Fosfaatreductie melkvee

Gepubliceerd op:
22 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2022

Met het fosfaatreductieplan moesten we in 2017 op verschillende manieren de fosfaatproductie verlagen. Veehouderijen moesten bijvoorbeeld minder vrouwelijke runderen houden. De regeling is nu bijna afgerond en de laatste zaken worden afgehandeld.

Actuele informatie over fosfaatreductie

We hebben vrijwel alle bezwaarschriften afgehandeld. Er liggen op dit moment nog honderden beroepsdossiers bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Gecombineerde beschikking

Wij versturen geen gecombineerde beschikkingen meer. U kreeg een gecombineerde beschikking als wij:

  • voor een of meer periodes nog geen beschikking hadden gestuurd;
  • herberekeningen door veranderingen in I&R hebben gedaan;
  • herberekeningen door de afhandeling van uw bezwaar/beroep hebben gedaan.

Wij versturen nog wel correcties op de geldsommen. Bijvoorbeeld als er een beslissing is vanuit een bezwaar of beroep. U ontvangt dan een brief van Juridische Zaken of van het CBb.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de beschikking online bezwaar maken op mijn.rvo.nl.

Wilt u schriftelijk bezwaar maken? Stuur uw ondertekende bezwaarschrift binnen 6 weken naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
afdeling Juridische Zaken
postbus 40219
8004 DE Zwolle

De-minimis verklaring

Wij mochten uw bonus alleen uitbetalen als wij een ondertekende de-minimisverklaring voor het fosfaatreductieplan van u hebben. Versturen kon tot en met 31 december 2020.

Krijgt u het verzoek om een de-minimisverklaring te sturen? Vul het formulier Verklaring de-minimissteun in. Print uw formulier en vergeet niet om uw handtekening te zetten. Zo voorkomt u dat wij uw verklaring niet kunnen behandelen. Scan het in als PDF en stuur het daarna naar: fosfaatreductie@rvo.nl.

Uitspraken van CBb

Het CBb heeft bijna alle inhoudelijke beroepszaken afgehandeld. Lees meer op uitspraken CBb.

Over de fosfaatreductiemaatregelen 2017

Nederland moest in 2017 de fosfaatproductie terugbrengen naar het niveau dat was toegestaan voor het behoud van derogatie. Per 1 maart werden 3 maatregelen van kracht:

  1. Regeling fosfaatreductieplan 2017
  2. Voerspoor melkveehouderij
  3. Subsidieregeling beëindiging melkveehouderij

De regeling fosfaatreductieplan 2017 stimuleerde rundveehouderijen om hun melkveestapel in 5 perioden van elk 2 maanden te verkleinen. Melkproducerende bedrijven moesten hun vrouwelijke runderen terugbrengen naar het niveau van 2 juli 2015 min 4%. Voor grondgebonden bedrijven gold de korting van 4% niet.

In de brochure Fosfaatreductiemaatregelen 2017 leest u alle details van de regeling fosfaatreductieplan 2017.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?