Wereldwijd octrooi aanvragen

Gepubliceerd op:
21 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
19 april 2021

U kunt via één centrale procedure octrooi aanvragen bij alle landen die aangesloten zijn bij het Patent Cooperation Treaty (PCT). Ook Nederland is aangesloten bij dit wereldwijde octrooiverdrag.

De zogeheten PCT-procedure is een gezamenlijke aanvraagprocedure voor meer dan 190 landen. Uw aanvraag leidt niet tot een 'wereldoctrooi', dat bestaat niet. Er is alleen een 'wereldwijde octrooiaanvraag'. Uw aanvraag wordt, net zoals nationale octrooiaanvragen, 18 maanden na uw eerste indiening gepubliceerd in openbare octrooidatabanken waaronder Espacenet. U herkent PCT-publicaties aan een publicatienummer dat begint met de letters WO.

Als u deze PCT-procedure gebruikt heeft u tot 30 maanden de tijd om de landen te kiezen waar u octrooibescherming wilt.

Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, verloopt de verleningsprocedure vervolgens nationaal of regionaal. Voor Europa verloopt dat via het Europees Octrooibureau (EOB).

Nadat uw wereldwijde octrooi is verleend en u dit heeft laten registreren in de landen waar u octrooi wil hebben, heeft u vanaf dat moment dus alleen nog nationale octrooien. Voor de handhaving van uw octrooi heeft u dus alleen te maken met de nationale octrooibureaus en met de nationale rechtbanken van de specifieke landen waar u uw octrooi heeft laten registreren. U moet elk jaar ook per land betalen om uw octrooi in stand te houden.

Kosten

Kosten PCT-procedure

De PCT-procedure kost tussen € 10.000 en € 15.000. Daarmee dekt u de kosten voor de internationale aanvraag en octrooigemachtigden.

Nationale en/of regionale kosten

Nadat de PCT-procedure is voltooid en u vervolgens de nationale of regionale fase ingaat, komen daar de kosten voor de nationale en regionale procedures bij. Dat is uiterlijk 2,5 jaar na het indienen van de PCT.

Vervolgens komen er kosten voor instandhouding van verleende octrooien bij (instandhoudingstaksen). Deze kosten hangen af van de landen die u kiest. De World Intellectual Property Organization (WIPO, de uitvoerder van het PCT) publiceert deze instandhoudingstaksen van alle landen online.

Voor een schatting van de kosten kunt u gebruik maken van de kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom.

Instandhoudingstaksen in Nederland

In Nederland gaat u met ingang van het 4e jaar instandhoudingstaksen betalen. Zorg dus dat u voor het einde van het 3e jaar weet of uw uitvinding winstgevend is. Besluit aan de hand hiervan of u uw octrooi inderdaad in stand wil houden.

Aanvragen

U kunt uw octrooiaanvraag zelf indienen. We raden u echter aan de aanvraag door een octrooigemachtigde te laten doen. De omschrijving van uw uitvinding moet technisch en juridisch kloppen om een octrooi te krijgen dat ook bij een rechter stand houdt. Een octrooigemachtigde kan u helpen bij de aanvraag en de rest van de octrooiprocedure.

Informatie over de PCT-procedure voor de internationale en de nationale fase leest u in de Applicants guide (Engelstalig) (gids voor aanvragers) op de website van de WIPO. In de alfabetische landenlijst vindt u achter 'Netherlands' enkele informatiebladen die u kunt downloaden.

Minimum vereisten

Een PCT-aanvraag bevat minstens een ingevuld aanvraagformulier (PCT/RO/101, interactieve pdf), een beschrijving met conclusies en eventueel tekeningen.

Vormvereisten

Uw aanvraag moet voldoen aan de zogeheten vormvereisten. Dit zijn eisen aan bijvoorbeeld het papierformaat en de kantlijnen. De vormvereisten zijn hetzelfde als bij een Nederlandse octrooiaanvraag.
Voldoet uw aanvraag niet aan alle vormvereisten? Dan ontvangt u een vormgebrekenbrief. Hierin staan de vormgebreken die u nog in orde moet maken en de termijn daarvoor.

