Erkenning monsternemende organisatie

Laatst gecontroleerd op:
31 juli 2023
Gepubliceerd op:
2 december 2019

Bemonstering van dikke fractie wordt vanaf 1 oktober 2017 gedaan door monsternemende organisaties (MO’s). Om te bemonsteren vraagt u eerst accreditatie en erkenning aan. Accreditatie vraagt u aan bij de Raad voor Accreditatie (RvA). Erkenning voor uw organisatie vraagt u bij ons aan.

Voorwaarden voor erkenning

Bij het aanvragen verklaart u:

 • dat u accreditatie heeft van de RvA;
 • dat u voldoet aan de gedragscode.

Nadat u bent erkend:

 • neemt u actief deel aan het harmonisatieoverleg tussen de monsternemende organisaties en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
 • garandeert u de onafhankelijkheid van uw organisatie;
 • zorgt u ervoor dat monsters genomen worden volgens de regels op Hoe dikke fractie bemonsteren en analyseren;
 • houdt u zich aan de regels van het accreditatieprogramma (AP06);
 • registreert u afwijkingen en bijzonderheden zoals:
  • afwijkingen van de werkwijze zoals beschreven in het accreditatieprogramma (AP06);
  • afwijkingen van de bemonsteringsstrategie van de monsternemende organisatie;
  • bijzonderheden die kunnen wijzen op fraude.

Wanneer en hoe aanvragen

U vraagt erkenning aan op mijn.rvo.nl. Aanvragen kan het hele jaar. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Heeft u dit middel nog niet? Vraag het dan aan.

Na uw aanvraag

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Dit is alleen een bevestiging dat uw formulier is verstuurd.

U betaalt € 1.312 voor uw aanvraag. U krijgt binnen 14 dagen een rekening. Als uw betaling is ontvangen, controleren wij of uw aanvraag compleet is en of u alle bijlagen heeft meegestuurd. Daarna beoordelen we de aanvraag inhoudelijk. U krijgt onze beslissing binnen 8 weken. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

Als wij uw aanvraag afwijzen, leest u in de beslisbrief waarom dat is. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. In de brief staat hoe u dit kunt doen.

Vragen over uw erkenning?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?