Runderen slachten, wegen en classificeren

Gepubliceerd op:
29 mei 2024

Leveranciers van slachtrunderen moeten een eerlijke prijs krijgen voor het vlees. Daarom zijn er regels voor het identificeren, slachten en wegen van de dieren. En voor het classificeren en afrekenen. U houdt zich aan deze regels als u minimaal 150 runderen per week slacht.

Identificeren

Runderen die naar een slachterij gaan, moeten een merk hebben. U controleert dit bij alle geleverde runderen. Vindt u een dier zonder merk? Dan geeft u dat rund er zelf een. Uit het merk blijkt duidelijk van welke leverancier of veehouder het dier is. U moet de runderen tot na de classificatie kunnen herkennen aan het merk.

Slachten

Nadat u de runderen geleverd krijgt, slacht u de dieren zo snel mogelijk. Zit er te veel tijd tussen de aanvoer en het slachten? Of haalt u te veel delen weg? Dat is een nadeel voor de leverancier en daarom verhoogt u het warm geslacht gewicht.

Wanneer slachten

Het tijdstip van de levering bepaalt wanneer u de runderen moet slachten. De datum en het tijdstip van de aanvoer zet u in uw eigen administratie. Zo kan iedereen controleren of u de runderen op tijd heeft geslacht. U houdt deze tijden aan:

  • Voor 12:00 uur geleverd, dezelfde dag geslacht
  • Na 12:00 uur geleverd, uiterlijk de volgende dag voor 12:00 uur geslacht

Slacht u de runderen later? Dan verhoogt u het warm geslacht gewicht met 1% voor elke wachtdag of een deel daarvan. Voorbeeld: U krijgt op maandag om 11:30 uur runderen geleverd. U slacht de dieren op woensdag om 14:00 uur. De dieren hebben dan op dinsdag en woensdagochtend gewacht op de slacht. Daarom verhoogt u het warm geslacht gewicht met 2 keer 1%.

Hoe slachten

Na de slacht mag u sommige delen verwijderen voordat u het rund weegt. Welke dit zijn, leest u hieronder. Als u meer weghaalt of weegt voor de goedkeuring, past u het gewicht later aan.

Wegen

Na de slacht kunt u het karkas wegen. U houdt zich hierbij aan de regels over hoe en wanneer u weegt. En uw weeginstallatie voldoet aan alle eisen. Het is belangrijk dat de leverancier eerlijk wordt betaald voor wat hij heeft geleverd.

Classificeren

Na het slachten en wegen laat u de runderen classificeren. Dit gebeurt in Nederland visueel. Een classificateur van Kiwa CBS regelt dit en deelt de runderen in volgens het SEUROP-schema. Hiervoor kijkt men naar de leeftijd en het geslacht van het rund. En naar de hoeveelheid vlees en vet. Dit noemen we ook wel bevleesdheid en vetheid.

Afrekenen

Na het slachten, wegen en classificeren berekent u hoeveel de leverancier krijgt voor de dieren. U houdt hierbij rekening met kosten die u zelf heeft gemaakt voor de classificatie en mogelijke controles.

Informatie en prijzen doorgeven

Deze organisaties geven informatie over prijzen aan ons door:

  • slachterijen die elk jaar meer dan 20.000 runderen slachten
  • groothandelaren die elk jaar meer dan 10.000 runderen laten slachten en door de overheid zijn aangewezen

Op Marktinformatie doorgeven leest u hoe u gegevens doorgeeft. Wij geven de informatie weer door aan de Europese Commissie (EC). We rekenen de prijzen van alle slachterijen op de juiste manier om. En zorgen ervoor dat de prijzen voldoen aan de eisen van de EC.

Waarom informatie doorgeven?

De rundvleessector gebruikt de informatie voor de handel. Daarnaast heeft een markt soms hulp nodig. Om dat voor slachtrunderen te bepalen, kijkt de EC naar de gemiddelde prijzen. Het gaat daarbij alleen om de belangrijkste kwaliteitsklassen van stieren, koeien en vaarzen. Alle lidstaten geven die prijsinformatie elke week door.

De gegevens die voor dit jaar bekend zijn vindt u onder Runderen op Statistieken marktinformatie.

Wetten en regels

De regels voor het slachten van runderen staan in de Regeling marktordening vlees. Deze regels gaan over het slachten van volwassen runderen vanaf 8 maanden. U houdt zich altijd aan deze regels. Het maakt daarbij niet uit of u de runderen per stuk of per kilogram heeft gekocht.

Voor het slachten, wegen en classificeren van runderen tot 8 maanden bestaat een vrijwillige regeling. Kiwa CBS voert deze uit in opdracht van brancheorganisatie SBK. Informatie hierover leest u op Kalversector.nl.

Europese regels over classificatie en prijsmelding staan in de Gedelegeerde verordening 2017/1182 en de Uitvoeringsverordening 2017/1184.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?