Onderzoeksagenda O2LAB

Laatst gecontroleerd op:
1 september 2020
Gepubliceerd op:
7 februari 2020

Onderzoek doe je door op de schouders van reuzen te gaan staan. Dat betekent: kijken naar wat we al weten uit eerder onderzoek naar ondernemerschap, ondernemerschapsonderwijs en ondernemendheid. Hoe kunnen die resultaten in de ondernemende onderwijspractice gebruikt worden en welk onderzoek is verder nodig?

De onderzoeksagenda richt zich op verschillende thema’s. Op basis van de laatste inzichten schrijven we artikelen over deze onderwerpen. Ook organiseren we bijeenkomsten voor onderzoekers en andere belangstellenden. We richten ons op de volgende thema's.

Monitoring en evaluatie

Wat zijn 'goede praktijken' van ondernemerschapsonderwijs? Hoe bepaal je dat? Hoe monitor je ondernemerschapsonderwijs? Van primair tot post-initieel onderwijs en met extra aandacht op het mbo.

Netwerken en leeromgeving

Wat zijn 'goede praktijken' van ondernemende netwerken en leeromgevingen in scholen? Hoe bepaal je dat? Welke ondernemende netwerken (denk aan ambassadeursnetwerken, docentnetwerken, regionetwerken) en moderne leeromgevingen (denk aan games, makerspaces, living labs, AR/VR, escape rooms en dergelijke) kennen we?

Docentprofessionalisering

Wat is eigenlijk een ondernemende docent? Moet je ondernemer zijn om ondernemerschapsonderwijs te geven? En waar leer je dat als docent, hoe ontwikkel je je? De resultaten van het drijfverenonderzoek onder docenten worden straks meegenomen.

Brede maatschappelijke ontwikkelingen en toekomst

Hier gaat het om de koppeling van O2 met brede maatschappelijke ontwikkelingen en de toekomst. Welke kansen en belemmeringen bieden andere ontwikkelingen zoals robotisering, digitalisering en duurzame inzetbaarheid het ondernemerschapsonderwijs?

Belang van ondernemende vaardigheden in onzekere tijden

Goed ondernemerschapsonderwijs is belangrijk, nu en in de toekomst. Welke ondernemerschapsvaardigheden zijn tijdens een crisis van belang? O2LAB start in de zomer van 2020 een onderzoek (met SEOR Rotterdam) naar coronaproof ondernemerschapsonderwijs in het mbo.

Door de negatieve effecten van het coronavirus en de daaropvolgende lockdown is het nu bij uitstek de vraag welke factoren bijdragen aan minder kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt. Wat is de meerwaarde van ondernemerschapsonderwijs? Leidt ondernemerschapsonderwijs tot meer werkzekerheid? Welke ondernemende vaardigheden dragen hier het meest aan bij? Hoe kunnen onderwijsaanbieders deze inzichten benutten om het ondernemerschapsonderwijs coronaproof te maken? Met andere woorden: we willen nagaan in welke mate, en op welke wijze, het ondernemerschapsonderwijs in het mbo aansluit bij wat de veranderende arbeidsmarkt op dit moment vraagt aan vaardigheden in de praktijk.

Opzet van het onderzoek

Bij dit onderzoek laten we de doelgroep aan het woord. We zetten een enquête uit onder afgestudeerden (van 4 onderwijsaanbieders in het mbo) die hun ondernemerschapsopleiding in 2018 of 2019 afgerond hebben en sinds kort op de arbeidsmarkt actief zijn. Deze alumni, zowel werknemers als ondernemers, kunnen bij uitstek aangeven op welke vaardigheden op de huidige arbeidsmarkt de opleiding hen al dan niet heeft voorbereid, waarom wel of niet, en welke verbeteringen daarin mogelijk zijn.

Daarnaast betrekken we in oktober 2020 met een workshop de begeleiders en coaches van ondernemerschapsstudenten bij het onderzoek. Doel is te inventariseren hoe het ondernemerschapsonderwijs verder kan worden geprofessionaliseerd, aan de hand van de bevindingen van de alumni. Fabian Dekker en Yvonne Prince, 2 senior-onderzoekers van SEOR, begeleiden deze workshop.

Expertmeeting

De resultaten worden in een rapport vastgelegd en tijdens een expertmeeting in november 2020 besproken met andere onderzoekers.

Heeft u belangstelling voor deelname aan het onderzoek? Of heeft u belangstelling voor de resultaten van het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar o2lab@rvo.nl.

Vragen over O2LAB?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?