MZI: voorwaarden

Gepubliceerd op:
29 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
28 januari 2022

Wilt u de subsidie Mosselzaadinvanginstallaties (MZI) ontvangen? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Algemene voorwaarden

U heeft tot en met het jaar dat u vaststelling aanvraagt een vergunning voor:

 • het vissen op mosselzaad in de Waddenzee, Oosterschelde of Voordelta.
 • het gebruiken van een mosselzaadinvanginstallatie (MZI) in de Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta. Deze vergunning is op grond van de Wet natuurbescherming.

Vraagt u ook subsidie aan voor aanpassingen op uw vissersvaartuig? Dit vaartuig staat op uw naam in het visserijregister. Het gaat om aanpassingen om te kunnen vissen op mosselzaad met de MZI.

Verder zijn er nog deze voorwaarden:

 • U bent een mkb-bedrijf.
 • U mag één keer deze subsidie aanvragen voor uw bedrijf.
 • U heeft voldoende financiële capaciteit om de investeringen te doen en te gebruiken.
 • Uw bedrijf is niet failliet.
 • U heeft geen verzoek voor uitstel van betaling gedaan aan de rechtbank.
 • U bent niet strafrechtelijk veroordeeld voor een inbreuk op het milieurecht.
 • U heeft zich aan de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid gehouden. Dit blijft u doen tot minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.

Termijnen

Bij uw project houdt u rekening met de volgende termijnen:

 • U mag beginnen met uw investering(en) op het moment dat u de subsidie heeft aangevraagd. U hoeft hiervoor niet te wachten op de beslissing op uw aanvraag. Dit is op eigen risico, u krijgt alleen subsidie als wij uw aanvraag goedkeuren.
 • U doet de investering binnen 18 maanden na de beslissing op uw subsidieaanvraag. Hierna vraagt u binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan.

Verplichtingen

Is uw aanvraag voor subsidie goedgekeurd? Dan houdt u zich aan deze verplichtingen:

 • U neemt de MZI in gebruik in de Waddenzee, Oosterschelde of Voordelta.
 • U houdt deze investering minimaal 5 jaar in stand. Dit gaat in vanaf het moment dat u de (laatste) betaling heeft ontvangen. Krijgt u ook subsidie voor aanpassingen in uw vissersvaartuig? Dan houdt u deze investering ook minimaal 5 jaar in stand. Ook mag u het vissersvaartuig minimaal 5 jaar niet overdragen of omvlaggen naar een land buiten de Europese Unie.
 • U houdt een administratie bij van uw investering. Deze bewaart u minimaal 5 jaar na de datum van de (laatste) subsidiebetaling.
 • U communiceert over uw investering, hierin vraagt u aandacht voor de steun van de Europese Unie. U gebruikt bij alle communicatieactiviteiten het logo van de Europese Unie en de tekst Medegefinancierd door de Europese Unie.
 • U werkt mee aan monitoring en evaluatie.
 • Loopt uw investering anders dan gepland door onverwachte situaties? Meld dit dan bij ons.
 • Draagt u uw bedrijf over aan iemand anders? Meld dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk op de dag van de overdracht.

Meer weten?

Op Investeren in mosselzaadinvanginstallaties (MZI) leest u hoeveel subsidie u kunt krijgen, hoe u deze aanvraagt en meer.

Vragen over de subsidie MZI?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?