Zakelijke kansen in Vietnam

Laatst gecontroleerd op:
26 februari 2024
Gepubliceerd op:
10 april 2013

Wilt u zakendoen in Vietnam? Er zijn kansen voor Nederlandse ondernemers in onder meer de maritieme sector, energie, afvalverwerking, smart cities, logistiek en infrastructuur, land- en tuinbouw, gezondheidszorg en textiel.

Nederland is van de EU-landen de grootste directe investeerder in Vietnam en de tweede EU-handelspartner. Veel vooraanstaande Nederlandse bedrijven zijn actief in Vietnam.

De adviseurs van RVO helpen u bij het verkennen van de markt. We bekijken samen waar uw product of dienst het meeste kans maakt. En we kunnen u ondersteunen bij het vinden van lokale zakenpartners. Samen met het buitenlandnetwerk helpen we u op weg in Vietnam. Neem contact op met ons voor meer informatie over de dienstverlening van RVO.

Agrifood en tuinbouw

De Vietnamese agrifood- en tuinbouwsector biedt kansen in alle schakels van de keten. De land- en tuinbouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van het Vietnamese BBP en biedt werkgelegenheid aan 40% van de beroepsbevolking.

De binnenlandse productie van voedselgewassen betreft vooral rijst, suikerriet, en in mindere mate cassave en maïs. Ook rubber, koffie en thee zijn belangrijk, net als cashewnoten en peper. In de Vietnamese fruitteelt overheersen sinaasappel, mango, lychee en longan. De kweek van vis en garnalen is sterk exportgericht. Bij vleesproductie draait het vooral om kip en varken.

Kijk voor meer informatie op de website van de LNV-raad.

Innovatie en tech

Smart cities

Voor ondernemers met expertise op het gebied van smart cities heeft Vietnam veel te bieden. Zo is het land op zoek naar oplossingen voor slimme stadsverlichting en er is belangstelling voor stadslandbouw.

Marktrapport Vietnam: digitalisering en HTSM-kansen in de maakindustrie

Er is onderzoek gedaan naar kansen op het gebied van Hightech Systemen en Materialen (HTSM) in Vietnam. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse ambassade in Vietnam. Het rapport geeft een overzicht van de huidige HTSM-sector in Vietnam en de kansen die hier liggen voor Nederlandse bedrijven.

Watermanagement en verwerking afvalwater

De laaggelegen rivierdelta en het tyfoonseizoen zorgen in Vietnam voor specifieke uitdagingen op het gebied van water. Net als de grote vraag naar (grond)water in de landbouw, de industrie en in stedelijke gebieden. Niet-duurzaam watergebruik vormt een bedreiging voor de verdere ontwikkeling van Vietnam.

Met een integraal Mekong Delta Plan voor de lange termijn willen Nederland en Vietnam gezamenlijk aantonen dat je rekening kunt houden met klimaatverandering in je sociaal-economische ontwikkeling. Interessante subsectoren die kansen bieden, zijn rivierenbeheer, waterbeheer in stedelijk gebied, afvalwatertechnologie, landschapsbeheer, datamanagement en capaciteitsopbouw.

Maritieme industrie

Vietnam is door de geografische ligging, lange kustlijn en het binnenlands rivierennet, een belangrijk centrum voor de handel binnen Azië.

Verschillende clusters van Vietnamese havens, zoals Haiphong, Danang en Vung Tau liggen strategisch aan de Aziatische scheepvaartroutes. Vietnam is bovendien de 2e grootste in scheepsbouw in Azië, en de 10e grootste wereldwijd. Het land is interessant voor bedrijven (en hun toeleveranciers) in de scheepsbouw, havenontwikkeling en havenapparatuur; zowel voor investeren als het vestigen van een productielocatie. In en rond Haiphong is de Nederlandse maritieme industrie al aanwezig.

Transport en logistiek

De Vietnamese overheidsinvesteringen in infrastructuur bedragen ruim 5% van het Bruto Binnenlandse Product (BBP). Er worden grote projecten uitgevoerd in de logistieke knooppunten Hanoi, Haiphong, Danang en Ho Chi Minhstad. Voorbeelden zijn onder andere de aanleg van nieuwe metrolijnen, het transformatieproces van de Vietnamese spoorwegen, uitbreiding van havens en de constructie van snelwegen en bruggen.

Nederlandse baggeraars kunnen assisteren bij het verbeteren van binnenlandse waterwegen. Ook is er behoefte aan een masterplan voor multimodaal vervoer van personen en vracht over spoor, wegen en water. De Nederlandse luchtvaartsector heeft de snelle groei van de Vietnamese luchthaveninfrastructuur al benoemd als kans. Schiphol is als Europees topvliegveld een toonbeeld van technologie en planning. Nederland beschikt hierdoor over kennis en expertise die ook in Vietnam kan worden benut.

Windenergie

Bent u actief in de windenergiesector? Dan zijn er volop kansen voor u in Vietnam. De Vietnamese overheid stimuleert duurzame energie; het gebruik van windenergie is er nog volop in ontwikkeling. Kansen te over voor onder meer Nederlandse ontwikkelaars, financieel specialisten en technisch adviseurs.

Internationale aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's uit aan projecten. Deze projecten leiden tot veel interessante opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers.

Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via onderstaande websites:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke MVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste financiering, ook buiten RVO.

Marktrapporten

RVO en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), het Innovatie Attaché Netwerk (IA-Netwerk) en het LNV Attaché Netwerk (LAN) publiceren rapporten over kansrijke sectoren in Vietnam. Kijk voor de andere marktrapporten over Vietnam in de bibliotheek.

Andere relevante informatie over groeisectoren of zakelijke kansen publiceert het buitenlandnetwerk op internationaalondernemen.nl. Als er informatie beschikbaar is kunt u hier selecteren op Vietnam en de sector waarin u geïnteresseerd bent.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?