Stimuleren organische stofrijke meststoffen

Laatst gecontroleerd op:
18 maart 2024
Gepubliceerd op:
14 februari 2023

Meststoffen met veel organische stof tellen minder zwaar mee voor uw fosfaatgebruiksnorm. U kunt binnen de gebruiksnorm dus meer kilogrammen mest gebruiken.

Deze maatregel komt uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. De bedoeling is om u aan te moedigen organische stofrijke meststoffen te gebruiken. Dat is goed voor de bodem. Het gebruik van deze meststoffen is niet verplicht.

Welke meststoffen

In vaste strorijke mest is een duidelijke hoeveelheid stro zichtbaar. Gebruikt u dit soort mest of champost? Dan telt u 75% van de hoeveelheid fosfaat in kilogrammen mee in het berekenen van de fosfaatgebruiksnorm. Het gaat om deze meststoffen:

  • strorijke vaste mest van rundvee
  • strorijke vaste mest van schapen
  • strorijke vaste mest van geiten
  • strorijke vaste mest van paarden
  • champost

Gebruikt u gft-compost of groencompost? Dan telt u 25% van de hoeveelheid fosfaat in kilogrammen mee in het berekenen van de fosfaatgebruiksnorm.

Biologisch bedrijf

Heeft u een biologisch bedrijf? Dan mag u naast de mestsoorten hierboven ook strorijke vaste mest van varkens gebruiken. 

Voorwaarden

Er zijn een paar voorwaarden:

  • Op een perceel gebruikt u per hectare ten minste 20 kilogram fosfaat van de organische stofrijke meststof.
  • Per hectare gebruikt u niet meer fosfaat van de organische stofrijke meststof dan de maximale fosfaatgebruiksnorm.

De fosfaatvrijevoet is komen te vervallen.

Goed voor de bodem

Het gebruik van organische stofrijke meststoffen heeft verschillende voordelen. Er komt meer organische stof in de grond. Dat is goed voor het bodemleven. Wormen, schimmels, bacteriën en andere organismen die in de grond leven profiteren hiervan. Dat is ook goed voor de groei van gewassen.

Daarnaast helpen organische stofrijke meststoffen bij de opslag van CO2 in de bodem. Ook zijn deze meststoffen goed voor de biodiversiteit. Insecten en weidevogels profiteren namelijk ook van grond met veel organische stof.  

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?