Marktrapport Polen: kansen in de spoorsector

Gepubliceerd op:
13 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
14 september 2021

Hoe ziet de markt voor spoorlogistiek in Polen eruit, en welke kansen biedt dat voor Nederlandse bedrijven? Op deze pagina vindt u een samenvatting van het rapport 'Polish Railway Market Report 2021'. Vraag het volledige rapport aan via de button.

In augustus 2021 heeft de Nederlandse ambassade in Warschau in samenwerking met RVO de markt voor spoorlogistiek in Polen onderzocht. Het bijbehorende rapport gaat in op de plannen voor het vernieuwen van de spoorsector, welke kansen dit oplevert voor Nederlandse bedrijven en wat de beste aanpak is om deze kansen te benutten.

Achtergrond van de spoorlogistiekmarkt in Polen

De Poolse spoorsector is een van de grootste in de Europese Unie. De afgelopen jaren zijn de investeringen in het spoor flink gestegen: van € 0,5 miljard in 2010 tot € 2,4 miljard in 2020. Grootste initiatief voor de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur in Polen tot nu toe is het Nationale Spoorwegprogramma. Het omvat ongeveer 230 verschillende projecten en 9.000 km aan spoor. Het programma wordt door de EU medegefinancierd uit het meerjarig financieel kader 2014–2020.

Grote vraag en goede prognoses

Polen is een belangrijke markt voor buitenlandse investeerders in de spoorwegindustrie. Er is veel vraag naar spoorcomponenten, treincontrole- en signaleringssystemen en rollend materieel voor passagiers en goederen. De prognoses voor de Poolse economie zijn gunstig. Voor de komende jaren wordt de totale investeringswaarde in het spoorvervoer geschat op € 16 miljard.

Belangrijke verkeerstrends

De 3 belangrijkste verkeerstrends in het Poolse spoorvervoer tussen 2010 en 2020 zijn:

  • een daling van de volumes en het aandeel goederenvervoer per spoor (van 19% in 2010 tot 10% in 2020);
  • een forse groei van het volume van het containervervoer per spoor (het bereiken van 2,7 miljoen containers (TEU) in 2020);
  • een toename van het aantal reizigers per spoor, van 269 miljoen in 2014 naar 336 miljoen passagiers in 2019 (onderbroken tijdens de COVID-19-pandemie in 2020).

Naar verwachting zullen deze trends de komende jaren aanhouden.

Kansen voor Nederlandse bedrijven in Polen

Solidarity Transport Hub

De Solidarity Transport Hub (CPK) is een opkomend megaproject. Het bestaat uit 2 delen: een nieuwe, internationale luchthaven in de buitenwijken van Warschau, en een nieuw landelijk spoorwegsysteem dat de luchthaven verbindt met alle regio's van Polen. Dit project is erg belangrijk voor de langetermijnvooruitzichten voor de Poolse spoorweg-bouwsector. De kosten van dit project worden geschat op meer dan zł 90 miljard (ongeveer € 20 miljard). Hiervan is meer dan de helft bestemd voor de jaren 2024-2027.

Modernisering van stations en spoorlijnen

Een groot deel van de bestaande stations en spoorlijnen moet worden gemoderniseerd. Hiervoor maakt de overheid ruimte in de vorm van meerjarige ontwikkelingsprogramma's en investeringen in nieuwe hogesnelheidslijnen. Door deze vernieuwingen zal ook de behoefte aan rollend materieel stijgen.

Moderne ontwikkelingen

Regionale overheden en exploitanten van passagiersspoorwegen zijn vooral geïnteresseerd in hybride en waterstofaangedreven treinstellen en dubbeldekkers voor duw-trektreinen. Vrachtvervoerders zijn van plan om elektrische locomotieven aan te schaffen die zijn uitgerust met een ingebouwd Europees treincontrolesysteem (ETCS) en intermodale platforms.

3 Tips voor de Poolse spoorlogistiekmarkt

1. Leer de Poolse cultuur goed kennen

Om de markt succesvol te betreden, is kennis van de unieke cultuur en de bedrijfsprocessen in Polen vereist. Goede banden onderhouden met relevante stakeholders is de belangrijkste succesfactor.

2. Neem deel aan evenementen

Deelname aan internationale beurzen en handelsmissies kan een goede eerste springplank zijn naar de Poolse markt voor spoorlogistiek.

3. Neem contact op met de ambassade

De ambassade in Polen kan bemiddelen bij deelname aan zulke evenementen. Maak gebruik van elke gelegenheid om contact te leggen met belangrijke relaties en vergroot uw kansen in Polen door contact op te nemen met de ambassade in Warschau.

Gratis het volledige rapport ontvangen?

Het volledige marktrapport gaat uitgebreid in op de kansen in deze sector en hoe u de markt kunt benaderen.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?