O2LAB hubs in de regio

Laatst gecontroleerd op:
7 februari 2022
Gepubliceerd op:
6 juli 2020

7 regionale samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en ondernemers uit de regio krijgt vanuit het nationale O2LAB programma een financiële impuls en ondersteuning om hun ondernemerschapsonderwijs te versterken.

Hiermee dragen deze ‘O2LAB hubs’ op regionaal niveau bij aan de missie van het O2LAB programma: meer ondernemendheid bij jongeren, professionalisering van docenten én betrokkenheid van de lokale ondernemers bij het onderwijs in Nederland. 

Samenwerkingen tussen onderwijs en ondernemers verankeren

De O2LAB-hubs intensiveren bestaande samenwerkingen binnen (en later buiten) én tussen onderwijsinstellingen en het mkb uit de regio. De afgelopen jaren is het ondernemerschapsonderwijs in Nederland sterk ontwikkeld, met name in het hbo en mbo. De samenwerking en onderlinge uitwisseling is echter vaak nog gefragmenteerd en niet duurzaam. De komst van de O2LAB hubs zorgt voor een betere verankering van ondernemerschapsonderwijs in Nederland.
De hubs moderniseren en breiden het ondernemerschapsonderwijs uit binnen het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo.  Ook verstevigen ze de samenwerking met het regionale mkb. De hubs bouwen daarbij voort op jarenlange ervaring en goede verbindingen met het bedrijfsleven. Dat betekent uiteindelijk dat:

  • Meer studenten, op alle niveaus en in alle disciplines, toegang krijgen tot ondernemerschapsonderwijs en hun ondernemerscompetenties kunnen ontwikkelen.
  • Het onderwijsaanbod beter aansluit op vraagstukken van ondernemers. Dat betekent meer (ondernemers)praktijk in het curriculum en uitdagend en inspirerend onderwijs.
  • Er meer en betere training en tools ontwikkeld worden voor docenten die met ondernemerschapsonderwijs aan de slag willen.
  • Ondernemerschapsonderwijs beter ingebed en verankerd wordt in het curriculum. 

O2LAB hubs pakken ondernemerschapsonderwijs aan

Activiteiten binnen de verschillende hubs die bijdragen aan meer en beter ondernemerschapsonderwijs, zijn onder meer: het opleiden van meer ondernemersgerichte vakdocenten en coaches, ontwikkelen van betere didactische vormen en -methodes en ondernemerschapsmodules voor docenten. Daarnaast vergroten de hubs de betrokkenheid van ondernemers in het onderwijs: ondernemers uit de regio brengen actuele en interessante vraagstukken uit de praktijk mee de lessen in het VO, mbo en hbo. Voor jongeren met plannen om zelf te gaan ondernemen zijn deze ondernemers bovendien goede mentoren en rolmodellen.

Leer de O2LAB hubs kennen

Lees hieronder meer over de verschillende O2LAB-hubs. Ben je geïnteresseerd in (de activiteiten van) de O2LAB hub in jouw regio? Bezoek dan hun website, of (als die er nog niet is) neem via O2lab@rvo.nl contact met ons op en wij brengen je in contact met de juiste personen.

Vragen over O2LAB?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?