Erkenning laboratorium

Gepubliceerd op:
2 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
31 juli 2023

Laboratoria doen de analyses van dierlijke mest, zuiveringsslib, compost en andere mest. Om deze analyses te mogen doen, vraagt u accreditatie aan bij de Raad voor Accreditatie (RvA). Voor dierlijke mest heeft u ook erkenning nodig. Erkenning voor uw organisatie vraagt u bij ons aan.

Voorwaarden voor erkenning

Wanneer en hoe aanvragen

U vraagt erkenning aan op mijn.rvo.nl. Aanvragen kan het hele jaar. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Heeft u dit middel nog niet? Vraag het dan aan.

Na uw aanvraag

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Dit is alleen een bevestiging dat uw formulier is verstuurd.

U betaalt € 1.312 voor uw aanvraag. U krijgt binnen 14 dagen een rekening. Als uw betaling is ontvangen, controleren wij of uw aanvraag compleet is en of u alle bijlagen heeft meegestuurd. Daarna beoordelen we de aanvraag inhoudelijk. U krijgt onze beslissing binnen 8 weken. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

Als wij uw aanvraag afwijzen, leest u in de beslisbrief waarom. Bent u het niet eens met de beslissing die wij hebben genomen? Dan kunt u bezwaar maken. In de brief staat hoe u dit kunt doen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?