O2LAB - Inspiratie

Gepubliceerd op:
12 september 2022
Laatst gecontroleerd op:
16 november 2022

Lees inspirerende verhalen en bekijk filmpjes van de belangrijkste spelers in ondernemerschapsonderwijs, zoals docenten en ondernemers. Ook vind je verhalen en resultaten van de zogenaamde verbeterprojecten uit het mbo, hbo en universitair onderwijs. Deze ontvingen een financiële impuls vanuit het O2LAB programma.

Verhalenreeks Ondernemende docenten

Ondernemerschapsonderwijs vraagt om een andere opvatting van lesgeven en ook om andere rollen en competenties van de docent. Lees verhalen van 7 docenten die zich met hart en ziel inzetten voor ondernemerschapsonderwijs.

Verhalenreeks Betrokken ondernemers: Samenwerken met het onderwijs

De betrokkenheid van ondernemers is essentieel bij ondernemerschapsonderwijs. Ze bieden studenten een realistische leeromgeving. Door bijvoorbeeld aan authentieke vraagstukken te werken, ontwikkelen ze ondernemerscompetenties. En je fungeert als ondernemer ook als rolmodel. In 8 verhalen vertellen ondernemers waarom ze zich inzetten om jongeren te helpen met het ontwikkelen van hun ondernemende talenten en wat dit voor hun bedrijf betekent.

Lees de verhalen hieronder. Of bekijk de wegwijzer.

Verbeterprojecten

Lees hier de resultaten van de zg. verbeterprojecten uit het mbo, hbo en universitair onderwijs. Deze projecten richtten zich op samenwerking tussen onderwijs en de omgeving. De geleerde lessen uit deze bewezen concepten zijn terug te lezen in rapporten en verhalen. De verbeterprojecten ontvingen in 2019 een financiële impuls vanuit het O2LAB programma. 

Bent u tevreden over deze pagina?