Taal

Een PCT-aanvraag via Octrooicentrum Nederland mag in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Voor de publicatie moet echter ook een versie in het Engels, Frans of Duits beschikbaar zijn. Alleen Nederlands is dan niet meer genoeg.

Onderzoek naar de stand van de techniek

U moet een onderzoek naar de stand van de techniek laten uitvoeren. Dit wordt uitgevoerd door een International Search Authority (ISA). Bij een aanvraag vanuit Nederland is dit het Europees Octrooibureau (EOB).

Heeft u bij een nationale aanvraag voor een internationaal onderzoek gekozen? Dan kunt u dit onderzoek in de PCT-procedure nog een keer gebruiken en zo tijd en geld uitsparen. Een Nederlands 'nationaal' onderzoek voldoet niet in een PCT-aanvraagprocedure.

Op basis van het onderzoek naar de stand van de techniek kunt u uw octrooiaanvraag op bepaalde punten verbeteren. Op uw verzoek wordt uw aanvraag vervolgens voorlopig beoordeeld.

Termijnen en data

Wij hanteren de termijnen die WIPO stelt:

  • De betaling moet binnen 1 maand na ontvangst van de aanvraag in ons bezit zijn. Bij een depotrekening moet het ondertekende betalingsformulier in ons bezit zijn.
  • Het prioriteitsdocument moet binnen 16 maanden na de ingeroepen voorrangsdatum in ons bezit zijn. Gaat het om een prioriteitsdocument van een Nederlandse octrooiaanvraag, dan volstaat het verzoek om dit aan WIPO te leveren (plus betaling).
  • De Engelse vertaling moet binnen 14 maanden na prioriteits- of indieningsdatum (in het geval van een eerste indiening) binnen zijn.
  • Voor (andere) geconstateerde vormgebreken geldt in de meeste gevallen een termijn van 2 maanden vanaf de datum dat wij u daarover een brief sturen. Wijkt de termijn af, dan staat dat in de brief.

Kosten voor indienen

In de informatiebladen van de WIPO (Engelstalig) vindt u de indieningstaksen.
Octrooicentrum Nederland verstuurt geen factuur. U kunt het geld overmaken naar onze bankrekening. Vermeld bij uw betaling het octrooinummer (of aanvraagnummer). U kunt ook bij ons op kantoor pinnen.

Na de PCT-procedure

Zo snel mogelijk na 18 maanden na de eerste indieningsdatum publiceert de WIPO de octrooiaanvraag.

Uiterlijk 30 maanden na de indieningsdatum start het nationale deel van uw octrooiaanvraag. De nationale of regionale octrooibureaus beoordelen de octrooiaanvraag (bij een getoetst octrooi) en verlenen eventueel het octrooi.

Wereldwijd octrooi in Nederland indienen

Wilt u uiteindelijk uw wereldwijde octrooiaanvraag in Nederland indienen? Dan kan dat niet rechtstreeks bij Octrooicentrum Nederland. U moet uw aanvraag dan eerst bij het Europees Octrooibureau (EOB) indienen. Het EOB beoordeelt uw aanvraag.

Pas als het Europees octrooi vervolgens is verleend, kunt u het laten registreren in Nederland via Octrooicentrum Nederland.

Tijdlijn

Raadpleeg de tijdlijn van de octrooiprocedure PCT in de infographic.

Wetgeving

De wereldwijde octrooiprocedure is wettelijk geregeld in het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien.

Lees meer over de Patent Cooperation Treaty (Engelstalig) op de website van de World Intellectual Property Organization.

Deze pagina is onderdeel van Your Europe, een EU-kwaliteitsnetwerk.
Laat Your Europe weten wat u denkt van deze pagina.

Vragen over Wereldwijd octrooi?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
In samenwerking met:
  • Logo EU and logo Your Europe. This webpage is part of an EU quality network.
Bent u tevreden over deze pagina?