Fosfaat verrekenen

Laatst gecontroleerd op:
18 januari 2024
Gepubliceerd op:
6 november 2019

Bent u akkerbouwer? En heeft u te veel dierlijke mest gebruikt? Als dit niet meer dan 20 kilogram fosfaat per hectare bouwland is, dan mag u dit in het jaar daarna verrekenen. Het maakt niet uit of u compenseert op bouwland of grasland en welke mest u gebruikt. Aanmelden kan van 1 september tot en met 31 december.

Voorwaarden voor deze regeling

  • Het teveel is dierlijke mest op bouwland.
  • U heeft niet meer dan 20 kilogram fosfaat per hectare bouwland te veel gebruikt.
  • U verrekent het teveel meteen het jaar erop. U kunt dus nooit 2 jaar achter elkaar fosfaat verrekenen.
  • U meldt zich uiterlijk 31 december aan in het jaar waarin u te veel fosfaat heeft gebruikt.

Wanneer en hoe aanmelden

U kunt zich aanmelden van 1 september tot en met 31 december. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

Na uw aanmelding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw aanmeldbewijs en laat u zien bij een controle.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over fosfaat verrekenen verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?