Zakelijke kansen in Vietnam

Gepubliceerd op:
10 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
24 juni 2021

Wilt u zakendoen in Vietnam? Er zijn kansen voor Nederlandse ondernemers in onder meer de maritieme sector, energie, afvalverwerking, smart cities, logistiek en infrastructuur, land- en tuinbouw, gezondheidszorg en textiel.

Nederland is van de EU-landen de grootste directe investeerder in Vietnam en de tweede EU-handelspartner. Veel vooraanstaande Nederlandse bedrijven zijn actief in Vietnam.

De adviseurs van RVO helpen u bij het verkennen van de markt. We bekijken samen waar uw product of dienst het meeste kans maakt. En we kunnen u ondersteunen bij het vinden van lokale zakenpartners. Samen met het buitenlandnetwerk helpen we u op weg in Vietnam. Neem contact op met ons voor meer informatie over de dienstverlening van RVO.

ASEAN Business Platform

Wilt u nieuwe contacten opdoen en uw kansen in de regio ontdekken? Meld u dan aan bij het ASEAN-5 Business Platform. Dit is een evenementen- en matchingsplatform dat Nederlandse ondernemers koppelt aan partijen in Zuidoost-Azië. Het platform focust op kansen en evenementen in Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand en Vietnam. Het richt zich hierbij op de sectoren water, agrifood, afvalbeheer, circulaire economie en hernieuwbare energie. Na aanmelding kunt u virtuele overleggen inplannen met mogelijke zakenpartners, met andere ondernemers matchen en uw producten of diensten aanbieden op de marktplaats.

Impact coronacrisis op Vietnamese sectoren

Met name de toeristische sector en de textielsector in Vietnam zijn hard getroffen door COVID-19. De coronacrisis biedt echter ook kansen nu op 1 augustus 2020 het handelsakkoord tussen Vietnam en de EU is ingegaan. Onder dit akkoord zal de aard van de handel veranderen, omdat hierin ook afspraken zijn gemaakt over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven op het gebied van duurzaam ondernemen.

Toekomstige ontwikkelingen

Het is lastig om per sector aan te geven wat de precieze gevolgen zijn van de coronacrisis. Maar we houden de ontwikkelingen zo goed mogelijk bij. Zodra wij nieuwe informatie hebben, werken we de teksten bij. Houd deze pagina dus in de gaten.

Bekijk ook de Veelgestelde vragen over het coronavirus in Azië en Oceanië.

Agrifood en tuinbouw

De Vietnamese agrifood- en tuinbouwsector biedt kansen in alle schakels van de keten. De land- en tuinbouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van het Vietnamese BBP en biedt werkgelegenheid aan 40% van de beroepsbevolking.

De binnenlandse productie van voedselgewassen betreft vooral rijst, suikerriet, en in mindere mate cassave en maïs. Ook rubber, koffie en thee zijn belangrijk, net als cashewnoten en peper. In de Vietnamese fruitteelt overheersen sinaasappel, mango, lychee en longan. De kweek van vis en garnalen is sterk exportgericht. Bij vleesproductie draait het vooral om kip en varken.

Kijk voor meer informatie op de website van de Landbouwraad.

Innovatie en tech

Smart cities

Voor ondernemers met expertise op het gebied van smart cities heeft Vietnam veel te bieden. Zo is het land op zoek naar oplossingen voor slimme stadsverlichting en er is belangstelling voor stadslandbouw.

Marktrapport kansen in Da Nang

Da Nang is een van de snelst groeiende steden in Vietnam. De laatste 10 jaar groeide de economie van de stad jaarlijks met 9% tot 11% (voor COVID-19). Dit is ruim boven het Vietnamese gemiddelde van 6,5%.

