Producteisen Oostenrijk

Gepubliceerd op:
14 oktober 2011
Laatst gecontroleerd op:
13 oktober 2021

Producteisen zijn binnen de Europese Unie voor de meeste producten gelijk. Voldoen uw producten aan alle wettelijke EU-voorschriften? Dan mag u ze over het algemeen vrij verhandelen in alle EU-lidstaten. Ook in Oostenrijk dus. Op deze pagina leest u meer over de regels én voorwaarden van het vrije verkeer van goederen.

Ontbreekt er EU-wetgeving, maar voldoet uw product wel aan de wettelijke eisen in Nederland? Ook dan mag u de producten op de Oostenrijkse markt brengen. Dit heet 'wederzijdse erkenning'. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk.

Lidstaten kunnen bijvoorbeeld eisen stellen aan de taal op productlabels of het gebruik van verpakkingsmateriaal.

Europese producteisen: 2 soorten, 1 markt

Europese producteisen gelden in alle lidstaten van de Europese Unie. Uw producten zullen op zijn minst aan deze regels moeten voldoen. De Europese eisen zijn grofweg te verdelen in 2 categorieën: algemeen en productspecifiek.

Algemene producteisen in de EU

Algemene producteisen gelden voor alle producten die op de Europese gemeenschappelijke markt worden gebracht. Het maakt niet uit of ze binnen de EU worden gemaakt, of van buiten de EU worden geïmporteerd.

De algemene eisen zijn bedoeld om te garanderen dat alle producten op de Europese markt aan een aantal minimumvoorwaarden voldoen. Ze bepalen onder meer de veiligheids-, gezondheids- en milieu-eisen van producten. Kijk op onze pagina EU-landen: algemene producteisen voor meer informatie. De pagina bevat ook informatie over andere belangrijke onderwerpen als oorsprongsmarkering en adresvermelding op productverpakkingen.

Specifieke producteisen en de CE-markering

Naast algemene eisen, bestaan er in de EU voor veel producten en productgroepen ook specifieke producteisen. Deze lopen uiteen van richtlijnen op het gebied van veiligheid, gezondheid tot duurzaamheid. Deze regels garanderen de kwaliteit van producten op Europese markt. De gemeenschappelijke regels vereenvoudigen het handelen tussen kopers en verkopers van verschillende lidstaten. Meer weten over de specifieke eisen voor bijvoorbeeld cosmetica, chemicaliën of textielproducten? Kijk dan op onze informatiepagina EU-landen: specifieke producteisen.

CE (Conformité Européenne)-markering is een van de bekendste en meest gebruikte van de Europese regels voor specifieke producten. CE-markering geldt voor een breed scala aan consumentenproducten zoals speelgoed en elektronische apparaten. Ook professionele producten zoals bouwmaterialen en meetinstrumenten vallen onder specifieke CE-regels. Kijk op onze pagina EU-landen: CE-markering voor meer informatie over dit onderwerp.

Nederlandse eisen en de Oostenrijkse markt

Brengt u uw producten al op de Nederlandse markt volgens de hier geldende producteisen? Dan mag u dezelfde producten ook in Oostenrijk verkopen zonder dat er extra eisen mogen worden gesteld. Dit heeft te maken met de gemeenschappelijke Europese markt, het vrije verkeer van goederen en het principe van wederzijdse erkenning.

Wederzijds erkenning

Verschillende producteisen zouden de gemeenschappelijke markt traag en omslachtig maken. Tegelijkertijd is het onmogelijk om alle producteisen op korte termijn op Europees niveau te regelen. Om de handel tussen lidstaten toch soepel te laten verlopen, is het principe van wederzijdse erkenning bedacht. Dit houdt in dat de lidstaten van de EU elkaars producteisen als gelijkwaardig erkennen. Goedkeuring op de markt van 1 lidstaat, betekent goedkeuring in alle lidstaten.

De regels hierover zijn vastgelegd in Verordening 764/2008/EG. Op onze pagina EU-landen: wederzijdse erkenning kunt u meer informatie vinden over dit principe. Er zijn onder bepaalde omstandigheden wel uitzonderingen mogelijk op het principe van wederzijdse erkenning. Deze worden hieronder verder uitgelegd.

Oostenrijkse producteisen: wanneer wel?

Ondanks het vrije verkeer van goederen en het principe van wederzijdse erkenning, kunnen lidstaten onder bepaalde omstandigheden toch beperkingen opleggen. Dit mag in principe alleen gedaan worden op basis van risico's voor de gezondheid van mens of dier of de openbare veiligheid.

Lidstaten moeten deze nationale regels melden bij de Europese Commissie. Aanvullende eisen moeten in gelijke mate gelden voor fabrikanten in de lidstaat en fabrikanten in andere EU-lidstaten. Zo moet producteisen op basis van nationale belangen voorkomen worden.

Wilt u weten welke nationale regels er voor uw product(en) gelden? Gebruik dan de Trade Helpdesk database van de Europese Commissie. U vindt hier informatie over eventueel aanvullende producteisen die door de Oostenrijkse wetgever zijn gesteld. Daarnaast bevat de database meer informatie over specifieke belastingtarieven en de instanties per lidstaat die verantwoordelijk zijn voor het producttoezicht.

Nationale producteisen en de productcontactpunten

Weet u niet of uw product onder het principe van wederzijdse erkenning valt? Neem dan contact op met de Oostenrijkse Product Contact Points (PCP). Zij beantwoorden vragen over wederzijdse erkenning. Elke EU-lidstaat is verplicht zo'n contactpunt te hebben.

PCPs moeten voorkomen dat bedrijven producten maken die niet worden toegelaten tot de markt van een andere lidstaat. In Oostenrijk kunt u voor vragen terecht bij het Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (ministerie voor Digitalisatie en Economische Zaken).

Ten onterechte geweerd of oneerlijke concurrentie? Meld het!

Denkt u dat uw producten ten onrechte geweerd worden van de Oostenrijkse markt? Vermoedt u oneerlijke concurrentie? Of worden er volgens u wettelijke eisen gesteld die niet voor andere, of lokale fabrikanten gelden? Neem dan contact op met het Meldpunt Handelsbelemmeringen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Verschil tussen producteisen en -normen

Normen zijn een hulpmiddel om aan wettelijke eisen te voldoen. De meeste normen zijn niet verplicht, maar ze maken het betreden van een nieuwe markt wel makkelijker. Bekende voorbeelden van normen zijn de ISO (internationaal), de EN-norm (Europees) en de NEN-norm (Nederlands). Meer informatie over normalisatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Oostenrijkse normen ('Önormen')

Het Oostenrijkse instituut voor normen en standaarden (Austrian Standards) heeft voor een breed scala aan producten industriële normen/standaarden opgesteld. Austrian dienstverlener die u – tegen betaling – kan helpen voldoen aan normen en standaarden in Oostenrijk.

Voor elektrotechniek geldt een uitzondering. Hiervoor kunt u terecht bij het Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE).

Europese normen

Het gebruik van Europese normen is meestal niet verplicht, maar het wordt wel aanbevolen. EN-normen verzekeren uw klanten van een bepaald kwaliteitsniveau en geven zekerheid. In de EU worden normen vastgesteld door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN), het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec) en het Europees Instituut voor Telecommunicatienormen (ETSI).

Verpakkingseisen in de EU

Als u verpakte producten op de markt brengt in een EU-land krijgt u mogelijk te maken met verpakkingseisen. Zoals verpakkingssymbolen, etikettering en registratie bij lokale instanties.

Bekijk de Europese regels en doelen over verpakkingen en verpakkingsafval (richtlijn 94/62). 

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?