Misbruik van recht hergebruikte octrooiaanvragen

Laatst gecontroleerd op:
29 juli 2022
Gepubliceerd op:
28 juli 2022

Dit is een belangrijk bericht voor octrooigemachtigden en anderen die betrokken zijn bij het octrooirecht. Vanaf 1 september 2022 neemt het Octrooicentrum Nederland hergebruikte octrooiaanvragen niet meer in behandeling. Dit doen we op basis van misbruik van recht.

De reden hiervoor is een hoge toename van nationale octrooiaanvragen die ‘hergebruikte’ octrooiaanvragen blijken te zijn. Een hergebruikte octrooiaanvraag is een kopie, of slechts een letterlijke vertaling, van een al eerder gepubliceerde aanvraag, waarbij het voorrangsrecht niet is aangevraagd of niet kan worden aangevraagd. Vaak gaat het om niet meer dan een machinevertaling van de eerdere publicatie. Dit wordt misbruik van recht genoemd, omdat het recht gebruikt wordt op een manier waarop dat niet de bedoeling is.

Advies Landsadvocaat

Octrooicentrum Nederland is tot deze conclusie gekomen op basis van het advies van de Landsadvocaat. Dit advies ging over de stijging van deze hergebruikte aanvragen. Constateren wij vanaf 1 september 2022 dat een aanvraag in zijn geheel al eerder werd gepubliceerd? Dan mag een aanvrager hierop reageren. We volgen hiermee het advies van de Landsadvocaat.

Meer weten?

In het bijblad Industriële Eigendom nr. 3 (juli 2022) vindt u vanaf pagina 39 de volledige notificatie van Octrooicentrum Nederland.

Bent u geïnteresseerd in het advies van de Landsadvocaat? Stuur een e-mail aan Lydia de Vlieger.

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?