Extra organische mest uitrijden

Laatst gecontroleerd op:
18 maart 2024
Gepubliceerd op:
6 mei 2020

Is de fosfaattoestand op uw bouwland hoog? Dan mag u extra organische mest uitrijden. Het gaat om 5 kilogram fosfaat per hectare. Heeft u een biologisch bedrijf? Dan is dit 10 kilogram. Melden kan het hele jaar door, maar u doet dat uiterlijk op 31 december.

Voorwaarden voor deze regeling

 • De fosfaattoestand van uw bouwland is hoog. Op deze percelen mag u 5 kilogram extra fosfaat per hectare uitrijden. Op Fosfaatdifferentiatie ziet u in welke klasse uw perceel zit.
 • U gebruikt mest die zorgt voor meer organische stof in de grond. U doet dit met in elk geval 20 kilogram fosfaat per hectare. U doet dat met één van deze mestsoorten, of een mengsel hiervan:
  - strorijke vaste mest van rundvee
  - strorijke vaste mest van schapen
  - strorijke vaste mest van geiten
  - strorijke vaste mest van paarden
  - dikke fractie van mest van rundvee
  - champost
  - gft-compost
  - groencompost
 • U geeft aan ons door op welk perceel u de extra fosfaat gebruikt.

Biologisch bedrijf

Heeft u een biologisch bedrijf? Dan is het niet 5, maar 10 kilogram extra fosfaat per hectare voor de percelen met fosfaatklasse hoog. Naast de mestsoorten hierboven mag u ook strorijke vaste mest van varkens gebruiken. U bemest het perceel dan zo kort mogelijk voor het inzaaien of poten van de gewassen.

Wanneer en hoe melden

U meldt het extra gebruik van organische mest op Mijn RVO. Melden kan het hele jaar door, maar u doet dat uiterlijk op 31 december. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. 

Na uw melding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw bewijs en laat u zien bij een controle.

Percelen veranderen

Heeft u het formulier al verstuurd? En gebruikt u toch een ander of een extra perceel? Of heeft u een fout gemaakt? Verstuur het formulier dan helemaal opnieuw naar ons. Meld daarbij alle percelen aan die u gebruikt voor de extra organische mest. Wij combineren uw formulieren namelijk niet. Wij gebruiken voor controles het laatste formulier dat u naar ons verstuurt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?