Deze indrukwekkende groei zet naar verwachting de komende jaren door. Om dit vast te houden, wil Da Nang inzetten op 'smart industry' en internationalisering. De stad wil een lokale en regionale hub creëren voor start-ups, innovatie en creativiteit. Door industrialisatie en modernisatie moet de Central Highlands-regio in Vietnam groeien. De lage kosten, toegang tot jong talent en steun vanuit de overheid maken Da Nang een hub voor tech- en andere start-ups. Daarnaast bevindt een van de 3 grote high tech-parken van Vietnam zich in Da Nang. Hier kunnen techbedrijven profiteren van een aantrekkelijk ondernemingsklimaat met gunstige belastingtarieven en goede infrastructuur.

Nederlandse bedrijven kunnen het volledige rapport gratis opvragen bij de ambassade in Hanoi.

Watermanagement en verwerking afvalwater

De laaggelegen rivierdelta en het tyfoonseizoen zorgen in Vietnam voor specifieke uitdagingen op het gebied van water. Net als de grote vraag naar (grond)water in de landbouw, de industrie en in stedelijke gebieden. Niet-duurzaam watergebruik vormt een bedreiging voor de verdere ontwikkeling van Vietnam.

Met een integraal Mekong Delta Plan voor de lange termijn willen Nederland en Vietnam gezamenlijk aantonen dat je rekening kunt houden met klimaatverandering in je sociaal-economische ontwikkeling. Interessante subsectoren die kansen bieden, zijn rivierenbeheer, waterbeheer in stedelijk gebied, afvalwatertechnologie, landschapsbeheer, datamanagement en capaciteitsopbouw.

Maritieme industrie

Vietnam is door de geografische ligging, lange kustlijn en het binnenlands rivierennet, een belangrijk centrum voor de handel binnen Azië.

Verschillende clusters van Vietnamese havens, zoals Haiphong, Danang en Vung Tau liggen strategisch aan de Aziatische scheepvaartroutes. Vietnam is bovendien de 2e grootste in scheepsbouw in Azië, en de 10e grootste wereldwijd. Het land is interessant voor bedrijven (en hun toeleveranciers) in de scheepsbouw, havenontwikkeling en havenapparatuur; zowel voor investeren als het vestigen van een productielocatie. In en rond Haiphong is de Nederlandse maritieme industrie al aanwezig.

Transport en logistiek

De Vietnamese overheidsinvesteringen in infrastructuur bedragen een relatief hoge 5,7% van het Bruto Binnenlandse Product (BBP). Er worden grote projecten uitgevoerd in de logistieke knooppunten Hanoi, Haiphong, Danang en Ho Chi Minhstad. Voorbeelden zijn onder andere de aanleg van nieuwe metrolijnen, het transformatieproces van de Vietnamese spoorwegen, uitbreiding van havens en de constructie van snelwegen en bruggen.

Nederlandse baggeraars kunnen assisteren bij het verbeteren van binnenlandse waterwegen. Ook is er behoefte aan een masterplan voor multimodaal vervoer van personen en vracht over spoor, wegen en water. De Nederlandse luchtvaartsector heeft de snelle groei van de Vietnamese luchthaveninfrastructuur al benoemd als kans. Schiphol is als Europees topvliegveld een toonbeeld van technologie en planning. Nederland beschikt hierdoor over kennis en expertise die ook in Vietnam kan worden benut.

Windenergie

Bent u actief in de windenergiesector? Dan zijn er volop kansen voor u in Vietnam. De Vietnamese overheid stimuleert duurzame energie; het gebruik van windenergie is er nog volop in ontwikkeling. Kansen te over voor onder meer Nederlandse ontwikkelaars, financieel specialisten en technisch adviseurs.

Internationale aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's uit aan projecten. Deze projecten leiden tot veel interessante opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers.

Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via onderstaande websites:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste financiering, ook buiten RVO.

Marktrapporten

RVO en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren rapporten over kansrijke sectoren in Vietnam. Kijk voor de andere Marktrapporten over Vietnam in de bibliotheek.

Andere relevante informatie over groeisectoren of zakelijke kansen publiceert het buitenlandnetwerk op internationaalondernemen.nl. Als er informatie beschikbaar is kunt u hier selecteren op Vietnam en de sector waarin u geïnteresseerd bent.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?