport blijkt dat middelgrote tot grote bedrijven al veel gebruik maken van elektronische apparatuur. Voorbeelden hiervan zijn landkaarten, satellietbeelden, gps-trackers en brandstofcontrolesensoren. Slechts 1 op de 3 kleinere bedrijven beschikt over dergelijke apparatuur.
Boeren richten zich nog steeds vooral op meteorologische gegevens en meteorologische stations. Deze zijn het eigendom van of worden geleverd door consultants.

Drones en voorspellingsprogramma’s

Er bestaat een groeimarkt voor drones. Waar 86% van de grote bedrijven al gebruikmaakt van drones, geldt dit voor nog geen 10% van de kleinere spelers. Ook programma's voor het voorspellen van plagen en ziekten worden nog maar door een klein deel van de bedrijven gebruikt.

Tips voor de Oekraïense precisielandbouw

1.  Leer de Oekraïense cultuur goed kennen

Om de markt succesvol te betreden, is kennis van de unieke cultuur en van de bedrijfsprocessen in Oekraïne vereist. Goede banden onderhouden met relevante stakeholders is de belangrijkste succesfactor.

2. Neem deel aan evenementen

Deelname aan internationale beurzen en handelsmissies kan een eerste springplank zijn naar de Oekraïense precisielandbouw. Goede voorbeelden zijn de Regional Field Days en nationale ICT-landbouwbeurzen zoals de AgroIT exhibition.

3. Zorg voor zichtbaarheid

Publicaties in thematische innovatieve catalogi, zoals Aggeek, maken uw bedrijf beter vindbaar.

4. Neem contact op met de Landbouwraad

De Nederlandse Landbouwraad in Kiev kan u verder helpen. Deze raad bevordert de verbinding tussen de Nederlandse en Oekraïense landbouw, voedsel- en agribusiness, visserij en natuur. Ook stimuleert ze de samenwerking tussen Nederlandse en Oekraïense landbouw-, onderwijs- en onderzoeksinstituten.

Gratis het volledige rapport ontvangen?

Het volledige marktrapport gaat uitgebreid in op de kansen in deze sector en hoe u de markt kunt benaderen.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?