Uw lab of monsternemende organisatie

Laatst gecontroleerd op:
8 november 2022
Gepubliceerd op:
2 december 2019

Analyses van mestmonsters worden gedaan door laboratoria. Bemonstering van dikke fractie wordt gedaan door erkende monsternemende organisaties (MO’s). Voordat u deze bemonstering of analyses mag doen is accreditatie en erkenning nodig. Bent u geaccrediteerd? Dan vraagt u bij ons erkenning aan voordat u start met bemonsteren of analyseren.

Uw accreditatie en erkenning aanvragen

Wilt u voor uw laboratorium of voor uw monsternemende organisatie accreditatie en erkenning aanvragen?

Uw registratie bij ons

Nadat u bent geaccrediteerd en erkend, registreert u zich nog bij ons. Dat doet u door in te loggen met uw eHerkenning op mijn.rvo.nl. Lees meer op Uw registratie bij ons. Daarna kan uw organisatie starten met bemonsteren of analyseren.

Erkende laboratoria en monsternemende organisaties

Bekijk welke laboratoria en monsternemende organisaties wij hebben erkend:

Uw gegevens veranderen

Staat u bij ons ingeschreven en veranderen uw gegevens? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door. U doet dit in Mijn dossier op mijn.rvo.nl. Ook als uw bedrijf stopt. U kunt uw erkenning niet overdragen aan andere organisaties.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?