Marktrapport Zuid-Korea: kansen in Zero Energy Building

Gepubliceerd op:
20 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
27 maart 2024

Hoe ziet de Zero Energy Building-markt eruit in Zuid-Korea en welke kansen biedt dat voor Nederlandse bedrijven in deze sector? Op deze pagina vindt u een samenvatting van het rapport 'Zero Energy Building with Aquathermal Energy, Republic of Korea'. U kunt het rapport opvragen via de aanvraagbutton onderaan deze pagina.

Rapport over Zero Energy Building

De Nederlandse ambassade in Seoel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaven opdracht voor het maken van een marktstudie over Zero Energy Building (ZEB) en aquathermie in Zuid-Korea: 'Zero Energy Building with Aquathermal Energy, Republic of Korea'. Dat is uitgevoerd door de Society of Air-conditioning and Refrigerating Engineers of Korea (SAREK). Het rapport is op 5 juli 2021 tijdens een webinar gepresenteerd aan een aantal Nederlandse bedrijven die al hun interesse hadden aangegeven.

Het rapport gaat in op:

  • De Koreaanse marktontwikkelingen rond Zero Energy Building;
  • Innovatieve technologieën voor de zogenaamde gebouwde omgeving, met focus op aquathermie en Aquifier Thermal Energy Storage (ATES);
  • Het stimuleringsbeleid van de Koreaanse overheid;
  • De relevante wet- en regelgeving;
  • Concrete mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven en tips voor het betreden van de markt.

Wat is Zero Energy Building?

De bouwsector is verantwoordelijk voor een kwart van de totale energieconsumptie in Zuid-Korea en is daarmee een grote bron van broeikasgassen. Het Zero Energy Building-concept (ook wel bekend als energieneutraal bouwen) is bedoeld om deze uitstoot sterk terug te dringen. Aquathermie is een van de duurzame energiebronnen die hierin een belangrijke rol kunnen spelen. De Zuid-Koreaanse overheid voert striktere regels in rond energiebesparing en goedkeuring van de bouw van grote gebouwen.

Vanaf 2025 wordt Zero Energy Building verplicht voor alle publieke gebouwen groter dan 500 m2 en privégebouwen groter dan 1.000 m2. Voor appartementencomplexen geldt de verplichting als ze meer dan 30 huishoudens bevatten.

Kansen voor Nederlandse bedrijven in Zuid-Korea

Samenwerkingen rond duurzame energie

Zero Energy Building biedt goede mogelijkheden voor samenwerking tussen Nederlandse en Zuid-Koreaanse bedrijven. Daarbij is er vooral vraag naar technologieën voor duurzame energie. Met name technologieën die weinig ruimte innemen in en rond gebouwen.

Nieuwe aquathermieprojecten

In oktober 2019 is de 'New Energy and Renewable Energy Development and Distribution Promotion Act' gedeeltelijk herzien. Daarmee is oppervlaktewater uit rivieren naast oppervlaktewater uit zee ook erkend als duurzame energiebron binnen aquathermie. Hierdoor worden er in Zuid-Korea verschillende nieuwe projecten op het gebied van aquathermie ontwikkeld.

Omdat aquathermie in Zuid-Korea nog in de kinderschoenen staat, moet de wetgeving nog aangepast worden en zijn er nog technische uitdagingen.

Busan Eco Delta City

K-Water, de publieke waterbeheerder, is de belangrijkste projectontwikkelaar in Zuid-Korea. Voor een van hun projecten, in Busan Eco Delta City, heeft het Nederlandse Witteveen+Bos een haarbaarheidsstudie uitgevoerd.

3 Tips voor de Zuid-Koreaanse Zero Energy Building-markt

1. Vind lokale zakenpartners

Het is door lastige regelgeving niet eenvoudig voor Nederlandse bedrijven om zelfstandig zaken te doen in Zuid-Korea. Daarom is het aan te raden om de juiste lokale partners te zoeken voor samenwerking in projecten die in ontwikkeling of in de planning zijn.

2. Werk samen met EPC-bedrijven

De belangrijke Zuid-Koreaanse EPC-bedrijven (Engineering Procurement and Construction) zijn wereldwijde spelers. Voor Nederlandse bedrijven biedt samenwerking met hen ook goede mogelijkheden op buitenlandse markten. De Zuid-Koreaanse partners kunnen dan de ’hardware' voor hun rekening nemen en de Nederlandse partners het design en de consultancy.

3. Neem contact op met de ambassade

De ambassade in Seoul kan u ondersteunen bij het betreden van de Zuid-Koreaanse Zero Energy Building-markt. Maak gebruik van elke gelegenheid om contact te leggen met belangrijke relaties en vergroot uw kansen in Zuid-Korea door contact op te nemen met de ambassade in Seoel.

Gratis het volledige rapport ontvangen?

Het volledige marktrapport gaat uitgebreid in op de kansen in deze sector en hoe u de markt kunt benaderen.

Meer weten?

Gratis het rapport ontvangen?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?