Zakendoen in de Mekongdelta: vind kansen in de duurzame aquacultuur

Gepubliceerd op:
22 januari 2024

Aquacultuur is een belangrijke sector in ontwikkeling van de Vietnamese Mekongdelta. Er liggen wel diverse uitdagingen op het gebied van landbouw- en waterbeheer, voedselveiligheid en toegepaste technologieën. Deze combitrack biedt kansen om de aquacultuursector in de Mekongdelta duurzaam te ontwikkelen. Doet u al zaken in Vietnam, of bent u een innovatief bedrijf en denkt u uw eerste exportstappen te maken? Ontdek wat u in Vietnam kunt betekenen.

Combitracks

Kansen en uitdagingen in de aquacultuur van de Mekongdelta

De Mekong is een grote rivier in Zuidoost-Azië en heeft zijn oorsprong op het Tibetaanse Hoogland. Daarvandaan stroomt de Mekong vanuit China voor een groot deel op de grens van Laos en Thailand. Via Cambodja komt de rivier uit in de Mekongdelta in het zuiden van Vietnam.

De regio rond de rivier is zeer vruchtbaar. Het is de grootste regionale producent en exporteur van rijst, fruit, vis en aquacultuurproducten in Vietnam. Dankzij een combinatie van een tropisch klimaat en uitgestrekte waternetwerken produceert de Mekongdelta meer dan 70% van de Vietnamese aquacultuurproducten. Vietnam is wereldwijd de 4e grootste producent van producten uit de aquacultuursector.

Aquacultuur speelt een grote rol in het voorzien in de vraag naar vis in Vietnam. De sector biedt intussen 2,7 miljoen banen in Vietnam. Denk aan banen in productie, bestuur, verwerking en marketing. De consumptie van vis neemt ook alsmaar toe. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

 • stijgende middeninkomens;
 • de hoge voedingswaarde;
 • makkelijke vertering;
 • kweken kost minder (in vergelijking met andere eiwitbronnen als rund- of varkensvlees).

De vaak kleinschalige aquacultuurboeren in de Mekongdelta vertrouwen voor hun teeltsystemen veelal op verouderde methoden en op hun instinct. De technieken zijn eenvoudig en productiegegevens worden niet verzameld.

Hierdoor heeft de aquacultuursector van de Mekongdelta te maken met diverse uitdagingen. Die kunnen ook leiden tot interessante kansen voor Nederlandse bedrijven:

 • De meeste aquacultuurboerderijen zijn relatief kleinschalig en kunnen met andere teelttechnieken productiever worden.
 • Er ontbreekt vaak kennis van teelttechnieken; vooral op het gebied van ziekten, voeding en watermanagement.
 • Er is behoefte aan betaalbare technologische toepassingen.
 • De productiekosten van met name voeding en inputs zijn hoog.
 • Door betere samenwerking kan de waardeketen korter en efficiënter worden.

Vietnam heeft een masterplan ontwikkeld om het grote potentieel van de Mekongdelta te benutten. Een belangrijk doel van het masterplan is het ontwikkelen van duurzame waardeketens in de landbouw, waaronder aquacultuur. 

De combitrack Mekongdelta brengt de economische kansen van deze overgang naar een duurzame aquacultuur in beeld. Dat gebeurt via samenwerking van de ambassade in Vietnam, RVO-experts en ondernemers zelf.

De doelen van de combitrack Mekongdelta

Het doel van de combitrack is om te helpen bij een overgang naar klimaatslimme, duurzame aquacultuur in de Mekongdelta. Daarmee kan de Mekongdelta concurrerender zijn, minder impact hebben op de natuur en meer waarde creëren voor boeren. Hiervoor is (onder andere) het volgende nodig:

 • Focus op nature-based solutions (oplossingen in harmonie met de natuur).
 • Beter watermanagement.
 • Meer samenwerking en interventies tussen private en publieke sector.
 • Verminderen van ziektedruk.
 • Minder gebruik van antibiotica.
 • Betere weerbaarheid tegen klimaatverandering. 
 • Meer kennis, ervaring en ondersteuning aan boeren en coöperaties. 
 • Meer aangepaste en betaalbare technologieën. 
 • Certificering van aquacultuurproducten.
 • Aandacht voor dierenwelzijn.
 • Meer betrokkenheid van jongeren.
 • Beter inkomen voor boeren.

