MVO-richtlijnen bij de FBK-subsidieregeling

Gepubliceerd op:
3 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
17 december 2021

De Nederlandse overheid en RVO vinden het belangrijk dat Nederlandse bedrijven een voorbeeld zijn voor anderen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Als u met (financiële) ondersteuning van de overheid onderneemt in het buitenland, dan verwacht RVO dat u dit op een verantwoorde manier doet. Op deze pagina leest u waar u op moet letten als u interesse heeft in de FBK-subsidieregeling.

Hoe u op een verantwoorde manier onderneemt, leest u in het MVO-uitvoeringsbeleid van RVO. Meer informatie over MVO bij internationaal ondernemen vindt u op onze algemene pagina over MVO in het buitenland.

Risico's en kansen

RVO kijkt naar de kansen en de risico's op het gebied van MVO. Hieronder vallen sociale risico's en milieurisico's rond uw activiteiten in het buitenland en de manier waarop u deze voorkomt of vermindert.

Denk bij kansen aan hoe uw activiteiten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het behalen van een of meerdere doelstellingen van de Sustainable Development Goals (SDG's). Deze zijn opgesteld door de Verenigde Naties.

Richtlijnen bij FBK

Wilt u gebruikmaken van de FBK-subsidieregeling? Dan gelden de volgende MVO-richtlijnen:

  • OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Deze gelden ook voor het Nederlandse mkb en voor lokale bedrijven die ondersteuning van de Nederlandse overheid krijgen.
  • Activiteiten die op de FMO-uitsluitingslijst staan, komen niet in aanmerking voor FBK-subsidie.
  • Als dierenwelzijn een aandachtspunt is bij uw project, wijst RVO u op de richtlijnen uit de OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.
  • Gendergelijkheid. FBK volgt het Gender Uitvoeringskader van RVO. Aanvragers moeten genderaspecten onderzoeken tijdens het uitvoeren van Project A en de aanpassingen die nodig blijken, doorvoeren in Project B.

MVO in uw aanvraag

Bij uw aanvraag voor een FBK-subsidie komt MVO terug op de volgende manieren:

  • In het aanvraagformulier krijgt u de vraag om in te stemmen met de internationale MVO-richtlijnen.
  • U wordt gevraagd uw MVO-bedrijfsbeleid aan te leveren bij uw aanvraag.
  • U moet aangeven wat de andere MVO-risico's zijn binnen uw project (naast het risico op kinderarbeid) en hoe u hiermee om zult gaan. U kunt hiervoor de MVO Risico Checker gebruiken als startpunt.
  • In de subsidietoekenning kunnen specifieke maatregelen worden opgenomen om de MVO-risico's te voorkomen of beperken.

Meer weten over MVO in het buitenland?

 

Bel 088 042 42 42

 

Bent u tevreden over deze pagina?