Runderen merken

Laatst gecontroleerd op:
30 november 2023
Gepubliceerd op:
14 mei 2019

Als u runderen houdt moet u zorgen voor een goede identificatie. Alle runderen in Nederland moeten 2 goedgekeurde identificatiemiddelen in hebben. Bij risico's op het gebied van dierziektes, dierenwelzijn en volksgezondheid moeten we snel actie kunnen ondernemen. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie (I&R) van dieren.

Goed om te weten

I&R Dieren op Mijn RVO is vernieuwd. Vanaf 5 december 2023 gebruikt u het nieuwe I&R Dieren op Mijn RVO. Lees meer op Het nieuwe I&R Dieren.

Welke identificatiemiddelen zijn er?

Er zijn 4 soorten identificatiemiddelen. Hiervan zijn er nu 2 goedgekeurd en beschikbaar:

 • niet-elektronisch geel merk
 • elektronisch groen merk
 • bolustransponder (nog niet beschikbaar)
 • injecteerbare transponder (nog niet beschikbaar)

Sinds 13 februari 2020 is identificatie met een elektronisch merk toegestaan. U mag alleen goedgekeurde identificatiemiddelen gebruiken van een erkend merkleverancier. In het overzicht Leveranciers en goedgekeurde oormerken voor runderen ziet u bij welke leveranciers de elektronische groene merken verkrijgbaar zijn.

Een bolustransponder en injecteerbare transponder zijn voor runderen in Nederland nog niet goedgekeurd. En zijn daarom nog niet beschikbaar. Dit betekent dat runderen in Nederland op dit moment nog alleen geïdentificeerd mogen worden met niet-elektronische (gele) merken en elektronische (groene) merken. Wilt u andere elektronische identificatiemiddelen gaan gebruiken? Neem dan contact op met uw merkleverancier. Een merkleverancier kan een goedkeuring bij ons aanvragen.

Merken bestellen

U bestelt goedgekeurde merken bij een erkend merkleverancier. Dit kan ook met uw bedrijfsmanagementsysteem. Lees hierboven welke merkleveranciers goedgekeurde merken verkopen.

Abonnement

Heeft u regelmatig merken nodig? Neem dan een abonnement om uw voorraad automatisch op peil te houden. Het instellen en wijzigen van een abonnement gaat via de merkleverancier. U kunt voor meerdere merktypen een merkabonnement instellen. Werkt u met een bedrijfsmanagementsysteem? Dan kunt u daarin ook rundermerken bestellen en een abonnement instellen of wijzigen.

Volgorde van werknummer

De merkleveranciers geven de levensnummers op de merken zoveel mogelijk op volgorde van werknummer uit. Voor de niet-elektronische (gele) merken werken we al een lange tijd met de 9 cijferige nummerreeks. 

De vrije, nog te gebruiken nummers in deze 9 cijferige nummerreeks beginnen op te raken. Er is nog voor een aantal jaren voorraad. Hierdoor is het niet altijd meer mogelijk om aan te sluiten op het laatste of gewenste werknummer. Dit geldt vooral bij grotere bestellingen. Dit wordt pas duidelijk als de uitgegeven nummers op de vrije merken lijst staan. En dus de bestelling al is geplaatst en verwerkt.

Samen met de merkleveranciers is er overleg over de invoering van een nieuwe nummerreeks voor de niet-elektronische (gele) merken. Als hierover meer bekend is informeren wij u hierover.

Vragen over bestellingen en facturen voor merken stelt u aan uw merkleverancier.

Merk verloren?

Soms verliest een rund een merk. Als u dit als houder van het rund ziet, bestel dan nog een merk met dezelfde ID-code. Dit doet u bij een erkend merkleverancier. Breng het merk direct bij het dier aan als u dit heeft ontvangen. Heeft het dier beide merken verloren dan moet u het dier opnieuw merken. Dit mag alleen onder toezicht van een medewerker van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Merken aanbrengen

Binnen 3 werkdagen nadat een kalf is geboren brengt u als houder 2 merken aan. Meld het kalf daarna met een Geboortemelding in I&R.

Geïmporteerde runderen uit landen buiten de Europese Unie moeten ook een Nederlands merk in. Gebruik hiervoor uw eigen vrije merken. In uw administratie schrijft u bij het nieuwe Nederlandse nummer wat het oorspronkelijke nummer was. Deze 2 nummers (ID-codes) geeft u daarna op bij de Importmelding in I&R.