Welke kansen biedt de combitrack voor u?

De combitrack Mekongdelta heeft deelnemende ondernemers veel te bieden. Denk aan kansrijke samenwerkingen, zowel nationaal als internationaal. Maar ook activiteiten, studies, trainingen, demonstraties, onderzoek, kennisdeling en de samenwerking in consortia. Bekijk ons overzicht:

 • Kansrijke samenwerkingen, zowel nationaal als internationaal:

  - Samenwerkingen tussen Nederlandse en Vietnamese bedrijven;
  - Samenwerking met lokale overheden in de Mekongdelta;
  - Samenwerken met Nederlandse organisaties (Topsectoren, brancheorganisaties, ASC, IDH, Agriterra, etcetera);
  - Samenwerking tussen Nederlandse en Vietnamese kennisinstellingen;
  - Samenwerking met InvestInternational, FMO, Dutch Fund for Climate and Development (DFCD).

 • Wij organiseren activiteiten in Vietnam rondom de overgang naar een duurzame aquacultuursector in Vietnam. Zoals seminars, beurzen, missies, meetings en meer. Blijf via deze pagina op de hoogte van de activiteiten die gepland worden. 
 • Publiek-private consortia die zich richten op de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur in Vietnam.
 • Studies, demonstraties en trainingen. Denk ook aan pilottrajecten in samenwerking met private en publieke stakeholders. Die kunnen interessant zijn voor uw stap naar Vietnam.

Samenwerking tussen Nederland en Vietnam

Deze combitrack is een aanvulling op al bestaande samenwerkingen tussen Nederland en Vietnam. Zo hebben Vietnam en Nederland al sinds 2014 een Strategic Partnership Arrangement (SPA) op het gebied van duurzame landbouw en voedselzekerheid, en sinds 2010 al een SPA op waterbeheer en klimaatverandering. En in 2017 is er tussen beiden landen een Memorandum of Understanding (MoU) getekend op het gebied van voedselveiligheid.

De samenwerking is mede ontstaan doordat Nederland en Vietnam veel overeenkomsten hebben. De delta's van beide landen (Rijndelta en Mekongdelta) hebben door hun ligging direct te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast zijn beide landen sterk in aquacultuur. Nederland op het gebied van kennis en technieken. Vietnam als grote producent van kweekvis en garnalen. Het land mist alleen nog de moderne expertise om het maximale uit deze bedrijfstak te halen.

Meer weten?

Agroberichten, de website van het LNV Attaché Netwerk, heeft al diverse – vooral Engelstalige – artikelen over dit partnerschap gepubliceerd:

Ook op de website van RVO hebben we meer informatie over zakelijke kansen in Vietnam:

Win-winsituatie met wereldwijde combitracks

De Nederlandse overheid start in 14 landen een gecombineerde aanpak om handel, investeringen en ontwikkeling te bevorderen.

Die aanpak levert een win-winsituatie op. Aan de ene kant wordt de export- en investeringspositie van Nederlandse ondernemers versterkt. Aan de andere kant wordt geïnvesteerd in oplossingen voor lokale uitdagingen en lokale economische ontwikkeling. Dit draagt ook bij aan het creëren van waardig werk in deze landen.

In verschillende landen is al gestart met de opzet van combitracks. Bekijk welke combitracks er zijn.

Interesse in deze combitrack?     

Onze experts gaan graag met u in gesprek. Bespreek uw mogelijkheden!    

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?