Gesloten voor aanvragen

Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK)

Gepubliceerd op:
4 november 2016
Laatst gecontroleerd op:
13 oktober 2022

Bent u internationaal ondernemer? De volledige productieketen is helaas niet altijd even transparant. U weet bijvoorbeeld niet of binnen die keten kinderarbeid voorkomt. Wilt u actief kinderarbeid in uw productieketen aanpakken? Dan kunt u steun krijgen van het subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK).

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Lopende FBK-projecten worden nog afgehandeld (zie informatie onder 'Na uw aanvraag'). Heeft u vragen over het aanpakken van kinderarbeid in uw keten? Wij helpen u met informatie en advies.

Onze adviseurs denken met u mee

Vraagt u zich af of er kinderarbeid is in uw keten? En waar u moet beginnen om dit aan te pakken? Onze adviseurs denken graag met u mee. Stuur een e-mail naar de FBK-adviseurs.

Voor wie?

FBK helpt Nederlandse ondernemingen die:

 • lokaal onderzoek willen doen naar de dieperliggende oorzaken van kinderarbeid in hun productieketen en hiertegen op lokaal niveau maatregelen willen nemen;
 • maatregelen nemen tegen kinderarbeid in hun eigen onderneming.

Wij kunnen uw project steunen met subsidie én via een kennistraject met informatie, advies en kennisuitwisseling.

Budget

FBK is een 5-jarig subsidieprogramma (2018–2022) met meerdere openstellingen voor projectaanvragen. In 2022 is € 7,4 miljoen subsidie beschikbaar, verdeeld over 2 openstellingen.

Per project kunt u maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen, tot een maximumbedrag van € 475.000. FBK subsidieert minimaal 15 projecten in 2022.

Voorwaarden

Samenwerkingsverband

Een van de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie uit het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) is dat uw onderneming samenwerking zoekt. U gaat een samenwerkingsverband aan met:

 • andere ondernemingen in dezelfde sector;
 • andere organisaties zoals ngo’s of brancheorganisaties;
 • lokale partijen zoals overheden, scholen, kinderen en ouders.

Een samenwerkingsverband bestaat minimaal uit: 1 Nederlandse onderneming, 1 ngo en 1 lokale onderneming.

Is er op het moment van de subsidieaanvraag nog geen lokale ondernemer betrokken bij uw project? Licht in de aanvraag toe op welke manier u die in het project gaat betrekken.

Een Nederlandse onderneming of een Nederlandse ngo dient de aanvraag voor subsidie in.

Stappenplan

Het FBK-traject bestaat uit 3 stappen die elkaar opvolgen. Heeft uw bedrijf zelf al stappen gezet? Dan kunt u in overleg met ons de eerste stap(pen) overslaan.

 1. Oriënteren
 2. Onderzoeken (project A)
 3. Uitvoeren en aanpassen (project B)

Bekijk wat elke stap inhoudt op de pagina:

Projecten

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende projecten:

U vraagt subsidie aan voor project A en B of alleen voor B, als project A al door partijen zelf is uitgevoerd. In dat laatste geval toetsen wij de onderzoeksresultaten van project A aan de criteria in de Staatscourant.

Na uw aanvraag

 • U hoort binnen 13 weken of wij uw aanvraag goedkeuren.
 • Bij lopende projecten rapporteert de penvoerder aan ons over de voortgang. De rapportagemomenten vindt u in de verleningsbeschikking. De formats voor uw voortgangsrapportage en eindrapportage, vindt u op de Engelstalige FBK-pagina onder Project administration.

FBK in de praktijk

"Het mkb kan veel doen om kinderarbeid te stoppen. Het goede nieuws is dat er technische ondersteuning beschikbaar is."

Silvia Mera
directeur GoodWeave International

"Kinderarbeid wordt niet meer geaccepteerd. Dus als we in cacao willen blijven handelen, moeten we ook een product hebben dat vrij is van kinderarbeid."

André van den Beld
hoofd duurzaamheid cacao ETG-groep

Meer praktijkverhalen

Veelgestelde vragen FBK

Bekijk de veelgestelde vragen.

Achtergrond

Wereldwijd werken 160 miljoen kinderen. We hebben het over kinderarbeid wanneer kinderen te jong zijn, te zwaar of te gevaarlijk werk doen, en zij door het werk te weinig of geen onderwijs kunnen volgen. Door gebrek aan onderwijs staat kinderarbeid de ontwikkeling van kinderen en van de maatschappij in de weg. Kinderarbeid is dus niet alleen een gevolg van armoede, maar ook een belangrijke veroorzaker ervan.

In de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN is afgesproken om uiterlijk in 2025 een eind te maken aan kinderarbeid. Met FBK helpt u dit doel te bereiken door kinderarbeid duurzaam te bestrijden, binnen de mogelijkheden die u heeft. In de infographic Ending child labour, how do we get there? (pdf) ziet u hoe FBK wil bijdragen aan ontwikkelingsdoel SDG 8.7: het uitbannen van alle vormen van kinderarbeid in 2025:

Publicaties

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?