Andere voorwaarden voor kalveren in natuurgebieden

Kalveren die in een natuurgebied worden geboren krijgen vaak niet binnen 3 werkdagen hun merken. U mag merken later aanbrengen, maar dan is het nodig dat u eerst een vrijstelling bij ons aanvraagt.

Geef eerst de verlenging van de merktijd aan ons door op Mijn RVO. Daarna noteert u van ieder kalf de geboortedatum, de specifieke kenmerken en de ID-code van de moeder. U reserveert de merken voor het kalf en noteert de ID-code van het merk. Daarna meldt u binnen 3 werkdagen de geboorte in I&R. U mag op een later moment het merk bij het kalf aanbrengen. Later aanbrengen betekent binnen 9 maanden na de geboorte van het kalf. Van kalveren die u na 6 maanden merkt moet u de identiteit van de moeder aantonen. Doe dit met een DNA-test en bewaar deze test in uw administratie.

Merken bij kalveren mag u later aanbrengen als:

 • u runderen extensief houdt en vooral voor natuurbescherming en landschapsbehoud;
 • de kalveren bij de moederkoe blijven;
 • de oppervlakte van het natuurgebied minimaal 100 hectare is;
 • de gemiddelde veebezetting per jaar minder is dan 0,5 rund per hectare. Het gaat dan om runderen ouder dan 1 jaar.

Merken overdragen

Merken die op uw naam staan geregistreerd in I&R mag u overdragen aan een andere houder. Dit kan voor een vrij merk, maar ook voor een complete voorraad vrije merken. Vrije merken zijn merken die u nog niet heeft gebruikt. Het overdragen van merken aan een ander doet u met een Merkoverdracht melding in I&R op Mijn RVO. De nieuwe houder ziet de overgedragen merken direct in zijn voorraad vrije merken.

Merken blokkeren

U mag geen runderen merken met een onbruikbaar merk. Het merk staat nog wel als vrij merk in I&R. Door een Merkblokkademelding verwijdert u een onbruikbaar merk uit uw vrije voorraad. U blokkeert deze merken op Mijn RVO. Zo is het aantal merken in uw voorraad weer gelijk aan het aantal vrije merken in I&R.

Gegevens op een merk

Op een rundermerk staat veel informatie. Veel van deze gegevens moet u bij een melding in I&R invoeren. Hieronder ziet u voorbeelden met uitleg over die gegevens.

Gegevens identificatiemiddel:

 • ID-code: NL 1234 5678 9
 • Landcode: NL
 • Levensnummer: 1234 5678 9
 • Werknummer: 5678 (vergroot afgedrukt)
 • Controlegetal: 9
 • Barcode: III I II III III I = 0123456789
 • Verantwoordelijke organisatie: LNV

Gegevens op een bijbesteld merk

Heeft een rund een merk verloren? Bestel dan een merk met dezelfde ID-code. Een bijbesteld merk ziet er anders uit.

Gegevens bijbesteld identificatiemiddel:

 • Aantal keren dat het merk besteld is (in Romeinse cijfers): II
 • ID-code: NL 1946 2504 3
 • Landcode: NL
 • Levensnummer: 1946 2504 3
 • Werknummer: 2504 (vergroot afgedrukt)
 • Controlegetal: 3
 • Barcode: III I II III III I = 0194625043

Gegevens op een elektronisch merk

Goedgekeurd en beschikbaar

Gegevens elektronisch identificatiemiddel:

 • ID-code: NL 1312341 2345 2
 • Landcode: NL
 • Levensnummer: 1312341 2345 2
 • Werknummer: 2345 (vergroot afgedrukt)
 • Controlegetal: 2
 • Barcode: III I II III III I = 131234123452
 • Verantwoordelijke organisatie: LNV

Goedgekeurd maar nog niet beschikbaar

Gegevens elektronisch identificatiemiddel:

 • ID-code: NL 1300000 0001 2
 • Landcode: NL
 • Levensnummer: 1300000 0001 2
 • Werknummer: 0001 (vergroot afgedrukt)
 • Controlegetal: 2
 • Barcode: III I II III III I = 130000000012
 • Verantwoordelijke organisatie: LNV
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?