MVO-richtlijnen bij Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO)

Gepubliceerd op:
17 december 2020

De Nederlandse overheid en RVO vinden het belangrijk dat Nederlandse bedrijven een voorbeeld zijn voor anderen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Als u met (financiële) ondersteuning van de overheid onderneemt in het buitenland, dan verwacht RVO dat u dit op een verantwoorde manier doet. Op deze pagina leest u waar u op moet letten als u interesse heeft in de FVO-subsidieregeling.

In het MVO-uitvoeringsbeleid kunt u de richtlijnen terugvinden die de overheid hanteert voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland.

Risico's en kansen

Wij kunen naar de kansen en de risico's op het gebied van MVO. Hieronder vallen sociale risico's en milieurisico's rond uw activiteiten in het buitenland, en de manier waarop u deze voorkomt of vermindert.

Denk bij kansen aan hoe uw activiteiten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het behalen van een of meerdere doelstellingen van de Sustainable Development Goals (SDG's). Deze zijn opgesteld door de Verenigde Naties.

Richtlijnen bij FVO

Wanneer u gebruik wilt maken van de FVO-regeling, gelden de volgende MVO-richtlijnen:

  • OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Deze gelden ook voor het Nederlandse mkb en voor lokale bedrijven die ondersteuning van de Nederlandse overheid krijgen.
  • Activiteiten die op de FMO-uitsluitingslijst staan, komen niet in aanmerking voor de FVO-regeling. Een uitzondering is mogelijk als het project juist een van risico's aanpakt, bijvoorbeeld gedwongen arbeid of kinderarbeid.
  • Is dierenwelzijn een aandachtspunt bij uw project? Dan wijzen wij u op de richtlijnen uit de OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.
  • Gendergelijkheid. FVO volgt het Gender Uitvoeringskader van RVO. Aanvragers moeten genderaspecten onderzoeken tijdens het uitvoeren van Project A en de aanpassingen die nodig blijken, doorvoeren in Project B.

MVO in uw aanvraag

Bij uw aanvraag voor een FVO-subsidie komt MVO terug op de volgende manieren:

  • In het aanvraagformulier krijgt u de vraag om in te stemmen met de internationale MVO-richtlijnen.
  • U wordt gevraagd uw MVO-bedrijfsbeleid mee te sturen met uw aanvraag.
  • U moet aangeven wat de andere MVO-risico's zijn binnen uw project (naast het centrale MVO-risico waar het project zich op richt) en hoe u hiermee om zult gaan.
  • In de subsidietoekenning kunnen specifieke maatregelen worden opgenomen om de MVO-risico's te voorkomen of te beperken.

Meer weten over MVO in het buitenland?

Bent u tevreden over deze pagina?