EU-wetgeving: producteisen

Laatst gecontroleerd op:
28 september 2023
Gepubliceerd op:
22 juni 2011

U mag handelen in EU-landen als uw product voldoet aan alle eisen van de Europese Unie. Of aan de producteisen van Nederland. Zorg ervoor dat u ook voldoet aan de andere of extra eisen van EU-landen voor productlabels, handleidingen en verpakkingen. 

Soms zijn er geen EU-eisen voor een product. In dat geval mag u ook handelen in een ander EU-land als uw product voldoet aan de Nederlandse producteisen. Binnen de EU geldt namelijk het principe van wederzijdse erkenning. Wil de douane of een andere overheid in een EU-land uw product beoordelen? Dan kunt u een Verklaring van wederzijdse erkenning gebruiken. 

Lees meer over de producteisen van de Europese Unie bij Your Europe. Bekijk een (Engelstalig) filmpje met uitleg over wederzijdse erkenning op de website van de Europese Commissie. 

Let op eisen productlabels, gebruiksaanwijzingen en verpakkingen

Houdt naast de EU-eisen ook rekening met de eisen die EU-landen zelf mogen stellen aan de taal op:

 • productlabels
 • gebruiksaanwijzingen
 • verpakkingen

U kunt dus per land te maken krijgen met verschillende eisen. Denk aan verpakkingssymbolen, etikettering en registratie bij lokale organisaties. 

Vraag producteisen na bij productcontactpunt

Wilt u weten welke (nationale) eisen er gelden voor een product in een bepaald EU-land? U kunt dit navragen bij productcontactpunten van een EU-land. U vindt daar ook contactgegevens van de organisaties van een land.

Algemene en specifieke producteisen

Bij de import en handel binnen de Europese Unie (EU) heeft u te maken met algemene producteisen en specifieke producteisen.

Algemene eisen gelden voor meer sectoren. Ze gaan over veiligheid, gezondheid en milieu. Uw product moet bijvoorbeeld veilig zijn en niet zomaar in de brand kunnen vliegen. Ook moet u als producent altijd uw identiteit en contactinformatie vermelden op het product, of de productverpakking.

Specifieke eisen gaan bijvoorbeeld over de veiligheid, samenstelling en verpakking. Denk aan specifieke eisen bij producten als textiel, cosmetica of geneesmiddelen.

Algemene eisen: CE-markering, -normen, -labels en -keurmerken

Met een CE-markering, -norm, -label of -keurmerk laat u zien dat uw product aan bepaalde algemene Europese eisen voldoet.

CE-markering

U mag vaak alleen handelen in de Europese Economische Ruimte (EER) als uw product een CE-markering heeft. Denk aan machines, liften, gastoestellen en speelgoed. Onder de EER vallen alle EU-landen, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Een product met CE-markering voldoet aan wettelijke eisen van de EU. Lees meer over CE-markering EU.

Normen in de EU

Met een norm laat u zien dat uw product aan bepaalde eisen voldoet. Normen zijn vrijwillige afspraken over kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Denk aan normen voor fietshelmen, kinderzitjes, rijwielen, maar ook beton. Normen worden ook wel standaarden genoemd. Het maken van afspraken en het vastleggen in normen wordt normalisatie of standaardisatie genoemd.

De meeste Europese normen zijn niet verplicht. Ze kunnen wel helpen uw klanten te verzekeren van kwaliteit en zekerheid. Lees meer over Europese normen bij Your Europe.  

Labels en keurmerken

Er gelden in de EU verplichte labels voor producten, maar ook vrijwillige keurmerken. Denk bij verplichte labels bijvoorbeeld aan een energielabel of textiellabel. Vrijwillige keurmerken zijn het EU-milieukeur (Ecolabel) of het e-merkteken.

Lees meer bij Your Europe over labels en keurmerken.

Taaleisen

De EU kent voor veel productcategorieën taaleisen voor:

 • productlabels
 • verpakkingsopschriften
 • technische instructies
 • fabrikantenverklaringen
 • gebruiksaanwijzingen.

Deze taaleisen zijn vaak een onderdeel van EU-maatregelen voor veiligheid en gezondheid van specifieke productgroepen. Bijvoorbeeld CE-markering en REACH/CLP.  

Voor producten met een hoog risicogehalte geldt meestal minimaal de taal van de EU-lidstaat waar de producten op de markt komen. Bij andere producten geven EU-maatregelen ruimte aan nationaal beleid. EU-lidstaten beslissen dan zelf welke taal of talen in hun land nodig zijn of mogen. 

