Duurzame en verantwoorde internationale waardeketens

Gepubliceerd op:
6 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
7 mei 2024

Problemen in internationale waardeketens, zoals kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden, zijn vaak ingewikkeld. Vooral in ontwikkelingslanden. Nederlandse ondernemers zijn een kleine schakel in de keten. Maar door goede samenwerking met lokale toeleveranciers, kunt u toch bijdragen aan duurzame en verantwoorde internationale waardeketens in ontwikkelingslanden. Lees hoe we u hierbij kunnen ondersteunen.

Samen pakken wij problemen in de keten aan

Op dit moment vinden wereldwijd nog steeds veel misstanden plaats bij de productie van voedsel en goederen. Denk aan mensenrechtenschendingen zoals kinderarbeid, milieuvervuiling en grootschalige ontbossing. Dit heeft negatieve gevolgen voor mens, milieu en maatschappij.

Nederland zet zich in voor het verduurzamen van productieketens. Wij stimuleren bedrijven om risico's voor mens en milieu in hun internationale waardeketens te onderzoeken en aan te pakken. Het doel is om samen met partners de waardeketens in combinatielanden te verduurzamen. Om dit te bereiken is het belangrijk om internationaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen (IMVO). Ook innovatie en markttransformatie zijn belangrijke elementen.

Wat doet RVO?

RVO draagt bij aan duurzame en verantwoorde waardeketens met subsidies en programma's zoals:

  • Social Sustainability Fund (SSF)
  • Sectorale Samenwerking IMVO
  • European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)
  • Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK)
  • Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO)

Deze programma's richten zich onder andere op het tegengaan van kinderarbeid, ketenverduurzaming, verbetering van arbeidsomstandigheden (zoals een leefbaar inkomen), IMVO, due diligence en verantwoorde mijnbouw.

RVO steunt projecten en samenwerkingen die:

  • misstanden in hun internationale ketens willen onderzoeken en aanpakken;
  • lokale arbeidsomstandigheden willen verbeteren;
  • IMVO en due diligence willen toepassen;
  • willen zorgen voor verantwoord geproduceerde mineralen in conflictgebieden.

Ook kunnen Nederlandse ondernemers advies en informatie krijgen via het officiële IMVO-steunpunt bij RVO.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Bent u een Nederlandse ondernemer of is uw organisatie een ngo of kennisinstelling? En wilt u bijdragen aan het verduurzamen en verantwoord maken van internationale waardeketens?

Wilt u ook gebruikmaken van onze subsidies?

Wat hebben onze projecten bereikt?

Hier zijn een paar highlights van wat onze projecten in 2023 hebben bereikt:

Voor meer achtergrond over onze projecten, bezoek de projectendatabank. Wilt u meer weten over onze geleerde lessen?

Ervaringen uit het veld

Bekijk onze video's van projecten in Ghana en Egypte:

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?