U kunt de taaleisen per EU-land navragen bij de productcontactpunten van een EU-land.

'Made in…' (oorsprongsmarkering) 

In de EU is de aanduiding waar het product vandaan komt ('Made in') verplicht voor: 

 • bepaalde levensmiddelen (bijvoorbeeld vleesproducten); 
 • geïmporteerde cosmetica van buiten de EU. 

Ook is 'Made in' verplicht als een aanduiding of afbeelding op het product associaties oproept met een ander land dan het land van oorsprong.

De oorsprongsmarkering moet verwijzen naar het land waar het product 'geheel en al is verkregen'. Of naar het land waar het product een 'laatste ingrijpende bewerking heeft ondergaan'. Lees meer over niet-preferentiële oorsprongsregels (in het Engels) op de site van de Europese Commissie.

Is er twijfel over het vaststellen van het land van oorsprong van een product? Dan kunt u in Nederland een Bindende Oorsprongsinlichting (BOI) aanvragen bij het Landelijke Oorsprong Team (LOT) van de Nederlandse Douane in Arnhem.

Specifieke producteisen  

Handelt u in een ander EU-lidstaat? Dan kunnen er naast algemene eisen ook specifieke EU-eisen gelden voor uw producten. Deze eisen gaan bijvoorbeeld over de veiligheid, registratie, samenstelling en verpakking. Hieronder volgen een paar voorbeelden. 

Biociden 

Om op de Nederlandse markt te mogen handelen in producten met biociden kunt u toelating aanvragen. Dit doet u bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Wilt u biociden op de Europese markt brengen? Dan moet u toelating aanvragen bij de European Chemical Agency (ECHA).  

Geneesmiddelen 

U mag een geneesmiddel alleen op de Europese markt brengen nadat het middel positief is beoordeeld en geregistreerd door het Europees Medicijnagentschap (EMA). Geneesmiddelenfabrikanten kunnen een handelsvergunning aanvragen voor 1 EU-lidstaat (nationale procedure). Of voor meerdere lidstaten tegelijk (centrale procedure).  

Elektr(on)ische apparaten 

Handelt u als producent of importeur in elektrische en elektronische apparatuur in de EU? Dan bent u verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van deze producten als ze worden afgedankt. U moet daarom een inzamelsysteem opzetten. Hiermee kunnen consumenten de afgedankte apparatuur inleveren voor verwerking.  

In Nederland moeten producenten, verwerkers, webshops, importeurs en exporteurs van deze producten zich inschrijven bij Stichting Nationaal (W)EEE Register. Zij moeten ook jaarlijks rapporteren aan dit register. 

Meer weten over specifieke producteisen? 

Lees bij Ondernemersplein meer over specifieke producteisen voor EU-landen

EU-landen en productaansprakelijkheid 

Bent u producent? Dan bent u aansprakelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan uw product. Dat heet productaansprakelijkheid.  

Producten moeten veilig en bruikbaar zijn voor ze op de markt komen in de Europese Unie. Ze mogen de gezondheid of veiligheid van consumenten niet in gevaar brengen. Lees meer bij Ondernemersplein over productaansprakelijkheid bij gebreken

Stel uw technische vragen aan een productcontactpunt 

Heeft u technische vragen over nationale technische eisen of regels in een EU-lidstaat? Alle EU-landen hebben een Product contact point. Deze organisaties geven informatie over producteisen en normen in de EU-lidstaat. 

Product mag alsnog verboden worden 

Er zijn uitzonderingen op de wederzijdse erkenning. Andere EU-landen mogen een product verbieden als het een gevaar vormt voor: 

 • de openbare veiligheid; 
 • de volksgezondheid; 
 • het milieu. 

Product onterecht afgewezen? Klop aan bij SOLVIT 

Is uw product afgewezen in een ander EU-land? Maar geldt eigenlijk het principe van wederzijdse erkenning? Bij een onterecht negatief besluit kunt u gratis hulp inroepen van SOLVIT

Dit Europese netwerk van de Europese Commissie bemiddelt, als overheden in andere EU-landen EU-rechten hebben geschonden. Zij kunnen mogelijk helpen als u nog niet naar de rechter bent gestapt.  

Meer weten? 

Vragen over EU-wetgeving?

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?